קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
צ'ק-אין
הוספת תיק
מצא הזמנות (מראש

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

מדיניות פרטיות ('המדיניות')

1. רקע

Wizz Air Hungary Kft.‎ (Wizz Air' או 'אנחנו' או 'לנו') (משרד רשום: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (נמל התעופה הבינלאומי של בודפשט) BUD International Airport) Building 221; מספר רישום: ‎01-09-964332) מקדישה תשומת לב מיוחדת להגנה על נתונים. עיבוד נתונים על ידי Wizz Air תואם את הוראות חוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים של הונגריה ומתבצע בכפוף לאמור במדיניות זאת. Wizz Air היא בקר נתונים רשום במרשם המנוהל על ידי הרשות ההונגרית הלאומית להגנה על נתונים ולחופש המידע (מספר הרישום הנוגע לעיבוד נתוני נוסעים הוא 01001; מספר הרישום הנוגע לשיווק ישיר הוא NAIH-83118/2015; מספר הרישום הנוגע לפיתוח מסדי נתונים הוא NAIH-83120/2015).


2. המידע שאנו אוספים והשימוש בנתונים שלך


2.1 נתונים אישיים

מדיניות זו חלה על כל הנתונים האישיים שאתה מספק לנו או שאנו אוספים ומעבדים במסגרת הקשרים שלך עם Wizz Air. למטרות מדיניות זאת, המונח 'נתונים אישיים' משמעותו כל מידע הנוגע לך ואשר מאפשר לזהות אותך באופן אישי, אם במישרין ואם בעקיפין (ובייחוד, שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מספר כרטיס אשראי או כרטיס בנקאי, מידע על טיפול מיוחד) וכל הפניה/מסקנה שניתן לגבש על סמך המידע הקשור בך.

2.2 איסוף נתונים אישיים

בכל פעם שאתה נעזר בשירותים שלנו או בשירותי צד ג' באתר האינטרנט שלנו (לדוגמה, הזמנת טיסה או שירות הובלה אווירית או כל פעילות קשורה כמו חיוב, חשבונות, התאמה לדרישות אבטחה, בדיקות מכס), אנו אוספים נתונים אישיים – הן נתונים שאתה מספק לנו (או לסוכן שלנו) באופן ישיר והן נתונים שאנו אוספים כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או מזמין שירותי צד שלישי דרך האתר שלנו. עם זאת, Wizz Air אינה נושאת באחריות לשימוש שצדדי ג' עלולים לעשות בנתונים שלך, במקרים שבהם שימוש שכזה מותר, וזאת למטרותיהם שלהם. במקרים אלה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם גורמים כדי לקבל מידע נוסף. לרשותך בסעיף 3 שלהלן מידע נוסף על העברות נתונים לצדדי ג'.

2.3 מידע שאנו אוספים ומעבדים:

- מידע עליך,
- מידע על השירותים שרכשת (אם ישירות מאיתנו ואם דרך סוכן שלנו),
- פרטי הסדרי הנסיעה שלך (לדוגמה, פרטי ההזמנות והשירותים הנוספים שסיפקנו,
- פרטי השימוש שלך באתר האינטרנט, במוקדים הטלפוניים או ביישומים הניידים שלנו, וכן
- מידע על התקשורת שלך עמנו ועם עובדינו.

בעצם העברת הנתונים האישיים שלך לידינו, הנך מאשר ומסכים באופן מפורש לכך ש-Wizz Air תעבד את הנתונים האישיים הללו בהתאם לאמור במדיניות ובחוקים ובתקנות הרלוונטיים, כולל שימוש שיעשו עובדי Wizz Air באותם נתונים ושידור של הנתונים בתוך גבולות הונגריה או מחוצה להם, כמפורט במסמך זה.

אשר לנתונים שלך הכלולים ברשימת הנוסעים, עיבוד הנתונים על ידי Wizz Air מבוסס על תקנה ממשלתית 25/1999 (II. 12.) בנושא 'הובלת נוסעים בדרך האוויר', סוגים אחרים של עיבוד מידע על ידי Wizz Air מבוססים על הסכמתך מרצון על פי סעיף 5 לחוק CXII משנת 2011 בנושא 'הגדרה עצמית מבחינה אינפורמטיבית וחופש המידע' ('חוק המידע').

במקרים מסוימים, ייתכן שנידרש לעבד גם נתונים אישיים רגישים שלך (כהגדרתם בסעיף 3.3 לחוק המידע) במקרה שתבקש מאיתנו ו/או מגורם המתפעל נמל תעופה סיוע מיוחד (לדוגמה, אספקת חמצן) או אם תספק לנו מידע על כשירותך לטוס (לדוגמה, נשים הרות).

בעצם המסירה של נתונים אישיים שהנם או עשויים להיחשב ל'נתונים אישיים רגישים', הנך מסכים במפורש ומאשר כי אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לשתף עם צדדי ג' (כמו למשל נמל המוצא או היעד, חברות לשירותי קרקע באותם נמלי תעופה או המוקד הטלפוני שלנו) ולהעביר אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי את הנתונים האישיים האמורים, המפורט במדיניות זו. דבר זה נועד להבטיח שנוכל להיענות לבקשתך לסיוע מיוחד או שיתבצע מטעמי בטיחות (כשירותך לטוס).

במידה שתמשוך את הסכמתך או שלא תספק נתון דרוש, ייתכן שמשמעות הדבר תהיה שלא נוכל לספק את השירותים שביקשת, חלקם או כולם. לתשומת לבך, בנסיבות אלה לא תוכל לבטל או לקבל החזר על תשלומים שכבר שילמת.

2.4 שימוש בנתונים האישיים שלך

להלן המטרות שלשמן אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך:

א.) אספקת השירותים שרכשת מאיתנו או קידום הרכישה של שירותים או מוצרים של צד ג' באמצעות אתר האינטרנט שלנו, באמצעות האפליקציה שלנו או דרך המוקד הטלפוני שלנו (הנתונים המשמשים למטרה זו כוללים את כל הנתונים הנאספים בתהליך ההזמנה, כמו למשל: שם הנוסע, לאום, מין, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי או כרטיס בנקאי, מידע על טיפול מיוחד, פרטי טיסה, מספר אישור, תאריך לידה, מקום לידה, פרטי מסמכי הנסיעה ומספר חשבון Wizz);

ב.) אספת שירותים ומבצעים המותאמים לדרישותיך (למטרה זו אנו נעזרים בנתונים אישיים כמו שם ופרטי קשר);

ג.) תקשורת אתך, כמו למשל משלוח הודעות תזכורת או התראות על שיבושים בטיסות (למטרות אלה אנו משתמשים בנתונים אישיים כמו שם ופרטי קשר);

ד.) תמיכה במטרות אדמיניסטרטיביות אחרות (בין השאר, חשבונות וחיובים, ביקורת, אימות כרטיס אשראי או כרטיס תשלום אחר, בדיקות למניעת הונאה (כולל שימוש בחיפושים על ידי חברות המספקות אימות אשראי וכרטיסי תשלום), ביקורת גבולות וביקורת מכס, בטיחות, אבטחה, בריאות, מטרות מינהלתיות ומשפטיות ובדיקה, תחזוקה ופיתוח של מערכות (למטרות אלה אנו עשויים להשתמש בכל נתון מהנתונים שאנו אוספים ממך, כל פי העניין).

3. חשיפת הנתונים האישיים שלך לצדדי ג'

3.1 אפשר שהנתונים האישיים שלך ישותפו במסגרת קבוצת Wizz Air. לקבלת מידע נוסף על קבוצת Wizz Air, לחץ כאן. בנוסף, אפשר שתידרש חשיפה של נתוניך לגורמים אחרים כדי להבטיח אספקה חלקה של המוצרים, השירותים והמידע שאתה מבקש.

3.2. בנוסף, אנו עשויים לחשוף נתונים אישיים שלך לצדדי ג' גם למטרות המתוארות במדיניות זו, כדלקמן:

- סוכני נסיעות וצדדי ג' אחרים שאתה נעזר בהם להזמנת נסיעות או שירותים אחרים;
- ספקי שירותים חיצוניים שאתה רוכש את שירותיהם (כמו למשל ביטוח, שירותי העברה/הסעה) דרך אתר האינטרנט, האפליקציה או המוקד הטלפוני שלנו;
- השותפים שלנו בתוכניות נאמנות שנרשמת אליהן;
- חברות לשירותי קרקע ונמלי תעופה, כדי לספק את השירותים שביקשת;
- חברות כרטיסי אשראי וספקי שירותי תשלום כדי לעבד את התשלומים שביצעת דרך אתר האינטרנט, האפליקציה או המוקד הטלפוני שלנו;
- צדדי ג' המבצעים סקרי לקוחות מטעמנו או בשמנו;
- ספקי שירותים חיצוניים אחרים שאנו מעסיקים, בין השאר לצורך עיבוד נתונים;
- צדדי ג' כמו עורכי דין ובתי משפט, כדי לאכוף או להחיל חוזים שיש לנו עמך;
- רשויות ממשלתיות או רשויות אכיפה כמו משטרה, וכן רשויות רגוטלוריות, לבקשתן אולם אך ורק כמתחייב על פי החוק החל או כדי להגן על זכויותינו או על בטיחות הלקוחות, העובדים והנכסים שלנו.

3.3. סוכני נסיעות וצדדי ג' אחרים. כאשר אתה רוכש שירות אצל סוכן כרטוס שלנו בנמל התעופה, יש בכך הסכמה מפורשת מצדך לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי סוכן הכרטוס, בהתאם לאמור במדיניות זו. כדי לברר איזו ישות משפטית תעבד את נתונים האישיים, לחץ כאן.

3.4. ספקי שירות חיצוניים. כאשר אתה רוכש שירותים מספק חיצוני דרך אתר האינטרנט, האפליקציה או המוקד הטלפוני שלך, אנו מעבירים את הנתונים האישיים שלך כדי לקדם את הרכישה.

ייתכן שיחולו על עיבוד הנתונים שלך בידי אותם צדדי ג' גם הנחיות מדיניות הפרטיות של אותם גורמים. כדי לברר מידע נוסף על נוהלי עיבוד הנתונים שלהם, בדוק את מדיניות הפרטיות של אותם גורמים באתרי האינטרנט שלהם. במקרים מסוימים תידרש להסכים הן לתנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלנו והן לאלו של אותו צד שלישי כדי לקבל את השירות המבוקש.

יתרה מזו, אנו מקבלים מידע עליך גם מצדדי ג', למשל, כאשר אתה משתתף בתוכנית נאמנות.

לקבלת מידע נוסף על העברת נתונים אל צדדי ג' ומהם אלינו, לחץ כאן.

3.5. מוקד טלפוני. לאספקת השירותים במוקד הטלפוני שלנו, אנו מעסיקים ספקים חיצוניים. כאן תוכל לברר מידע נוסף על אותם ספקים. המוקד הטלפוני יעבד את נתוניך האישיים בהתאם לאמור במדיניות זו. שיחותיך אל המוקד יוקלטו וייתכן שיקושרו אל נתוני הזמנות אחרים כדי להבטיח איכות ולאפשר טיפול בתלונות, במידה שיהיו. תלונות המגיעות אלינו באמצעים אלקטרוניים, בדואר או בדוא"ל יישמרו אף הן בארכיון וייתכן שיקושרו אל נתוני הזמנות אחרים כדי לאפשר טיפול בתלונות, במידה שיהיו.

3.6. משטרת הגבולות ורשויות ההגירה. במדינות מסוימות, Wizz Air מחויבת על פי החוק לאפשר לרשויות בקרת הגבולות גישה למידע על הזמנות ונסיעות. לפיכך, כל מידע שנמצא ברשותנו לגביך ולגבי הסדרי הנסיעה שלך, אפשר שייחשף לרשויות המכס וההגירה בנקודת המוצא או בנקודת היעד שלך.

בנוסף, במדינות מסוימות החוק מחייב את Wizz Air לאסוף נתוני דרכונים ומידע קשור ביחס לכל הנוסעים לפני הנסיעה אל אותן מדינות או מהן. Wizz Air תספק את המידע הזה, אם תידרש לעשות כן, לרשויות המכס וההגירה הרלוונטיות.

4. אבטחה

4.1 אנו נוקטים אמצעים טכניים וארגוניים הולמים כדי להבטיח הגנה על הנתונים האישיים שלך מהשמדה מקרית או בלתי חוקית, כמו גם מאובדן, שינוי, חשיפה לא מורשית או גישה לא מורשית (בייחוד כאשר עיבוד הנתונים כרוך בשידורם ברשת) ומכל סוג אחר של עיבוד בלתי חוקי. אנו מקדישים תשומת לב רבה להעברה/שידור בטוח של נתונים אישיים וכספיים. הנתונים הללו מועברים מהמחשב שלך אל שרת ההזמנות של Wizz Air בערוצים מוצפנים, הנעזרים בטכנולוגיית SSL המשוכללת להצפת המידע.

4.2 במקרה של שידור נתונים למדינה שאינה בגבולות האיחוד האירופי, בהתאם לאמור במדיניות זאת, לא נוכל לערוב לכך שהנתונים יקבלו הגנה על פי החוקים והתקנות להגנה על נתונים החלים באיחוד האירופי.

בכך שאתה ממשיך להשתמש בשירותים שלנו ובכך שאתה מוסר לנו נתונים אישיים, הנך מסכים במפורש לשידור/העברה, אחסון ועיבוד של נתוניך האישיים מחוץ למדינה שבה אתה נמצא ואף מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, כולל מדיניות שבהן ייתכן כי מזומנות לך פחות זכויות על פי החוק המקומי.

5. שימוש בנתוניך האישיים לשיווק ולמטרות אחרות

5.1 השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו כרוך באחסון של קובצי Cookie בדפדפן שבמכשיר שלך. קרא עוד בנוגע לקובצי Cookie המשמשים את Wizz Air כאן. מטרתנו להבטיח כי אתר האינטרנט שלנו יספק למבקרים את הדרוש להם ויציג לפניהם את התקשורת השיווקית הרלוונטית ביותר. לשם כך, ייתכן שנשתמש בנתונים שלך למטרות אנליטיקה, שיפורי איכות, פיתוח של שירותים, שיפור ביצועי אתר האינטרנט, מדידת ההצלחה של מבצעי הפרסום שלנו או כדי להתאים שירותים לצרכים הספציפיים שלך. לטובת מטרות אלה, ייתכן שנעביר נתונים שאינם מאפשרים זיהוי אישי שלך, הכולל, בין השאר, מידע דמוגרפי אנונימי ונתונים על התנהגות מקוונת, לידי שותפים חוזיים שלנו (כמו למשל ספקי שירות חיצוניים כמפורט בסעיף 3. או לידי בנקים המנפיקים כרטיסי אשראי/חיוב נושאי הטבות מיוחדות תחת המותג WIZZ). אנו מאחסנים נתונים שהדפדפן והמכשיר שלך משגרים אל אתר האינטרנט שלנו בתהליך ההזמנה. נתונים אלה ייחשפו לצדדי ג' אך ורק במתכונת מצרפית, שאינה מאפשרת זיהוי אישי.

5.2 ייתכן שתקבל מאיתנו מידע על מבצעים מיוחדים אם ביקשת זאת על ידי הרשמה כמנוי לידיעון שלנו, או אם מסרת לנו את פרטיך כאשר נרשמת לתחרות או למבצע, או כאשר הצטרפת ל-WIZZ Discount Club. בעצם ההרשמה לידיעונים, הצטרפות ל-Wizz Discount Club או מסירת הפרטים שלך כמתואר לעיל, הנך מסכים במפורש, בהיותך מודע לפרטי עיבוד הנתונים, לקבל תכתובת של שיווק ישיר, כולל שיווק ישיר או מבצעים מיוחדים של Wizz Air או של שותפינו החוזיים (כמו למשל בנקים המנפיקים כרטיסי אשראי/חיוב נושאי הטבות מיוחדות תחת המותג WIZZ). לצורך השליחה של תכתובות שיווק ישיר ומבצעים מיוחדים אליך, אנו נעבד את הנתונים האישיים הבאים שלך: שם וכתובת דוא"ל או מספר טלפון.

5.3 ההסכמה היא מרצון. בכל עת תוכל לבטל את המנוי שלך מבלי שתצטרך לנמק וללא תשלום, בלחיצה כאן או על הקישור הכלול בכל ידיעון, או על ידי החלפת ההעדפות שלך בפרופיל Wizz או על ידי שליחת מכתב רגיל לכתובת 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD International Airport) Building 221.

6. שונות

6.1 אם נרשמת באתר האינטרנט שלנו, נפעל על סמך ההנחה שאינך מתנגד לעיבוד הנתונים שמסרת בתהליך ההרשמה ולא תצטרך לספק את הנתונים הללו מחדש כאשר תבצע הזמנות בעתיד.

6.2 בעת ביצוע הזמנה תקבל קוד אישור. קוד זה יופיע בהודעת האישור שתקבל בדוא"ל לאחר ההזמנה. מומלץ לשמור על סודיות קוד האישור שלך בעל עת. חשיפת קוד האישור לאחרים עשויה לאפשר להם לגשת לפרטי ההזמנה ולתוכנית הנסיעה שלך דרך המערכת שלנו.

6.3 נתוניך האישיים והחוזים בינך לבין Wizz Air יישמרו במערכת ההזמנות שלנו. אם ברצונך לקבל מידע על נסיעותיך מתוך רישומי הנוסעים שלנו, נתונים אחרים ש-Wizz Air שומרת, מידע על עיבוד נתונים והגורמים העוסקים בכך (אם יש) או אם ברצונך לבקש לשנות או למחוק את נתוניך, צור עמנו קשר על ידי לחיצה על קישור זה ובחירה בקטגוריה 'שאלות/בקשות כלליות בנוגע למדיניות הפרטיות'.

6.4 אשר לעיבוד של נתונים אשר חוק המידע חל עליו, שמורים לך הזכויות וסעדים שלהלן:

שמורה לך הזכות לבקש מידע לגבי עיבוד הנתונים, ואף לבקש תיקון, מחיקה או חסימה של הנתונים האישיים. אם הדבר מותר על פי החוק החל, תוכל גם להתנגד לעיבוד הנתונים. במקרה של הפרת הזכויות הנוגעות לנתונים אישיים, אתה רשאי לפנות אל הרשות ההונגרית להגנת נתונים ולחופש המידע (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; טלפון: ‎+36-1+391-1400; טלפקס: ‎+36-1-391-1410; דוא"ל: ugyfelszolgalat@naih.hu) או אל הערכאות המוסמכות. פירוט הזכויות והסעדים השמורים לך מופיע בסעיפי המשנה 13-17 ו-30 לחוק המידע.

6.5 אם נערוך שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נפרסם את הגרסה המעודכנת של המדיניות באתר האינטרנט שלנו, wizzair.com.

6.6 עיבוד נתוניך האישיים יימשך כל עוד הדבר נדרש למטרות המתוארות לעיל או פרק זמן מוגבל המתחייב על פי החוקים הרלוונטיים.

6.7 אתר האינטרנט wizzair.com מקושר לאתרי אינטרנט אחרים לנוחיותך ולצורך קבלת מידע. לתשומת לבך, ייתכן שהבעלות וההפעלה של אתרים אלו היא בידי חברות וארגונים אחרים, שמדיניות האבטחה ומדיניות הפרטיות שלהם שונה. ל-Wizz Air אין שליטה על ולא תחול עליה אחריות בגין שום מידע, חומר, מוצר או שירות הכלולים באותם אתרים או אשר ניתן לקבל אליהם גישה באמצעות אותם אתרים.

6.8 תחולת מדיניות פרטיות זו היא מ-31 באוגוסט 2015.