დროულად ჩაფრენის გარანტია

აღმოაჩინეთ მოგზაურობის სხვადასხვა შესაძლებლობა

მარტივად დაგეგმეთ მთელი დასვენება

ინფორმაცია და სერვისები

დროულად ჩაფრენის გარანტია

On time guarantee

რეისი ერთი საათით იგვიანებს? ნუ ღელავთ!

თუ თქვენი რეისი 1- ან მეტსაათიანი დაგვიანებით ჩაფრინდება, ან იმ შემთხვევაში, თუ ის გაუქმდება, დროულად ჩაფრენის გარანტიის მეშვეობით, WIZZ კრედიტის სახით 100 €-ს მიიღებთ.

აკორდეონის ელემენტები

დროულად ჩაფრენის გარანტია ნებისმიერი ტიპის დაგვიანებაზე ვრცელდება, მათ შორის, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (მაგ., ამინდი ან გაფიცვა) არის გამოწვეული.

რეისის დაგვიანება თვითმფრინავის ჩაფრენის დროის საფუძველზე გამოითვლება.

თანხა ავტომატურად ჩაირიცხება თქვენს WIZZ ანგარიშზე, შესაბამისი რეისის თარიღიდან 7 დღის განმავლობაში.

არ მოქმედებს იმ რეისების შემთხვევაში, რომელთა დაგვიანების ან გაუქმების შესახებაც კლიენტებმა გაფრთხილება 48 საათით ადრე მიიღეს.

არ მოქმედებს რეისის შეცვლის შემთხვევაში, თუ ახალი რეისის გამგზავრების დრო არის რეისის შეცვლიდან 48 საათის განმავლობაში.