Zvláštní asistence

Informace a služby

Zvláštní asistence

48h

Pokud vyžadujete zvláštní asistenci,

musíte společnost Wizz Air informovat

minimálně 48 hodin před

naplánovaným časem odletu.

Harmoniky

V souladu s nařízením č. 1107/2006 (ES) naši partneři na letištích poskytují pasažérům s postižením a sníženou pohyblivostí širokou nabídku služeb. Pasažéři budou definováni jako cestující s postižením, jestliže jejich fyzický, zdravotní nebo duševní stav vyžaduje individuální péči (při nástupu a výstupu, během letu, v případě nouzové evakuace, během odbavování), která běžně není ostatním pasažérům poskytována.

Handicapovaní pasažéři jsou pasažéři, kteří

 • používají kolečková křesla
 • žijí s poruchou zraku nebo sluchu
 • cestují s vodicími psy

Za pasažéry se speciálními potřebami jsou považováni ti, kteří

 • jsou těhotní
 • cestují se zlomenou nohou
 • cestují se zařízením na podporu mobility
 • jsou nakaženi infekční chorobou
 • užívají léky nebo používají lékařské vybavení
 • potřebují kyslík navíc

Pokud potřebujete speciální asistenci, kontaktujte místní Telefonické centrum pro speciální asistenci:

Upozorňujeme, že tato telefonní čísla jsou určena výhradně pro pasažéry vyžadující zvláštní asistenci a neslouží k řešení žádných dalších dotazů. Platí místní sazby.


 • Ázerbajdžán

  +3616777502

  Jazyk English
  Telefonní číslo +3616777502
 • Belgie

  +3225887035

  Jazyk French
  Telefonní číslo +3225887035
 • Bulharsko

  +35924928367

  Jazyk Bulgarian
  Telefonní číslo +35924928367
 • Bosna - Telecom RS

  +38755233981

  Jazyk English
  Telefonní číslo +38755233981
 • Chorvatsko

  +38517757014

  Jazyk Croatian
  Telefonní číslo +38517757014
 • Kypr

  +35722007144

  Jazyk English
  Telefonní číslo +35722007144
 • Česká republika

  +420225850035

  Jazyk Czech
  Telefonní číslo +420225850035
 • Dánsko

  +45 787 33 194

  Jazyk Danish
  Telefonní číslo +45 787 33 194
 • Spojené arabské emiráty

  +3616777508

  Jazyk English
  Telefonní číslo +3616777508
 • Finsko

  +358931585800

  Jazyk English
  Telefonní číslo +358931585800
 • Francie

  +33170700852

  Jazyk French
  Telefonní číslo +33170700852
 • Gruzie

  +995706777037

  Jazyk English
  Telefonní číslo +995706777037
 • Německo - hovory v němčině

  +4969120066954

  Jazyk German
  Telefonní číslo +4969120066954
 • Řecko

  +302130022598

  Jazyk English
  Telefonní číslo +302130022598
 • Maďarsko

  +3616777505

  Jazyk Hungarian
  Telefonní číslo +3616777505
 • Island

  +354 497 1283

  Jazyk English
  Telefonní číslo +354 497 1283
 • Izrael

  +97233741285

  Jazyk English
  Telefonní číslo +97233741285
 • Itálie

  +390200689768

  Jazyk Italian
  Telefonní číslo +390200689768
 • Lotyšsko

  +37167660434

  Jazyk Latvian
  Telefonní číslo +37167660434
 • Litva

  +37052032417

  Jazyk Lithuanian
  Telefonní číslo +37052032417
 • Makedonie

  +38923207642

  Jazyk English
  Telefonní číslo +38923207642
 • Malta

  +35627781644

  Jazyk English
  Telefonní číslo +35627781644
 • Moldavsko

  +3616777509

  Jazyk English
  Telefonní číslo +3616777509
 • Nizozemsko

  +31202621943 ****

  Jazyk English
  Telefonní číslo +31202621943 ****
 • Norsko

  +4721930671

  Jazyk English
  Telefonní číslo +4721930671
 • Polsko

  +48221284905

  Jazyk Polish
  Telefonní číslo +48221284905
 • Portugalsko

  +351300500497

  Jazyk English
  Telefonní číslo +351300500497
 • Rumunsko

  +40312294796

  Jazyk Romanian
  Telefonní číslo +40312294796
 • Rusko

  +74995044413

  Jazyk Russian
  Telefonní číslo +74995044413
 • Srbsko

  +381113216842

  Jazyk Serbian
  Telefonní číslo +381113216842
 • Slovensko

  +421233046989

  Jazyk Czech
  Telefonní číslo +421233046989
 • Slovinsko

  +38617774391

  Jazyk English
  Telefonní číslo +38617774391
 • Španělsko

  +34910602892 ****

  Jazyk Spanish
  Telefonní číslo +34910602892 ****
 • Hovory ze Španělska, z Katalánska

  +3493737006

  Jazyk Catalan
  Telefonní číslo +3493737006
 • Švédsko

  +46812410514

  Jazyk English
  Telefonní číslo +46812410514
 • Švýcarsko

  +41225510025

  Jazyk English
  Telefonní číslo +41225510025
 • Spojené království

  +443309770444

  Jazyk English
  Telefonní číslo +443309770444
 • Ukrajina

  +380893202532

  Jazyk Ukrainian
  Telefonní číslo +380893202532
 • Černá Hora

  +3616777511

  Jazyk
  Telefonní číslo +3616777511

Telefonická centra pro speciální asistenci jsou otevřená 24 hodin denně, jejich zaměstnanci hovoří anglicky, maďarsky, polsky a rumunsky.

Dotazy v ostatních jazycích lze vznést od 7:00 do 22:00 středoevropského času.

V případě, že byste chtěli zaslat svoji žádost o speciální asistenci e-mailem, zašlete svoji žádost na specialassistance@wizzair.com

Pokud se sami nedokážete pohybovat – bez pomoci se nedokážete zvednout, opustit sedadlo a vyhledat nouzový východ, komunikovat s posádkou ohledně bezpečnostních záležitostí (např. rozumět a reagovat na bezpečnostní pokyny z důvodu poruch učení nebo kognitivního handicapu, nebo z důvodu slepoty či hluchoty), uvolnit svůj bezpečnostní pás, vyndat a nasadit si záchrannou vestu, nebo nasadit kyslíkovou masku, musí vás doprovázet dospělá osoba bez handicapu.

Osoba, která vás doprovází, musí být starší 16 let a musí být fyzicky schopná zajistit vám v případě nouzové situace pomoc.

Pokud to bude možné, budeme se snažit vašeho společníka posadit vedle vás.

Dvě zařízení na podporu mobility lze odbavit nebo vzít na palubu zdarma.

Baterie

Lze přepravit pouze mechanická kolečková křesla a kolečková křesla poháněná suchými netekoucími bateriemi za předpokladu, že jsou izolovány vývody a nemůže dojít k náhodnému zkratu. Baterie musí být ke kolečkovému křeslu bezpečně připevněny.

Rozměry

Pokud není vaše kolečkové křeslo skládací, jeho rozměry uveďte během kontaktu s telefonickým centrempro speciální asistenci.

Asistence

Abychom zajistili, že se budete cítit pohodlně, náš agent vám zajistí během odbavení a odevzdání zavazadel pomoc. Doprovodí vás k bráně, pomůže vám během bezpečnostní kontroly a při nástupu na palubu. S největší pravděpodobností vám bude přiděleno sedadlo u okna.

Upozorňujeme, že vám náš palubní personál nebude asistovat při konzumaci nápojů či jídla ani při užívání léků, ale v případě potřeby vám pomůže s přesunem ze sedadla na toaletu.

Příslušenství

Během našich letů bohužel nejsou na palubě k dispozici žádná kolečková křesla.

Limit

K přepravě jedním letem přijímáme nejvýše 28 cestujících s postižením, s tím, že na palubě jednoho letadla můžeme přepravovat nejvýše 10 cestujících, kteří mezi místem odbavení a sedadlem na palubě letadala vyžadují převoz na invalidním vozíku. Na palubě našeho letadla Airbus A321 je k dispozici 36 míst pro handicapované osoby a přijímáme maximálně 12 pasažérů, kteří se z místa odbavení až na sedadlo v letadle musí dopravit na invalidním vozíku.

Cestujícím se zrakovým a sluchovým postižením nabízíme asistenci během odbavení, v průběhu bezpečnostní kontroly a během přesunu
k odletové bráně. Na palubu nastoupíte přednostně a náš palubní personál vám pomůže s uložením příručního zavazadla i s přesunem k vašemu sedadlu.

V případě, že máte o naši službu Meet and Assist zájem, informujte o tom naše telefonické centrum nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.

Vodicí a asistenční psi budou v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 27/2009 přepraveni na palubě letadla, společně
s handicapovanými pasažéry, bez jakýchkoli dalších nákladů, a to v případě letů v rámci Evropské unie a ze zemí z Evropské unie do zemí mimo Evropskou unii. V rámci jednoho letu bude akceptován pouze jeden pes, který však nesmí sedět na sedadle.

Během rezervace nás informujte, zda budete cestovat s asistenčním psem a rovněž informujte call centrum pro speciální asistenci nebo zašlete e-mail na e-mailovou adresu speciální asistence. Je třeba, abyste nám zaslali následující dokumenty nejpozději 48 hodin před plánovaným časem odletu:

 • Osvědčení stvrzující, že váš pes je certifikovaný asistenční pes
 • Veškeré dokumenty uvedené v směrnicích zemí, do kterých a z kterých cestujete

Na palube nelze přepravovat žádná další zvířata.

Další informace o cestování s vodicími a asistenčními psy naleznete na této webové stránce.

V případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo zpoždění vašeho prostředku umožňujícího mobilitu, musíte to nahlásit před odchodem z příletové haly a musíte si u našeho zástupce vyzvednout dokument PIR..

Reklamaci odešlete poštou nebo prostřednictvím našeho on-line formuláře pro podávání reklamací.

V souladu s Montrealskou úmluvou je naše odpovědnost za poškození, ztrátu nebo zpoždění vašeho prostředku umožňujícího mobilitu omezena výší 1131 SDR na jednoho cestujícího.

Zdarma lze přepravit dvě mobilní pomůcky, včetně berlí a chodítek. 
Berle je možné vzít na palubu letadla a chodítka je třeba odbavit. 

Jestliže cestujete s nohou v sádře a nemůžete ji ohnout v koleni, budete povinni  zakoupit si sedadlo navíc. 

Během rezervace letu zadejte do pole pro jméno “EXST” a do pole pro příjmení zadejte své příjmení.  

V případě, že jste si již zarezervovali let a nerezervovali žádné sedadlo navíc, kontaktujte naše telefonické centrum pro speciální asistenci, prosím.

Z bezpečnostních důvodů mohou těhotné ženy cestovat pouze do 34. týdne těhotenství. V případě dvojčetného těhotenství je limitem 32. týden těhotenství.

Jste-li po 28. týdnu těhotenství, předložte lékařské potvrzení, že jste způsobilá k letecké přepravě. Upozorňujeme, že lékařské osvědčení musí být vydáno maximálně 6 dní před datem vašeho letu.

Společnost Wizz Air bude v souladu s Všeobecnými přepravními podmínkami zodpovědná pouze za zdravotní problémy u těhotných žen a/nebo jejich nenarozených dětí, ke kterým může dojít během nebo v důsledku letecké přepravy.

Jestliže trpíte infekční chorobou nebo jste v nějakém jiném stavu, který vyžaduje lékařskou péči, máte povinnost získat lékařské osvědčení potvrzující vaši způsobilost cestovat letadlem. Lékařské osvědčení musí být vydáno max. 6 dní před datem letu.

Neneseme zodpovědnost za zranění, zhoršení zdravotního stavu pasažérů nebo za smrt během letecké přepravy, ke které dojde v důsledku takového stavu. 

Naše telefonické centrum pro speciální asistenci kontaktujte minimálně 48 hodin před naplánovaným odletem.

Léky vždy ukládejte do svého příručního zavazadla. V případě, že potřebujete převézt nezbytné léky, jako je inzulín, musíte s sebou mít lékařské osvědčení potvrzující vaši potřebu užití léku během cesty. V případě potřeby předložte tento dokument při bezpečnostní kontrole na letišti.

Přeprava přenosných kyslíkových koncentrátorů (POC) a přístrojů CPAP (Continuous Positive Air Pressure), které neobsahují stlačený plyn nebo kapalný kyslík, na palubě je povolena, pokud doložíte povahu těchto zařízení. Tato zařízení lze přepravovat jako další zavazadlo. Jestliže s takovým zařízením cestujete, informujte o tom naše telefonické centrum nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.

Upozorňujeme, že přeprava dýchacích pomůcek, které obsahují stlačený plyn nebo kapalný kyslík, na palubě není povolena.

Upozorňujeme, že vaše léky nemůžeme uchovat v chladu.

Cestujícím, kteří ze zdravotních důvodů potřebují extra kyslík, můžeme na palubě poskytnout lékařský kyslík. Na palubu si nesmíte vzít vlastní kyslík.

Jste povinni se obrátit na naše telefonické centrum pro speciální asistenci nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem a zaslat lékařské osvědčení, které obsahuje následující informace:

 • vaši způsobilost cestovat (nejlépe v angličtině),
 • že nevyžadujete nepřetržitý přísun kyslíku na déle než 250 minut při průtoku 2 litry za minutu,
 • že kyslík poskytovaný společností Wizz Air je pro vás vhodný.

Tyto dokumenty si vezměte sebou a předložte je při odbavení. Pokud požadované osvědčení nepředložíte, nebudete moci odcestovat.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Pokud byla vaše potřeba speciální asistence zaregistrována v okamžik rezervace, pozemní personál o tom bude informován a na letišti vám zajistí asistenci. K přepážce odbavení se dostavte co nejdříve to bude možné a kontaktujte pozemní personál, prosím. Další informace naleznete na stránce s informacemi.