קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
צ'ק-אין
הוספת תיק
מצא הזמנות (מראש

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

הוראות להזנת "פרטי קשר וחיוב"
עבור כרטיסי טיסה של Wizz Air הונגריה

מסמך זה מספק הנחיות בהקשר לחשבוניות אלקטרוניות שהונפקו עבור כרטיסי טיסה של Wizz Air הונגריה.

המידע שיוזן בשדות בדף 'פרטי קשר' שבאתר האינטרנט ישמש כבסיס להכנת החשבונית על ידי Wizz Air הונגריה. מידע זה (שם, כתובת, מספר מס - אם יש בו צורך) יקבע מי יירשם בחשבונית כלקוח. שים לב שלאחר סיום תהליך ההזמנה, כל שינוי בפרטים אלה יהיה כרוך בדמי שינוי חשבונית בסך 5 אירו או סכום שווה ערך. אם כן, במועד ביצוע ההזמנה עליך להחליט אם הנסיעה שלך תשולם על ידי החברה. במקרה כזה, מלא את פרטי החברה במהלך תהליך ההזמנה, כדי שניתן יהיה להנפיק את החשבונית על שם החברה.

אנשים פרטיים

  • אם אתה נוסע כאדם פרטי, עליך להזין את הפרטים האישיים שלך בשדות השם והכתובת בדף 'פרטי קשר' והחשבונית תונפק על שמך וכתובתך.
  • אם אתה משתמש רשום של Wizz Air, נתוני ההתקשרות יוזנו אוטומטית בנתונים שסיפקת במהלך הרישום. עדיין תוכל לתקן את המידע בדף 'פרטי קשר' במהלך תהליך ההזמנה, אם יהיה בכך צורך.

כשהחברה משלמת

  • אם הנסיעה שלך משולמת על ידי חברה, עליך לסמן את תיבת הבחירה "אני מבקש לשלוח חשבונית לכתובת שונה". אם סומנה תיבת הבחירה, תוכל להזין את השם, הכתובת ומספר המס (אופציונלי) של החברה. לאחר מכן, נשתמש בנתונים אלה - ורק בנתונים אלה - לצורך ביצוע ההזמנה והחשבונית תונפק על פי נתונים אלה.
  • שים לב גם כי ניתן להדפיס לכל היותר 45 תווים בשדה "שם החברה" שבחשבונית, ולכן יש לקצר את שם החברה אם הוא ארוך מ-45 תווים.

יהיה הלקוח אשר יהיה (אתה או החברה שלך), אל תזין את פרטי הכתובת בשדה 'שם החברה' ובשדה 'מספר הרישום של החברה'! בנוסף, אל תזין פרטי עיר / מיקוד / ארץ בשדה "כתובת רחוב לדואר/חיוב" - קיימים שדות ייעודים לפרטי עיר / מיקוד / ארץ!

למרות שמוצע לכל הנוסעים לשלם במטבעות שאינם מטבע ההזמנה, החשבונית תונפק במטבע המקורי של ההזמנה (כלומר, לא במטבע התשלום).

באפשרותנו להנפיק רק חשבונית אחת להזמנה אחת - אין באפשרותנו לפצל הזמנות לצורכי הנפקת חשבוניות. אם ברצונך שיונפקו שתי חשבוניות או יותר על שמם של שני נוסעים או יותר (או על שם החברות שלהם), עליך ליצור הזמנה נפרדת לכל אחד מהם. עם זאת, שינויים נוספים בהזמנה (כגון רכישת שירותים נוספים) יחויבו בנפרד.

אם ברצונך לשנות פרטי חיוב (שם, כתובת, מספר מס) לאחר סגירת ההזמנה, באפשרותנו לבצע שינויים כאלה רק כנגד תשלום אגרה של 5 אירו לכל שינוי. עליך לבקש שינויים כאלה במוקד הטלפוני שלנו, לכל המאוחר שישה חודשים לאחר מועד הטיסה. לאחר מועד זה לא תוכל לבצע שינויים.

Wizz Air הונגריה שולחת חשבונית אלקטרונית לכל הזמנה לכתובת הדוא"ל שניתנה בהזמנה. החשבונית האלקטרונית תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח מכתובת הדואר האלקטרוני invoicing@wizzair.com.

אם מסיבה כלשהי אתה זקוק לעותק נייר של החשבונית, בקש זאת מהמוקד הטלפוני. התשלום ליצירה ושליחה של חשבונית נייר הוא 3 אירו או סכום שווה ערך. אם ביקשת שיישלח אליך עותק נייר של החשבונית, אך לא קיבלת אותה בתוך 2-3 שבועות, אנא ידע את המוקד הטלפוני שלנו. המועד המאוחר ביותר שבו תוכל לבקש חשבונית הוא שישה חודשים לאחר מועד הטיסה.

שים לב ש-Wizz Air תנפיק חשבונית רק עבור שוויו של כרטיס הטיסה. אם ברצונך לקבל קבלה או חשבונית עבור שירותים אחרים ששולמו על ידך יחד עם כרטיס הטיסה אך לא בוצעו על ידי Wizz Air (כגון ביטוח נסיעות, נסיעה באוטובוס או במונית, טיפול בנמל התעופה), צור קשר ישירות עם ספקי השירות. ניתן למצוא את פרטי הקשר של ספקי שירות אלה בדף האינטרנט שלנו באזור המידע/השירותים.

שים לב גם כי Wizz Air תנפיק עבורך חשבונית רק עבור אותם כרטיסי טיסה שרכשת ישירות מאיתנו. אם ביצעת הזמנה בסוכנות נסיעות, חשבונית כרטיס הטיסה תונפק לך על ידי סוכן הנסיעות.

אם מתעוררות בעיות כלשהן בנוגע לחשבונית, קיימות שתי דרכים לטיפול בבקשה:

  • שליחה באמצעות האינטרנט: http://wizzair.com/en-GB/Claims (על ידי בחירה באפשרות 'בקשות לחשבונית' בשדה הנושא)
  • או התקשרות אל המוקד הטלפוני של Wizz Air באמצעות הטלפון כפי שמצוין באתר האינטרנט (wizzair.com). שים לב שהתקשרות למוקד הפניות כרוכה בתשלום נוסף כפי שמפורסם באתר האינטרנט שלנו.

אנו שואפים לטפל בבקשתך ולספק לך משוב בתוך 30 יום מקבלת הבקשה שלך.

מידע בנוגע לטכנולוגיה ותקנות חוקיות בהונגריה הקשורות לחשבוניות אלקטרוניות

Wizz Air הונגריה מנפיקה חשבוניות אלקטרוניות ושולחת אותן ללקוחות באמצעות הדוא"ל.


קובץ ה-PDF המצורף להודעת הדואר האלקטרוני הוא חשבונית המקור שהונפקה על ידי Wizz Air הונגריה. בהתאם לתקנות החוקיות הרלוונטיות בהונגריה (חוק ‏‎2001/XXXV לגבי חתימה אלקטרונית; חוק ‎2000/C לגבי דיווח חשבונאי; צו משרד האוצר 46/2007) חברה מורשית להנפיק את החשבוניות שלה גם בצורה אלקטרונית.

החשבונית האלקטרונית היא קובץ בעל מבנה מיוחד הכולל את תמונת החשבוניות הרגילות שהונפקו על ידי Wizz Air הונגריה כמסמך PDF (בהתאם לדרישות מבנה החשבונית של הונגריה כפי שנקבעו בחוק המע"מ 2007‎/CXXVII) ואת (בתוך קובץ ה-PDF) החתימה האלקטרונית המתקדמת ואת חותמת הזמן של החשבונית שנוצרה בעזרת טכנולוגית PKI (תשתית מפתח ציבורי), בהתאם לתקנות של הונגריה הנזכרות לעיל.

חתימה זו מבוצעת מטעם Wizz Air הונגריה ומגובה ב"אישור עסקי מוכר" של המאשר המוכר המועסק לצורך כך על ידי Wizz Air הונגריה. קובץ החשבונית האלקטרונית כולל את כל המידע הנחוץ כדי לאמת את האישור המצורף לחתימה ואת חותמת הזמן של החשבונית.

המקבל מחויב לשמור את החשבונית האלקטרונית בפורמט אלקטרוני, בדומה לחשבוניות נייר, אם החשבונית משמשת לצורכי ניהול ספרים.

כדי לגשת לחשבונית האלקטרונית, לאמת את המקור ואת המקוריות שלה, עליך להתקין Adobe Reader 9 או גרסה חדשה יותר.
צור קשר עם מנהל המערכת שלך אם מתעוררות בעיות כלשהן בנוגע להתקנה זו.