Cookie-k használata a Wizz Air weboldalán

A Wizz Air a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben ön folytatja a böngészést weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. A cookie-beállításokat később bármikor módosíthatja. További tudnivalók a Cookie-kezelési szabályzatunkban olvashatók.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Utasfelvétel
POGGYÁSZ HOZZÁADÁSA
Foglalások keresése

Adja meg a felhasználónevét (e-mail címét). Elküldjük az új jelszót a regisztrált e-mail címére.


Regisztrál

WIZZ Számla

Szerződési feltételek

1. Meghatározások

1.1. Utas: a Wizz Air utasszállító szolgáltatásait igénybe vevő személy.

1.2. Ügyfél: az Utas vagy az ő nevében eljáró harmadik személy aki a WIZZ számla megnyitását kezdeményezi és befizetést teljesít a WIZZ Számlafeltöltés egyenlegfeltöltő szolgáltatásának igénybevételével, vagy egyéb módon.

1.3. Utas Regisztráció: Az Utas személyi adatainak és elérhetőségeinek rögzítése a Wizz Air foglalási rendszerében. A regisztráció során megnyitjuk WIZZ Számláját, rögzítjük az Utas elérhetőségeit.

1.4. WIZZ Számla: egy számla, ahol az Ügyfél befizetéseit, vásárlásait és egyenlegét követjük.

1.5. WIZZ Számlafeltöltés: az Ügyfél által az Ügyfélszolgálaton kereseztül a 3.4 pontban írt módon kezdeményezett pénzfeltöltés a Wizz Számlára.

1.6. Alap Pénznem: Az a pénznem, amit az Ügyfél választ ki a regisztráció során és amelyben a WIZZ Számlán lévő összeget vezetjük.. Javasolt azt a pénznemet választani, amelyben a vásárlásainak többségét fizetni kívánja . Online foglaláskor csak olyan járatok foglalásáért fizethet egyenlegével, amelyek azzal megegyező pénznemben vannak. A többi járatra ügyfélszolgálatunkon keresztül foglalhat. Választható valuták: GBP, EUR, PLN, HUF, RON, SEK, NOK.

1.7. WIZZ Számlaszám: Egy tízjegyű azonosítószám, amelyet a foglalási rendszer hoz létre az Utas Regisztráció bejefezésekor.

1.8. Wizz Air Szolgáltatásai: az utasok és csomagjaik légi úton történő szállítása.

1.9. Telefonos Ügyfélszolgálat: a Wizz Air telefonos ügyfélszolgálata. A telefonos ügyfélszolgálatunk számát a kapcsolat oldalon találja.

3. WIZZ Számlanyitás és -feltöltés

3.1. WIZZ Számlát az Ügyfél az Utas adatainak regisztrálásával nyithat, melyet az 1.3 pontokban foglaltaknak megfelelően tehet meg. Abban az esetben, ha az Utas személye nem egyezik meg az Ügyfél személyével, az Ügyfél számlázási adatait is meg kell adni.

3.2. A WIZZ Számla Wizz Számlafeltöltésen keresztül banki átutalással vagy hitelkártyás kifizetéssel tölthető fel a választott pénznemben.

3.3. A WIZZ Számlafeltöltés a számlát az alap pénznemben tölti fel.

3.4. A WIZZ Számlák felöltését a telefonos ügyfélszolgálaton kell kérni. A telefonos ügyfélszolgálat bonyolítja le az Utas Regisztrációt, továbbá ekkor kerül átadásra a Wizz Air bankszámla száma, amelybe a befizetéseknek érkezniük kell, és ekkor hozzák létre az utas WIZZ azonosítóját. Átutaláskor a fizetési mezőben feltétlenül fel kell tüntetni az utas nevét és WIZZ azonosítóját.

3.5. Miután befizetése megérkezik a Wizz Air bankszámlájára, igyekszünk azt az Utas WIZZ Számláján lévő egyenleghez két napon belül hozzáírni és erről emailen keresztül értesítést küldeni. Amennyiben az értesítő két nap elteltével sem érkezik meg, az Utas felelőssége kapcsolatba lépni a Wizz Air ügyfélszolgálatával és érdeklődni a befizetés állapotáról, illetve szükség esetén segítséget nyújtania annak azonosításáról.

3.6. Az egy alkalommal feltölthető minimális összeg: 300 EUR vagy ennek megfelelő összeg egyéb pénznemben.

5. Számlázás

5.1. A Wizz Air automatikusan számlát állít ki a WIZZ Számlára befizetett összegekről és elküldi azt az Utas részére

5.2. Amennyiben az Utas és az Ügyfél nem ugyanaz a személy és az Ügyfél a számla megnyitásakor számlát kér, a Wizz Air a számlát az Ügyfél részére állítja ki és küldi el.

6. A WIZZ Számlán lévő egyenleg felhasználása

6.1. A WIZZ Számlán rendelkezésre álló összeg felhasználható az Utas , illetve még négy vele utazó személy (család, barátok stb) foglalásának kifizetésére . Az egyenleg felhasználató az Utas már létező foglalásainak módosítására is. A foglalás illetve a módosítás magában foglalhat kiegészítő szolgáltatásokat is a jegyen felül.

6.2. Foglalni és a foglalásokat megváltoztatni online a wizzair.com oldalon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet.

6.3. WIZZ Számláról történő foglalás esetén az egyik utas a számlatulajdonos kell legyen.

6.4. Foglaláskor és foglalás módosításkor a WIZZ Számlához tartozó WIZZ Azonosítót online foglalás esetén meg kell adni, telefonos foglalás esetén közölni kell az operátorral.

6.5. Amennyiben a WIZZ Számlán rendelkezésre álló összeg nem elegendő a foglalás kifizetésére, a fennmaradó összeg hitelkártyával is kiegyenlíthető.

6.6. Amennyiben egy foglalás a WIZZ Számla alap pénznemétől eltérő pénznemben történik, a foglalás pénzemét átváltjuk a számla pénzemére és ezt az összeget vonjuk le a WIZZ Számláról. Online foglalás esetén egyenlegét csak olyan járatok foglalására használhatja fel, amelyek összege a számla alap pénznemében van feltüntetve. Minden egyéb járatra az ügyfélszolgálaton keresztül foglalhat.

6.7. A WIZZ Számlán lévő, WIZZ Számlafeltöltéssel jóváírt összeg határidő nélkül felhasználható. A WIZZ Számlán lévő, pontokkal jóváírt összeg a pontokkal kapcsolatos szabályzatban meghatározott ideig használható fel.

6.8. A WIZZ Számlára befizetett összeget vissza nem fizetjük, az át nem utalható.

6.9. Amennyiben a Wizz Air töröl egy járatot melynek foglalásáért WIZZ Számlával fizetett, az Utas a járatfoglalásért kifizetett összeget egyenlegként visszakapja WIZZ Számlájára.

6.10. A WIZZ Számláról csakis a Wizz Air Magyarország (W6) járataira szóló jegy vásárolható.

7. WIZZ Számla Egyenleg

7.1 A WIZZ Számlán rendelkezésre álló egyenlegről információ online (wizzair.com) vagy az ügyfélszolgálaton keresztül szerezhető.

8. WIZZ Számla törlése

8.1 A Wizz Air fentartja a jogot a WIZZ Számla törlésére az utas előzetes, 30 napos figyelmeztetése mellett. A figyelmeztetést követően új számla nem nyitható, befizetés a meglévő számlára nem történhet. Azonban a számlán lévő összeget a 6.7 pontban foglaltaknak megfelelően az utasok felhasználhatják.

9. További rendelkezések

9.1. Mind az Utasnak, mind az Ügyfélnek bizalmasan kell kezelnie a WIZZ azonosítószámot. A Wizz Air-t semminemű felelősség nem terheli a WIZZ azonosító gondatlan használatából eredő, továbbá azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyvélen és/vagy az Utason kívül más személy tudomására jutott a WIZZ azonosítószám.

9.2. A szerződésben foglaltak minden tekintetben a magyar jogszabályokkal összhangban értelmezendők és azoknak megfelelően érvényesítendők. A jelen szerződésből eredő jogviták elsősorban a szerződő felek közti tárgyalással orvosolandók.

9.3. A Wizz Airtől WIZZ Számlával vásárolt szolgáltatásokra Általános Fuvarozási Feltételeink érvényesek, kivéve ahol a jelen szerződés másképp rendelkezik.

9.4. Az Ügyfél kijelenti, hogy elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Továbbá kijelenti, hogy a szerződés feltételeiről tájékoztatta az Utast, aki ezen feltételeket megértette és tudomásul vette.

9.5. A Wizz Air fenntartja a szerződési feltételek megváltoztatásának jogát, mely változtatásokról Utasait és Ügyfeleit weboldalán értesíti (wizzair.com).