Úti okmányok

Információk és szolgáltatások

Úti okmányok

Kibomló fejlécek

Ügyeljen rá, hogy a járat foglalásakor pontosan úgy adja meg az utas teljes nevét, ahogyan az a használni kívánt úti okmányban szerepel.

Ha a foglalás során hibásan adta meg a nevét, a járatösszesítő oldalon ingyenes online névváltoztatást kérhet az alábbi esetekben:

 • hibás megszólítás   (férfi/nő);     
 • rövidített nég     (Kovács J. Tamás vagy  Kovács János Tamás);    
 • elütések legfeljebb 3 karakterig.

Egyéb esetekben a névváltoztatáshoz hívja a Wizz Air telefonos ügyfélszolgálatát a foglalást követő 2 órán belül. A határidő lejártát követően névváltoztatási díjat kell fizetni:

 • a díj [name-change location=WizzairCom], ha a weboldalon módosítja a nevet; és 
 • [name-change location=CallCentre], ha a Wizz Air telefonos ügyfélszolgálatát hívja. A névváltoztatási díjon felül ekkor ki kell fizetnie a telefonos ügyfélszolgálat tranzakciós díját is.

Ha bizonytalan a meglátogatni tervezett országok vízumkövetelményeit illetően, keresse fel a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség utazóknak szóló oldalát.

Please check your passport is still valid before travelling to Europe after 29 March 2019: https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport. You may need to renew earlier than planned. For more information check here.

Románia 2005. évi 248. törvényével összhangban (amely a román állampolgárok külföldi szabad mozgását érintő szabályokról szól) a 18 év alatti román állampolgárok csak mindkét szülő kíséretében, illetve a szükséges dokumentáció megléte mellett egy szülő vagy egy másik felnőtt kíséretében utazhatnak külföldre.

Ha a kiskorút nem kíséri el mindkét szülő, a másik szülőnek vagy felnőttnek megfelelő meghatalmazással kell rendelkeznie a másik vagy mindkét szülőtől. A meghatalmazás előírt tartalma:

 • a kiindulás országa;
 • a tartózkodás hossza;
 • a másik vagy mindkét szülő hozzájárulása;
 • adott esetben a másik vagy mindkét szülő halotti bizonyítványa;
 • ha a kísérő felnőtt nem az egyik szülő, rendelkeznie kell a rendőrség által kiállított igazolással a büntetlen előéletről.

Tudjon meg többet az ide kapcsolódó szabályokról!

Kapcsolódó témák

Foglalás gyermekeknek

16 év alatti ukrán állampolgárok csak mindkét szülő (illetve nevelőszülő vagy gyám) beleegyezésével, az ő kíséretükben vagy az általuk kijelölt kísérővel együtt hagyhatják el Ukrajna területét.

A gyermekeknek érvényes útlevéllel vagy gyermekeknek kiállított úti okmánnyal kell rendelkezniük, és szerepelniük kell a szülő útlevelében is (ha az adott szülővel utaznak).

Ha 16 év alatti ukrán állampolgárok az egyik szülő vagy az egyik szülő által kijelölt személy kíséretében hagyják el Ukrajna területét, és a másik szülő nincs jelen a határátkelésnél, be kell mutatni a másik szülő közjegyző által hitelesített beleegyezését, amelyben szerepel a célország és az utazás ideje.

Az alábbi esetekben nincs szükség a másik szülő közjegyző által hitelesített beleegyezésére:

 • Ha a másik szülő (aki nincs jelen a határátkelésnél) hontalan személy vagy külföldi állampolgár.
 • Ha a 16 év alatti utazó útlevelében szerepel, hogy az állampolgár tartósan hagyja el Ukrajnát, illetve hogy a külföldi ukrán konzulátuson bejelentették az érkezését.
 • Nincs szükség a másik szülő beleegyezésére az alábbi dokumentumok vagy azok közjegyző által hitelesített másolatainak bemutatása esetén sem: a másik szülő halotti bizonyítványa; a másik szülő szülői jogoktól való megfosztásáról szóló bírósági végzés; a másik szülő eltűnését igazoló bírósági végzés; a másik szülő cselekvőképtelenségét igazoló bírósági végzés; bírósági végzés, amely engedélyezi a kiskorúnak Ukrajna területének elhagyását beleegyezés és szülői kíséret nélkül.

Kapcsolódó témák

Foglalás gyermekeknek

 

2017. január. 15-ével kezdve a 18 év alatti francia állampolgárok és lakosok csak utazásra jogosító okmány („l'autorisation de sortie du territoire”) birtokában utazhatnak egyedül (azaz szülő vagy gondviselő nélkül).

Az okmány az alábbi adatokat tartalmazza:

 1. az ország területének elhagyására jogosult kiskorú vezetékneve, utónevei, születési dátuma és születésének helye;  
 2. a szülői jogokat gyakorló, az utazásra jogosító okmányt aláíró személy  vezetékneve, utónevei, születési dátuma és születésének helye, annak megjelölése, hogy milyen minőségében gyakorolja ezt a jogkört, lakóhelye, aláírása és adott esetben elérhetőségei, azaz telefonszáma és e-mail-címe;  
 3. az utazásra való jogosultság időtartama, amely nem lépheti túl az aláírás napjától számított egy évet.  

Az utazásra jogosító okmányt a szülőnek vagy gondviselőnek kell kitöltenie és aláírnia. Mellékelni kell az aláíró szülő vagy gondviselő érvényes személyazonosító okmányának fénymásolatát is.

 

 

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Az utasfelvételkor vagy a beszállókapunál minden előírt, érvényes úti okmányt be kell mutatnia. Meg kell felelnie a kiindulási, a cél- és az érintett országok beutazási és bevándorlási előírásainak is. Ha nem rendelkezik megfelelő útlevéllel vagy vízummal, illetve bármely előírt úti okmánnyal, és emiatt nem léphet be egy országba, az Ön felelőssége lehet az ebből fakadó utazási többletköltségek és ellátási költségek kifizetése.

Ha a pontos vízumkövetelményekkel kapcsolatban szeretne tájékozódni, forduljon a meglátogatni kívánt ország külügyminisztériumához, nagykövetségéhez vagy konzulátusához. Ugyanazt az okmányt kell bemutatnia, amelyet az internetes utasfelvétel során adott meg.

Ha még nincs megerősített foglalása, erősen javasoljuk, hogy az oda- és a visszaút külön foglalásban szerepeljen. Ekkor különböző úti okmányokat használhat az utasfelvételhez. Ha már van megerősített foglalása, hívja a Wizz Air telefonos ügyfélszolgálatát

A határőrizeti hatóságok olyan információk alapján is megtagadhatják az országba való beutazást, amelyek nekünk nem állnak rendelkezésre. Nem térítjük vissza azoknak a járatoknak és szolgáltatásoknak a díját, amelyeket a beutazás megtagadása miatt nem tudott felhasználni, de az Ön felelőssége lehet az ebből fakadó utazási többletköltségek és ellátási költségek kifizetése.