Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι πολύ παλιό
Δεν υποστηρίζουμε αυτήν την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε!
Βλέπετε αυτήν τη σελίδα επειδή ανιχνεύσαμε ένα παρωχημένο ή μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης. Για να συνεχίσετε την περιήγησή σας στο wizzair.com με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προτείνουμε να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Δείτε ποια προτείνουμε:
Mozilla Firefox
Δωρεάν λήψη
Google Chrome
Δωρεάν λήψη

Πληροφορίες & Υπηρεσίες

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ακορντεόν

Να βεβαιώνεστε όταν κάνετε κράτηση σε μια πτήση ότι καταχωρίζετε το πλήρες και ακριβές όνομα του επιβάτη, ακριβώς όπως αναγράφεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιεί ο επιβάτης.

Σε περίπτωση που κάνατε κάποιο λάθος κατά την κράτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή δωρεάν online αλλαγής ονόματος στη σελίδα συνοπτικής απεικόνισης της πτήσης, στις εξής περιπτώσεις:

 • Λάθος τίτλος (άνδρας/γυναίκα)
 • Συντετμημένο όνομα (Thomas J. Smith αντί Thomas John Smith)
 • Ανορθογραφία/τυπογραφικό λάθος/ έως 3 χαρακτήρες

Για άλλες διορθώσεις ονόματος, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό κέντρο της Wizz Airεντός 2 ωρών από την κράτηση. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, πρέπει να καταβληθεί τέλος αλλαγής ονόματος:

 • [name-change location=WizzairCom] όταν αλλάζετε το όνομα στον ιστότοπό μας
 • [name-change location=CallCentre] όταν αλλάζετε το όνομα μέσω του Τηλεφωνικού κέντρου της Wizz Air. Χρεώνεται τέλος συναλλαγής μέσω τηλεφωνικού κέντρου επιπλέον του τέλους αλλαγής ονόματος.

Όλοι οι πελάτες στις διεθνείς πτήσεις πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο και, όπου απαιτείται, έγκυρη θεώρηση εισόδου (visa). Οι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ευρώπης με έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας.

Το διαβατήριό σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να φέρει την υπογραφή σας. Ορισμένες χώρες απαιτούν η ισχύς του διαβατηρίου να υπερβαίνει μια ελάχιστη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία του ταξιδιού σας. Αυτοί οι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κανονισμούς πριν ταξιδέψετε.

Για πιο συγκεκριμένεςαπαιτήσεις θεώρησης εισόδου (visa) και διαβατηρίου, απευθυνθείτε στο προξενείο ή στην πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφτείτε. Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Wizz Air δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για συγκεκριμένες απαιτήσεις θεώρησης εισόδου (visa) ή διαβατηρίου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ύπαρξη, κατοχή και εγκυρότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων σας καθώς και για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ταξιδέψετε και να εισέλθετε στη χώρα προορισμού με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα. H Wizz Air δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή κόστη που θα προκύψουν από τη μη συμμόρφωσή σας με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή κόστη εις βάρος της Wizz Air εξαιτίας της μη συμμόρφωσής σας με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή κόστη εις βάρος της Wizz Air εξαιτίας της μη συμμόρφωσής σας με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Αν η Wizz Air ευλόγως θεωρήσει ότι οι επιβάτες δεν πληρούν τις απαιτήσεις εισόδου της χώρας του Τόπου Ενδιάμεσης Στάσης ή του Τόπου Προορισμού ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για τη διαμονή τους, μπορεί να μην τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Οι επιβάτες που μπορούν να αποδείξουν ότι εισέρχονται στη χώρα στο πλαίσιο ενός ταξιδιωτικού πακέτου ή για να λάβουν μέρος σε μια κατασκήνωση νέων ή αθλητική εκδήλωση, για ιατρική θεραπεία, για να συμμετάσχουν σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα ή των οποίων τα έξοδα διαμονής έχουν πληρωθεί, πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση της ως άνω κράτησης.

Για να δείτε ποια ταξιδιωτικά έγγραφα χρειάζεστε για να ταξιδέψετε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθήστε τους συνδέσμους παρακάτω:
Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους της ΕΕΤαξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός ΕΕ

Σημαντική σημείωση: Η Wizz Air δεν εκτελεί πτήσεις με ανταπόκριση. Αν έχετε 2 ή περισσότερες κρατήσεις την ίδια μέρα, αυτές δεν θεωρούνται συναφείς κρατήσεις και θα πρέπει να εξέλθετε από τη ζώνη διέλευσης. Επομένως, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα είναι έγκυρα για κάθε χώρα στην οποία εισέρχεστε ή από την οποία αναχωρείτε.
Οι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγραφών της Σύμβασης του 1951 πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα από την πρεσβεία ή το προξενείο που να βεβαιώνουν ότι μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς θεώρηση εισόδου (visa) ή να διαθέτουν θεώρηση εισόδου (visa) για τον προορισμό τους.

Οι ηλεκτρονικές θεωρήσεις εισόδου e-visa που εκδίδονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία ενδέχεται να μην γίνουν δεκτές για το ταξίδι, εάν τα στοιχεία του διαβατηρίου σας δεν συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία στην ηλεκτρονική θεώρηση εισόδου (e-visa).

Πριν από την πτήση, φροντίστε να ελέγξετε τα ακόλουθα στοιχεία στην ηλεκτρονική θεώρηση (e-visa):

 • Ότι ο αριθμός διαβατηρίου είναι ο σωστός
 • Ότι αναγράφεται το πλήρες όνομα (μαζί με τυχόν δεύτερα ονόματα) και ότι δεν υπάρχουν ανορθογραφίες
 • Ότι χρησιμοποιούνται μόνο λατινικοί χαρακτήρες. Ειδικοί χαρακτήρες εθνικών αλφαβήτων (όπως Ñ, É, Ü ή Ç) δεν επιτρέπονται
 • Ότι η ημερομηνία γέννησής σας είναι σωστή

Σας συνιστούμε να ελέγξετε τη γραμμή μηχαναγνώσιμων δεδομένων του διαβατηρίου σας, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας, και να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι ακριβώς τα ίδια με τα στοιχεία στην ηλεκτρονική θεώρηση εισόδου (e-visa), συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας και του αριθμού του διαβατηρίου σας. Για παράδειγμα, αν τα ονόματα στην ορατή περιοχή του διαβατηρίου είναι «Séo Türre», τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ονόματα που περιλαμβάνονται στη γραμμή μηχαναγνώσιμων δεδομένων «Seo Tuerre».

P

Οι ανήλικοι επιβάτες πρέπει να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικό τους διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Εκτός από το προσωπικό τους διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, όλα τα παιδιά που ταξιδεύουν:

 • ασυνόδευτα ή
 • με ενήλικες που δεν είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους, ή
 • με έναν μόνο γονέα,

μπορεί να χρειάζεται να έχουν μαζί τους ένα επιπλέον (επίσημο) έγγραφο υπογεγραμμένο από τους γονείς τους, τον δεύτερο γονέα ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους, με το οποίο δίνουν την άδειά τους για να ταξιδέψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Από τις 15 Ιανουαρίου 2017,οι υπήκοοι και κάτοικοι Γαλλίας κάτω των 18 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι (χωρίς να συνοδεύονται από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα) μόνο εφόσον έχουν στην κατοχή τους μια φόρμα άδειας ταξιδιού(«l'autorisation de sortie du territoire»)

Τα μη βιομετρικά διαβατήρια δεν είναι πλέον έγκυρα για ταξίδια εκτός Αλβανίας (ανεξαρτήτως από την ημερομηνία λήξης τους) και θα γίνονται δεκτά μόνο για ταξίδια με προορισμό την Αλβανία.

Δεν γίνονται δεκτά ταξιδιωτικά έγγραφα έκδοσης άνω των 10 ετών πριν από την ημερομηνία άφιξης.

Μπορεί να μην επιτραπεί η είσοδος στη χώρα σε επιβάτες που δεν διαθέτουν εισιτήρια ανταπόκρισης/επιστροφής ή άλλα αποδεκτά τεκμήρια ταξιδιού ανταπόκρισης/επιστροφής.

Τα διαβατήρια πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον 3 μήνες μετά από την ημερομηνία επιστροφής.

Οι Γεωργιανοί υπήκοοι με βιομετρικά διαβατήρια μπορούν να ταξιδεύουν στη Ζώνη Σένγκεν χωρίς θεώρηση εισόδου (visa) για περίοδο 90 ημερών εντός οποιασδήποτε χρονικής περιόδου 180 ημερών για σκοπό άλλο εκτός της εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Χρήση των πυλών ePassport

Κατά την άφιξή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να γλιτώσετε χρόνο χρησιμοποιώντας τις πύλες ePassport που είναι διαθέσιμες στα περισσότερα βρετανικά αεροδρόμια. Το διαβατήριό σας πρέπει να διαθέτει μηχαναγνώσιμη ζώνη (MRZ), ώστε να είναι δυνατή η χρήση των πυλών ePassport. Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο Border Forcewebsite.

Πρόγραμμα Εγγεγραμμένου Επιβάτη

Ακόμη και αν δεν έχετε διαβατήριο ΕΕ, μπορείτε να απολαμβάνετε τα προνόμια της χρήσης των πυλών ePassport συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εγγεγραμμένου επιβάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για μια λίστα με τις επιλέξιμες χώρες, ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο Border Forcewebsite.

Υπάρχει το ενδεχόμενο άρνησης εισόδου στους επιβάτες χωρίς οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της διαμονής τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Υπάρχει το ενδεχόμενο άρνησης εισόδου στους επιβάτες με προσωρινό διαβατήριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΑ ΗΑΕ

Σε συμμόρφωση με τους τρέχοντες κανονισμούς, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) απαιτούν έγκυρη θεώρηση εισόδου (visa) στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο στη χώρα για ορισμένες εθνικότητες.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ισχύον αίτημα για θεώρηση εισόδου (visa) για είσοδο στο Άμπου Ντάμπι:

IATA - Εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τα έγγραφα διαβατηρίου, θεώρησης εισόδου (visa) και υγείας για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Wizz Air συνεργάζεται με την εταιρεία Sharaf Travel Services, προκειμένου να προσφέρουμε έκπτωση στους πελάτες μας. Μεταβείτε στον ιστότοπο του συνεργάτη, για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης για θεώρηση εισόδου (visa) για τα ΗΑΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να παρουσιάσετε όλα τα αναγκαία, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά το check-in ή στην πύλη επιβίβασης. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με όλες τις προϋποθέσεις εισόδου και μετακίνησης εντός της χώρας αναχώρησης, διέλευσης ή προορισμού. Αν δεν διαθέτετε επαρκές διαβατήριο ή θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιοδήποτε απαιτούμενο ταξιδιωτικό έγγραφο και δεν σας επιτραπεί η είσοδος σε μια χώρα, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με την επακόλουθη επιπλέον χρέωση μεταφοράς και το κόστος των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για τις πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θεωρήσεων εισόδου (visa), επικοινωνήστε με τα υπουργεία εξωτερικών, τις πρεσβείες ή τα προξενεία των χωρών που επιθυμείτε να επισκεφθείτε. Πρέπει να παρουσιάσετε το ίδιο έγγραφο που παρείχατε κατά το online check-in.

Αν δεν διαθέτετε ακόμη επιβεβαιωμένη κράτηση, συνιστούμε να κάνετε δύο χωριστές κρατήσεις για τις πτήσεις επιστροφής και αναχώρησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά ταξιδιωτικά έγγραφα κατά το check-in. Σε περίπτωση που έχετε ήδη επιβεβαιωμένη κράτηση, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό κέντρο της Wizz Air

Οι συνοριακές αρχές ενδέχεται να αποφασίσουν να αρνηθούν την είσοδο στη χώρα βασιζόμενες σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες σε εμάς. Δεν θα σας επιστρέψουμε χρήματα για οποιαδήποτε πτήση ή υπηρεσία που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αποτέλεσμα αυτής της άρνησης, ωστόσο ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με την επακόλουθη επιπλέον χρέωση μεταφοράς και το κόστος των προβλεπόμενων διαδικασιών.