ערבות לנחיתה בזמן

מידע ושירותים

ערבות לנחיתה בזמן

On time guarantee

עיכוב של שעה? אין בעיה!

בעזרת ערבות לנחיתה בזמן, אם הטיסה שלך נוחתת בעיכוב של שעה ומעלה או אם בוטלה, תקבל זיכוי של WIZZ בסך 100 אירו.

אקורדיונים

הערבות לנחיתה בזמן מכסה עיכובים וביטולים מכל הסוגים, גם מסיבות שאינן בשליטתנו כגון תנאי מזג אוויר או שביתות.

העיכוב מחושב בהתאם לשעת הנחיתה של המטוס.

חשבון WIZZ שלך יזוכה באופן אוטומטי בתוך 7 ימים מהטיסה הרלוונטית.

הערבות אינה תקפה לגבי עיכובים בטיסה או ביטולים אשר הלקוחות קיבלו עליהם הודעה לפחות 48 שעות מראש.