Adatvédelmi szabályzat

Információk és szolgáltatások

Wizz Air

Információk és szolgáltatások

Adatvédelmi szabályzat (a „Szabályzat”)

1. HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

A Wizz Air Hungary Kft. („Wizz Air”, illetve a „mi” névmás és annak ragozott formái) (székhely: Laurus Offices | Kőér u. 2./A | B épület | H-1103 | Budapest, Magyarország; cégjegyzékszám: 01-09-964332) különös gondot fordít az adatvédelemre. A Wizz Air a vonatkozó magyar adatvédelmi törvények és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával végzi az adatok feldolgozását. A Wizz Air a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásában regisztrált adatkezelő. (Az utasok adatainak kezeléséhez kapcsolódó nyilvántartási szám: 01001; a direktmarketing-tevékenységekhez kapcsolódó nyilvántartási szám: NAIH-83118/2015; az adatbázis-fejlesztéshez kapcsolódó nyilvántartási szám: NAIH-83120/2015.)

2. AZ ÁLTALUNK KÉRT INFORMÁCIÓK ÉS A FELHASZNÁLÓI ADATOK KEZELÉSE

2.1 Személyes adatok A Szabályzat minden személyes adatra érvényes, amelyet a Wizz Airrel fennálló kapcsolata keretében megad nekünk, illetve amelyet ennek keretében begyűjtünk és feldolgozunk. A Szabályzat szóhasználatában a „személyes adatok” közé tartozik minden Önhöz kapcsolódó információ, amelyből személyazonossága ténylegesen vagy potenciálisan, közvetlen vagy közvetett módon megállapítható (különösen a neve, a címe, a telefonszáma, az e-mail-címe, a hitel- és bankkártyaszáma és a különleges ellátással kapcsolatos információk), valamint az ilyen jellegű információkból következő adatok.

2.2 A felhasználó személyes adatainak begyűjtése Amikor igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon külső felek által kínált szolgáltatásokat (pl. járatot vagy légi közlekedési szolgáltatást foglal, illetve kapcsolódó tevékenységet végez), személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban, amelyeket közvetlenül Ön adott meg nekünk (vagy közvetítőnknek), vagy amelyeket mi gyűjtöttünk be, amikor szolgáltatásainkat használta, illetve külső felek szolgáltatásait lefoglalta a weboldalunkon. A Wizz Air azonban nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben külső felek a saját céljaikra felhasználják a személyes adatait. Ilyen esetekben az érintett felek saját adatvédelmi szabályzataiban talál további információkat. A külső feleknek átadott adatokról a lenti 3. szakaszban találhat további információkat.

2.3 Az általunk begyűjtött és feldolgozott információk:
- Önnel kapcsolatos információk;
- az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk (akár közvetlenül mi vagy közvetítőink gyűjtötték);
- utazásának részletei (például a foglalás és az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások részletei);
- weboldalunk, telefonos ügyfélszolgálatunk és mobilalkalmazásaink Ön által való igénybe vételének részletei (egyebek mellett ideértve a korábban indított befejezetlen foglalásokat); valamint
- a velünk és munkatársainkkal folytatott érintkezéseinek részletei.

Azáltal, hogy személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátja, tudomásul veszi személyes adatainak a Wizz Air által történő, a jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezelését, és ahhoz kifejezetten hozzájárul, ideértve az adatoknak a Wizz Air alkalmazottai által történő, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti felhasználását, valamint belföldre vagy külföldre történő továbbítását is.

Az utaslistában szereplő adatait a Wizz Air a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II.12.) Kormányrendeletnek megfelelően dolgozza fel, az egyéb adatokat pedig az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. szakasza szerint. Bizonyos esetekben akkor is fel kell dolgoznunk különleges adatait (az Infotv. 3.3 szakaszának meghatározása szerint), ha különleges segítséget kér tőlünk és/vagy egy repülőtér-üzemeltetőtől (például oxigénpalack biztosítását), illetve ha a repülésre való alkalmasságáról ad meg nekünk információkat (például ha várandós). Ha ténylegesen vagy potenciálisan „különleges adatnak” minősülő személyes adatokat ad meg, azzal kifejezetten elfogadja, hogy azokat a jelen Szabályzatban meghatározott módon összegyűjthetjük, felhasználhatjuk, külső felekkel megoszthatjuk (például a kiindulási vagy a célrepülőtérrel, a földi kiszolgálást végző társaságokkal vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal), és az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbadhatjuk. Ennek célja, hogy eleget tehessünk a különleges segítségre irányuló kérésének, illetve történhet biztonsági okokból (a repülésre való alkalmassága). Ha megvonja a hozzájárulását, illetve bizonyos adatokat nem ad meg, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatások egészét. Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem lehetséges az esetlegesen már kifizetett díjak törlése vagy visszatérítése.

2.4 Személyes adatainak felhasználása

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:
a.) a tőlünk vásárolt szolgáltatások biztosítására vagy külső felek által biztosított termékek vagy szolgáltatások megvásárlásának elősegítésére a weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (az erre a célra felhasznált adatok közé tartozik minden adat, amelyet a foglalási folyamat során gyűjtünk be: az utas neve, nemzetisége, neme, telefonszáma, e-mail-címe, hitel- vagy bankkártyaadatai, különleges ellátással kapcsolatos igényei, járatának adatai, foglalási száma, születési dátuma, születési helye, úti okmányainak adatai és WIZZ-számlájának száma);
b.) az igényeire szabott szolgáltatások, ajánlatok és emlékeztetők biztosítására (erre a célra olyan személyes adatokat használunk fel, mint például a neve és az elérhetőségei, valamint keresési előzményeinek adatai);
c.) az Önnel folytatott kommunikációra (például emlékeztető e-mailek és a járattal kapcsolatos esetleges fennakadásokról szóló értesítések küldésére) (erre a célra olyan személyes adatokat használunk fel, mint például a neve és az elérhetőségei, valamint járatának adatai);
d.) az ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében Önnel folytatott kommunikációra – ez a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a szolgáltatások személyre szabását szolgálja (erre a célra a nevét, az elérhetőségeit és a foglalási előzményeit használjuk fel);
e.) egyéb adminisztratív célok elősegítésére (korlátozás nélkül ideértve a könyvelést és a számlázást, az ellenőrzéseket, a hitel- és egyéb fizetési kártyák ellenőrzését, a csalás megelőzésére szolgáló szűrést – ideértve a hitelinformációs rendszerekben való keresést és a fizetési kártyák érvényességének ellenőrzését –, a bevándorlás ellenőrzését és a vámellenőrzést, a biztonságot, a védelmet, az egészségvédelmet, az adminisztratív és jogi célokat és a rendszerek tesztelését, karbantartását és fejlesztését) (bármely Öntől begyűjtött adatot felhasználhatjuk a megfelelő módon).

3. SZEMÉLYES ADATAINAK TOVÁBBADÁSA KÜLSŐ FELEKNEK

3.1 Személyes adatai megoszthatók a Wizz Air Group vállalatai között. A Wizz Air Group vállalataival kapcsolatos további információkért kattintsonide. Ezenkívül szükséges lehet adatai továbbadása más feleknek a kért termékek, szolgáltatások és információk zökkenőmentes biztosítása érdekében.

3.2. Személyes adatait a jelen Szabályzatban leírt célokból is továbbadhatjuk külső feleknek:
- utazási irodáknak és más külső feleknek, akiken keresztül utazást vagy egyéb szolgáltatásokat foglal;
- külső szolgáltatóknak, akiknek a szolgáltatásait weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta (például biztosítást vagy transzferszolgáltatást);
- partnereinknek hűségprogramokban, amelyekhez csatlakozott;
- földi kiszolgálást végző társaságoknak és repülőtereknek a kért szolgáltatás nyújtása érdekében;
- hitelkártya-társaságoknak és fizetési szolgáltatóknak a weboldalunkon, illetve az alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében;
- a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző külső feleknek;
- egyéb külső feleknek, akikkel – többek között – adatfeldolgozás érdekében működünk együtt;
- ügyvédi irodáknak és bíróságoknak az Önnel kötött szerződések érvényesítése vagy alkalmazása érdekében;
- kormányzati hatóságoknak és rendvédelmi szerveknek (például a rendőrségnek és szabályozó hatóságoknak), ha kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

3.3. Utazási irodák és más külső felek. Ha repülőtéri jegyértékesítőnknél bármilyen szolgáltatást vásárol, azzal kifejezetten hozzájárul, hogy a jegyértékesítő iroda a jelen Szabályzatnak megfelelően feldolgozza személyes adatait. Idekattintva megtekintheti, mely jogi személy végzi majd személyes adatai feldolgozását.

3.4. Külső szolgáltatók. Ha weboldalunkon, illetve alkalmazásunkon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül egy külső szolgáltató szolgáltatását vásárolja meg, személyes adatait a vásárlás megkönnyítése érdekében továbbítjuk. Az ilyen külső felek által végzett adatfeldolgozás tekintetében az adott külső felek adatvédelmi szabályzatait is figyelembe kell venni. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott cég adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott külső fél weboldaláról elérhető adatvédelmi szabályzatot. Bizonyos esetekben a szóban forgó szolgáltatás megvásárlásához mind cégünk, mind a külső fél feltételeinek és adatvédelmi szabályzatainak elfogadása szükséges. Ezenfelül abban az esetben is kapunk Önnel kapcsolatos információkat külső felektől, ha például részt vesz egy hűségprogramban. A külső feleknek átadott és tőlük fogadott adatokkal kapcsolatban ide.

3.5. Telefonos ügyfélszolgálat. A telefonos ügyfélszolgálat biztosításával külső feleket bízunk meg. Ezekkel a külső felekkel kapcsolatban itt találhat további információkat. A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Szabályzatnak megfelelően végzi a személyes adatai feldolgozását. A hívást rögzítik, és az más foglalási adatokkal összekapcsolható minőségbiztosítási és esetleges későbbi panaszkezelési célokból. Az elektronikusan, postán és e-mailben beérkező panaszokat is archiválják, és azok összekapcsolhatók más foglalási adatokkal esetleges későbbi panaszkezelési célokból.

3.6. Határőrizeti és bevándorlásügyi hatóságok. Bizonyos országokban a Wizz Air jogszabályi kötelezettsége, hogy hozzáférést adjon a határőrizeti szerveknek a foglalási és utazási adatokhoz. Emiatt az Önnel és utazásával kapcsolatban tárolt információkat átadhatjuk a vámkezelési és bevándorlásügyi hatóságoknak a kiindulási és a célhelyen. Ezenkívül számos országban a Wizz Air jogszabályi kötelezettsége, hogy minden utas útlevél- és kapcsolódó információit begyűjtse, mielőtt az országból elutazna, vagy oda belépne. Amikor szükséges, a Wizz Air átadja ezeket az információkat a megfelelő vámkezelési és bevándorlási hatóságoknak.

4. BIZTONSÁG

4.1 Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Wizz Air foglalásokat kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, a legfejlettebb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

4.2 Ha a Szabályzatnak megfelelően az Európai Unión kívüli országba továbbítunk adatokat, nem tudjuk garantálni, hogy az adatok védelme az EU adatvédelmi jogszabályainak megfelelően történik majd.

Ha továbbra is használja a szolgáltatásainkat, és bármely személyes adatot megad nekünk, kifejezetten hozzájárul személyes adatai ilyen jellegű továbbításához, tárolásához és feldolgozásához a saját tartózkodási országán és az Európai Gazdasági Térségen kívül, ideértve olyan országokat is, ahol a helyi jogszabályok esetleg kevesebb jogot biztosítanak Önnek.

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MARKETING- ÉS MÁS CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

5.1 A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja. A Wizz Air által alkalmazott cookie-król ide kattintva olvashat bővebben. Célunk biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében adatait felhasználhatjuk elemzési célokra, minőségfejlesztésre, szolgáltatásfejlesztésre, a weboldal teljesítményének fejlesztésére, hirdetési kampányaink sikerességének mérésére, valamint szolgáltatásaink az Ön igényeihez való igazítására. E célokból az Ön személyazonosságának megállapítására nem alkalmas információkat (a teljesség igénye nélkül ilyenek például a névtelen demográfiai adatok és az online viselkedési adatok) kiadhatjuk szerződött partnereinknek (pl. a 3. pontban felsorolt külső szolgáltató cégeknek vagy a különleges előnyöket biztosító, WIZZ-logóval ellátott hitel- és betéti kártyákat kibocsátó bankoknak). A foglalás során az Ön által használt böngésző és számítástechnikai eszköz által a weboldalunknak küldött adatokat tároljuk. Ilyen adatokat kizárólag összesített, a személyazonosság megállapítására nem alkalmas formában adunk át külső feleknek.

5.2 Különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek, ha ezt hírlevelünkre feliratkozva kérte, illetve ha megadta nekünk adatait, amikor nevezett egy versenyre vagy regisztrált egy promócióra, valamint ha a Wizz Discount Club tagjává válik. A hírlevelekre történő feliratkozással, a WIZZ Discount Clubhoz való csatlakozással vagy adatai a fentiek szerinti megadásával Ön – tekintve, hogy az adatkezelést érintő kérdésekről kellő felvilágosítást kapott – kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy közvetlen marketingkommunikációs megkereséseket kapjon, beleértve a Wizz Air vagy valamely szerződött partnerünk (pl. a különleges előnyöket biztosító, WIZZ-logóval ellátott hitel- és betéti kártyákat kibocsátó bankok, illetve a Wizz Tours Ltd.) által kínált különleges ajánlatokról szóló megkereséseket, továbbá ahhoz, hogy emlékeztető e-maileket kapjon a befejezetlen foglalásairól. Az ilyen közvetlen marketingkommunikációs megkeresések és különleges ajánlatok küldése céljából az alábbi adatait használjuk fel: név és e-mail cím vagy telefonszám. Az emlékeztető e-mail kiküldése érdekében az alábbi adatokat tároljuk és használjuk fel keresésével kapcsolatban: kiválasztott kiindulási hely és úti cél, egyirányú vagy oda-vissza út, felszállás és érkezés időpontja, utasok száma, kiválasztott viteldíj típusa, viteldíj teljes összege, a felhasználó feliratkozott-e a hírlevélre, foglalás típusa (normál, WDC, csoportos), kiválasztott szolgáltatások, a weboldal vagy a Wizz Air-alkalmazás beállított nyelve. Ezeket az adatokat négy napig tároljuk.

5.3 Az ilyen hozzájárulás önkéntes. Bármikor indoklás nélkül és ingyenesen leiratkozhat ide vagy a hírlevelekben szereplő hivatkozásra kattintva, WIZZ-profiljában a beállításai módosításával, illetve a Laurus Offices | Kőér u. 2./A | B épület | H-1103 | Budapest, Magyarország címre küldött levélben.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 Ha a weboldalunkon regisztrál, feltételezzük, hogy engedélyezi a regisztráció során megadott adatai feldolgozását, és a későbbi foglalások során nem kell újra megadnia az adatait.

6.2 Foglaláskor egy foglalási kódot küldünk Önnek. Ez abban a visszaigazoló e-mailben szerepel, amelyet a foglalás után kap. Javasoljuk, hogy a foglalási kódot mindig kezelje bizalmasan. Ha valaki hozzájut a foglalási kódjához, rendszerünkön keresztül hozzáférhet az Ön foglalási adataihoz és útvonalához.

6.3 Személyes adatait és a Wizz Airrel létrejött szerződéseit a foglalási rendszerünkben tároljuk. Amennyiben saját utasnyilvántartási adatairól, illetve a Wizz Air által tárolt bármilyen adatáról, az adatkezelés módjáról vagy az adatkezelő jogi személyekről (ha vannak ilyenek) kíván információt kérni, vagy adatainak módosítását, esetleg törlését szeretné, forduljon hozzánk az „Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos általános kérdések/kérések” menüpont kiválasztásával ezen a hivatkozáson.

6.4 Az Infotv. hatálya alá eső adatfeldolgozási tevékenységek kapcsán az alábbi jogai és jogorvoslati lehetőségei állnak fenn: Joga van adatokat kérni az adatkezelés módjáról, valamint joga van a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni. Amennyiben ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, joga van az adatkezelés ellen kifogással élni. Abban a valószínűtlen esetben, ha a személyes adatokhoz fűződő jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu –, illetve az illetékes bírósághoz. Jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 13–17. és 30. szakasza tartalmazza részletesen.

6.5 Az Adatvédelmi szabályzat esetleges módosításait weboldalunkon, a wizzair.com címen tesszük közzé.

6.6 Személyes adatait a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a vonatkozó jogszabályok által előírt elévülési időszak erejéig kezeljük.

6.7 Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a wizzair.com weboldal más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk figyelmét, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Wizz Air nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

6.8 A jelen Adatvédelmi szabályzat 2015. december 23-án lépett hatályba.