Váš prohlížeč je velmi zastaralý.
Tuto verzi vašeho prohlížeče nepodporujeme.
Tuto stránku vidíte, protože jsme objevili zastaralý nebo nepodporovaný prohlížeč. Abyste mohli i nadále prohlížet stránky wizzair.com a při prohlížení získali ten nejlepší zážitek, doporučujeme, abyste svůj prohlížeč aktualizovali.
Doporučujeme tyto:
Mozilla Firefox
Stáhnout zdarma
Google Chrome
Stáhnout zdarma

Informace a služby

Změna vaší rezervace

Have a break and travel

ZMĚNA LETU

Změna data, času nebo trasy

billing_as_company

ZMĚNA PASAŽÉRA

Změna pasažérů v rezervaci
 

seat_allocation_assigned

ZMĚNA SLUŽBY

Změňte nebo si kupte doplňující služby i po provedení on-line odbavení (check-in)!

Harmoniky

Změny rezervací je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu. Změna bude považována za dokončenou po přijetí příslušné platby (je-li vyžadována). Platby lze provádět pouze platební kartou.

Kdispozici jsou následující změny:

a. Vpřípadě rezervací jednosměrných letů:

i. Datum, čas adestinace rezervovaného letu lze změnit nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu. (Změna musí být dokončena nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu.)

b. Vpřípadě rezervací obousměrných letů:

i. Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, musí být destinace změněny vobou případech, pro původní odlet ipřílet. Odletové letiště se nemůže lišit od příletového letiště, stejně tak se nemůže cílové letiště odletu lišit od cílového letiště příletu. (Např. Rezervaci letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť lze změnit na let Varšava – Barcelona – Varšava, ale nelze provést změnu na Budapešť – Londýn Luton – Varšava.)

ii. Pokud odlet již proběhl, lze změnit pouze datum ačas zpátečního letu.

c. Proces změny rezervací, které zahrnují více než jednoho pasažéra (neskupinové rezervace, 2–10 lidí)

 1. Chcete-li změnit let, přihlaste se do svého účtu Wizz.
 2. Vyberte rezervaci, kterou chcete změnit.
 3. Vyberte pasažéry, pro které změny budou platit (vpřípadě, že stejné změny chcete provést uvšech pasažérů, můžete vybrat všechny pasažéry vjednom procesu).
 4. Zadejte údaje (datum, čas atrasu) nových letů, na které chcete změnit původní lety.
 5. Potvrďte změnu azaplaťte příslušné rozdíly vtarifech apoplatky za změnu letu (jsou-li požadovány).
 6. Vpřípadě, že byla původní rezervace zcela nebo částečně zaplacena pomocí poukazu WIZZ, jsou změny možné pouze pro všechny pasažéry avšechny lety zároveň.

Příslušné platby vpřípadě změny letu

1. Rozdíl tarifu: pokud se liší cena letenky za původní anově vybraný let (včetně všech typů tarifů, např. Basic, WIZZ GO nebo WIZZ Plus)

 • Pokud je cena nové letenky vyšší než cena původní letenky, je nutné zaplatit rozdíl vceně letenky.
 • Pokud je cena nové letenky nižší než cena původní letenky, pasažéři nemusí platit dodatečné poplatky, nicméně rozdíl vceně letenky nebude proplacen.
 • Pokud se cena nové apůvodní letenky neliší, pasažér nemusí platit rozdíl vtarifu.

2. Poplatek za změnu letu

Poplatek za změnu letu se liší vzávislosti na počtu dní do odletu aúčtuje se za každého pasažéra alet nad rámec ceny za rozdíl vtarifu, jak je uvedeno níže.

 • Více než 30 dnů do odletu: 30 EUR; za pasažéra alet
 • Vrozmezí 7–30 dnů do odletu: 35 EUR za pasažéra a let
 • 7 dnů před odletem: 40 EUR za pasažéra alet

Pasažéři, kteří si během rezervace původního letu zakoupili tarif WIZZ Flex, poplatek za změnu letu platit nemusí.

3.Obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club

Splatná částka se skládá zrozdílu mezi běžnou cenou letenky acenou vrámci slevového programu WIZZ Discount Club aběžným poplatkem za zavazadlo apoplatkem vrámci slevového programu WIZZ Discount Club. Tento poplatek se týká pasažérů, kteří vdůsledku změny letu nebudou cestovat sčlenem slevového programu WIZZ Discount Club aztratí tak výhody poskytované slevovým programem WIZZ Discount Club.

 • Po změně letu se pasažéři musí odbavit pro nový let azajistit si nový palubní lístek.
 • Služby zakoupené od třetích stran během rezervace původního letu (např. pojištění, transfer z/na letiště) se během procesu změny letu neupraví automaticky. Chcete-li tyto služby změnit, kontaktujte přímo poskytovatele nabízejícího tyto služby.

Upozorňujeme, že pokud požádáte ozměnu letu prostřednictvím telefonického centra Wizz Air, bude vám naúčtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Ke stávající rezervaci nelze přidávat další dospělé pasažéry, je nutné vytvořit novou rezervaci.

Ke stávající rezervaci lze přidat dítě, avšak pouze prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. Vtakovém případě nehradíte poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Změňte jméno pasažéra online až 3 hodiny před časem plánovaného odletu!

Poplatek za změnu jména [name-change location=WizzairCom] bude nutné zaplatit za každý let:

Upozorňujeme, že pokud požádáte o změnu jména prostřednictvím telefonického centra Wizz Air, bude vám naúčtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Jméno lze bezplatně změnit online v případě, že je nutné provést opravu špatně zapsaného jména nebo překlepu, například:

 • pokud je třeba ve jméně přidaném do rezervace změnit nejvýše 3 znaky
 • pokud je nutné zkrácené jméno prodloužit (např.: John T. Smith) na celé jméno (např.: John Thomas Smith), aby se shodovalo s vaším cestovním dokladem
 • pokud je nutné změnit pohlaví (oslovení) jména přidaného do vaší rezervace. V rezervaci lze provést pouze jednu změnu (opravu) jména zdarma.

V případě záměny jména a příjmení, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air a požádejte o opravu. Tato oprava je bezplatná a nebude vám účtován poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.


Doplňující služby můžete zakoupit i poté, co se odbavíte online!

 • Po nákupu doplňujících služeb se pasažéři musí odbavit pro nový let a zajistit si nový palubní lístek.

Zrušení rezervací je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu. Zrušení bude považováno za dokončené po přijetí příslušné platby (je-li vyžadována). Platby lze provádět pouze platební kartou.

a. Vpřípadě rezervací jednosměrných letů: Zrušení rezervací je třeba provést do 3 hodin před plánovaným časem odletu.

b. Vpřípadě rezervací obousměrných letů:

i. Pokud rezervace zahrnuje zpáteční let, musí být zrušení provedeno, než proběhne první let. Vtomto případě budou zrušeny oba lety. Vpřípadě letu Budapešť – Londýn Luton – Budapešť je možné provést zrušení pouze před letem Budapešť – Londýn Luton. Vtomto případě budou zrušeny oba lety: Budapešť – Londýn Luton aLondýn Luton – Budapešť.

ii. Pokud první let již proběhl, zrušení není možné.

c. Proces zrušení rezervací, které zahrnují více než jednoho pasažéra (neskupinové rezervace, 2–10 lidí)

 1. Chcete-li rezervaci zrušit, přihlaste se do svého účtu WIZZ.
 2. Vyberte rezervaci, kterou chcete zrušit.
 3. Vyberte pasažéry, na které se zrušení bude vztahovat (vpřípadě, že chcete rezervaci zrušit pro všechny pasažéry, můžete je všechny vybrat ve stejném procesu).
 4. Potvrďte zrušení auhraďte platbu spojenou se zrušením (je-li požadována).
 5. Vpřípadě, že byla původní rezervace zcela nebo částečně zaplacena pomocí poukazu WIZZ, jsou změny možné pouze pro všechny pasažéry avšechny lety zároveň.

Příslušné platby vpřípadě zrušení rezervace

1. Poplatek za zrušení rezervace se odvíjí od počtu dní zbývajících do odletu aje účtován za pasažéra alet (tak, jak je uvedeno níže).

 • Více než 14 dnů do odletu – poplatek za zrušení rezervace: 60 EUR za pasažéra alet
 • 14 dnů před odletem – poplatek za rezervaci místa: 80 EUR za pasažéra alet
 • Pokud se zrušení provede více než 14 dní před odletem, pasažér bude mít nárok na vrácení celkové ceny tarifu po odečtení poplatku za zrušení rezervace aobnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud bude zrušení provedeno 14 dnů před odletem, pasažér bude mít nárok na vrácení celkové ceny tarifu po odečtení poplatku za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club adalších služeb

2. Obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club

Splatná částka se skládá zrozdílu mezi běžnou cenou letenky acenou vrámci slevového programu WIZZ Discount Club aběžným poplatkem za zavazadlo apoplatkem vrámci slevového programu WIZZ Discount Club. Vpřípadě, že rezervaci zruší člen slevového programu WIZZ Discount Club, tyto poplatky zůstanou platné pro pasažéry zůstávající vrezervaci, protože přijdou ovýhody členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club.

Poplatek za zrušení rezervace aobnovu výhod slevového programu WIZZ Discount Club se odečte zčástky zaplacené pasažérem, jehož rezervace se ruší, ato následujícím způsobem:

 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, vyšší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), rozdíl bude vrácen na účet WIZZ vlastníka rezervace (osoby, která vytvořila původní rezervaci) vkreditech WIZZ.
 • Pokud je částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, nižší než poplatky související se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), je nutné zaplatit pouze obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club.
 • Pokud se částka zaplacená pasažérem, jehož rezervace se ruší, rovná poplatkům souvisejícím se zrušením (poplatek za zrušení rezervace / poplatek za rezervaci místa, obnovení výhod slevového programu WIZZ Discount Club), není nutné nic hradit anebudou se vracet žádné peníze.

Po uplatnění příslušných poplatků, bude (případná) splatná částka připsána na účet WIZZ vlastníka rezervace vkreditech WIZZ do 72 hodin od podání žádosti. Připsaná částka bude kdispozici na účtu WIZZ po neomezenou dobu. Kredity na účtu Wizz lze použít knákupu nových letů aslužeb na stránkách wizzair.com.

Upozorňujeme, že pokud se zrušení rezervace provede utarifu Wizz Flex, pravidla doby platnosti kreditu se liší. Prostudujte si smluvní podmínky tarifu Wizz Flex.

Pokud byste chtěli vracenou částku obdržet na svoji debetní/kreditní kartu nebo bankovním převodem na svůj účet, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air. Vtakovém případě nehradíte poplatek za rezervaci prostřednictvím telefonického centra.

Služby zakoupené od třetích stran během rezervace původního letu (např. pojištění, transfer z/na letiště) se během procesu zrušení letu automaticky nezruší. Chcete-li tyto služby zrušit, kontaktujte přímo poskytovatele nabízejícího tyto služby.

Členství ve slevovém programu WIZZ Discount Club abalíčky Privilege Pass zakoupené během rezervace původního letu, se spolu se zrušením rezervace automaticky nezruší. Další podrobnosti naleznete na stránkách WIZZ Discount Club a Privilege Pass.