זכויות של בעל הנתונים

מידע ושירותים

גלה אפשרויות חדשות לטיול שלך

ארגן את החופשה שלך בקלות

זכויות של בעל הנתונים

לפי המופיע בהצהרת הפרטיות, בתור בעל הנתונים אתה זכאי לזכויות שמופיעות למטה ושנוגעות לעיבוד הפרטים האישיים שלך, בהתאם למוענק לך לפי התקנה להגנת נתונים כלליים (תקנה ‎(‎EU) 2016/679‎ של האיחוד האירופי). עליך להשלים את המידע הרלוונטי בשדה למטה ולבחור את הזכות שברצונך לממש או לתאר את הבקשה שלך. אנחנו צפויים להגיב לבקשה שלך תוך חודש מקבלת הטופס המלא וההוכחה של זהותך. ייתכן שתגובתנו תידחה בעד חודשיים אם אופי בקשתך דורש זאת. אנחנו משתמשים במידע שסיפקת לנו בטופס זה כדי לזהות אותך ואת הפרטים האישיים שמקושרים לבקשה שלך וכדי לטפל בבקשה שלך. במקרה שסיפקת פרטים אישיים שלא מעובדים על ידינו, אנחנו נשמור את הפרטים למשך שש שנים לאחר סיום תהליך העיבוד של הבקשה שלך.