Váš prohlížeč je velmi zastaralý.
Tuto verzi vašeho prohlížeče nepodporujeme.
Tuto stránku vidíte, protože jsme objevili zastaralý nebo nepodporovaný prohlížeč. Abyste mohli i nadále prohlížet stránky wizzair.com a při prohlížení získali ten nejlepší zážitek, doporučujeme, abyste svůj prohlížeč aktualizovali.
Doporučujeme tyto:
Mozilla Firefox
Stáhnout zdarma
Google Chrome
Stáhnout zdarma

Informace a služby

Cestovní doklady

Harmoniky

Při provádění rezervace letu zkontrolujte, že jste celé jméno pasažéra uvedli přesně, stejně tak, jak je zapsáno v cestovním dokladu, který bude pasažér používat.

V případě, že během rezervace uděláte chybu, můžete použít možnost změny jména zdarma on-line, kterou naleznete na stránce s cestovním plánem, v případě, že jde o:

 • Špatné pohlaví (muž/žena)
 • Zkrácené jméno (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Pravopisná chyba/překlep/ až do 3 znaků

V případě ostatních oprav jména kontaktujte telefonické centrum Wizz Air, a to nejpozději do 2 hodin od provedení rezervace. Po uplynutí tohoto termínu bude třeba uhradit poplatek za změnu jména:

 • [name-change location=WizzairCom] při změně jména na našich stránkách 
 • [name-change location=CallCentre] při změně jména prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. Kromě poplatku za změnu jména uhradíte poplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Všichni zákazníci mezinárodních letů musí mít platný cestovní pas a je-li třeba, platné vízum. Občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mohou po Evropě cestovat s využitím platného národního občanského průkazu EU/EHP/Švýcarska nebo cestovního pasu.

Váš cestovní pas musí být v dobrém stavu a musí být vámi podepsán. Některé země vyžadují, aby cestovní pasy byly platné minimální dobu po vašem pobytu. Tyto směrnice se mohou lišit podle jednotlivých zemí, proto před cestou zkontrolujte, zda je splňujete.

Ohledně specifičtějších vízových a pasových požadavků kontaktujte konzulát nebo velvyslanectví země, kterou plánujete navštívit. Tým našeho zákaznického servisu Wizz Air vám není schopen poskytnout informace ohledně konkrétních vízových nebo pasových požadavků. Plně zodpovídáte za existenci, správnost a platnost svých cestovních dokladů a za zajištění toho, že máte nárok cestovat a vstoupit na území cílové země. Společnost Wizz Air nenese odpovědnost za žádné náklady škod v důsledku vašeho nesplnění výše uvedených požadavků.

Nesete plnou zodpovědnost za jakékoli náklady a škody vzniklé společnosti Wizz Air nedodržením výše uvedených požadavků.

Nesete plnou zodpovědnost za jakékoli náklady a škody vzniklé společnosti Wizz Air nedodržením výše uvedených požadavků.

Pasažérům může mít zamítnut vstup, pokud se společnost Wizz Air domnívá, že pasažéři nesplňují požadavky na vstup do země dohodnutého místa zastávky nebo cílového místa, nebo pokud nemají finanční prostředky na zajištění úhrady pobytu. Pasažéři, kteří mohou prokázat, že do země vstupují za účelem prohlídky v rámci balíčku, mládežnického tábora nebo sportovní události, za účelem lékařského ošetření, účasti v mezinárodně odsouhlaseném programu, nebo kteří uhradili náklady na svůj pobyt, musí mít potvrzení o výše uvedené rezervaci.

Prostřednictvím níže uvedených odkazů si můžete zkontrolovat, které cestovní doklady budete potřebovat k překročení hranic do jiné země EU:
Cestovní doklady pro občany EUCestovní doklady pro občany zemí mimo EU

Důležitá poznámka: Společnost Wizz Air neprovozuje navazující lety. V případě, že ve stejný den máte rezervovány 2 nebo více samostatných letů, jsou považovány za nesouvisející rezervace a vy budete muset opustit tranzitní zónu. Z toho důvodu musíte zajistit, že vaše doklady platí pro každou zemi do které vstupujete/z které odlétáte.
Držitelé uprchlického cestovního dokladu dle úmluvy z roku 1951 musí ambasádě či konzulátu poskytnout dokumenty, které prokazují, že mohou cestovat bez víz – případně musí mít vízum pro danou destinaci.

Vezměte prosím na vědomí, že elektronická víza vydaná Ruskou federací nemusí být při cestování akceptována, pokud budou na vašem pasu a na elektronickém vízu jiné údaje.

Před letem prosím zkontrolujte na svém elektronickém vízu zkontrolujte následující informace:

 • Číslo vašeho pasu je správné
 • Vaše celé jméno je vyplněno (včetně všech případných dalších jmen) a nejsou v něm překlepy
 • Jsou použity pouze znaky latinské abecedy, speciální národní znaky (jako například Ñ, É, Ü nebo Ç) nejsou akceptovány
 • Vaše datum narození je uvedeno správně

Doporučujeme, abyste zkontrolovali “strojově čtený řádek” vašeho pasu, který najdete na spodní straně téže stránky a ujistili se, že všechny údaje jsou identické s údaji na vašem elektronickém vízu, a to včetně vašeho jména a čísla pasu. Pokud je například v pasu uvedeno jméno „Séo Türre“, je nutné použít jména ze strojově čitelného řádku „Seo Tuerre“.

P<UTOTUERRE<<SEO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Upozorňujeme, že vaše elektronické vízum bude pro danou cestu přijato pouze v případě, že se vaše jméno uvedené na něm bude zcela shodovat s tím, které je uvedeno ve „strojově čitelném řádku“ vašeho pasu.

Více informací najdete na stránkách https://evisa.kdmid.ru/

Pokud zjistíte nesrovnalost, zajistěte opravu údajů v elektronickém vízu ještě před cestou.

Nezletilé osoby musí při cestování v EU mít svůj vlastní pas nebo cestovní doklad.

Kromě jejich vlastního cestovního pasu nebo dokladu totožnosti, všechny děti cestující:

 • samy; nebo
 • s dospělými osobami, které nejsou jejich zákonnými zástupci; nebo
 • pouze s jedním rodičem

mohou potřebovat extra (oficiální) doklad podepsaný jejich rodiči, druhým rodičem nebo zákonným zástupcem, který jim cestu povoluje.

Pro více informací klikněte zde.

Od 15. ledna 2017 mohou francouzští občasné mladší 18 let cestovat sami (bez rodiče nebo zákonného zástupce) pouze tehdy, pokud mají formulář s povolením k cestě (“l'autorisation de sortie du territoire")

Cestovní pasy bez biometrických údajů již neplatí pro cesty mimo Albánii (bez ohledu na datum konce platnosti) a budou přijímány pouze k cestě do Albánie.

Cestovní doklady vydané více než 10 let před datem příletu nebudou akceptovány.

Může být znemožněn vstup pasažérům, kteří nemají letenku na navazující/zpáteční let nebo jiný příslušný dokument prokazující navazující/zpáteční let.

Pasy musí být platné ještě alespoň 3 měsíce po datu návratu.

Občané Gruzie, kteří vlastní biometrické pasy, mohou cestovat do zemí Schengenského prostoru bez víza na dobu 90 dnů během libovolného období 180 dnů za účely jinými, než je práce.

INFORMACE PRO OBČANY GRUZIE

Použití bran pro elektronické pasy

Po příjezdu do Spojeného království můžete ušetřit čas, jestliže použijete brány pro elektronické pasy, které jsou k dispozici na většině britských letišť. Abyste mohli použít brány pro elektronické pasy, váš pas musí mít strojově čitelnou zónu (MRZ). Více informací získáte na webových stránkách pohraničních sil.

Plán registrovaného cestujícího

Výhody použití bran pro elektronické pasy můžete využít, i když nemáte elektronický pas, a to pokud se zapojíte do plánu registrovaných cestujících. Více informací o plánu, stejně jako i o seznamu oprávněných zemí, najdete na webových stránkách pohraničních sil.

Pasažérům může být zamítnut vstup, pokud nemají finanční prostředky na úhradu pobytu.

INFORMACE PRO PASAŽÉRY CESTUJÍCÍ DO IZRAELE

Pasažérům s dočasným cestovním pasem může být zamítnutý vstup.

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ DO SAE

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Při odbavení (check-in) nebo u odletové brány musíte předložit všechny nezbytné platné cestovní doklady. Rovněž musíte splnit veškeré vstupní a migrační požadavky země, do které/z které nebo skrz kterou letíte. Pokud nemáte dostačující pas nebo vízum či jiné požadované cestovní doklady a je vám zamítnut vstup do země, ponesete zodpovědnost za následné náklady s přepravou a náklady na řízení.

Abyste získali nejpřesnější informace o požadavcích na vízum, kontaktujte zahraniční úřady, ambasády nebo konzuláty zemí, které byste chtěli navštívit. Budete muset předložit stejný doklad, který jste předložili během on-line odbavení (check-in).

Pokud není vaše rezervace ještě potvrzena, důrazně vám doporučujeme, abyste odchozí a příchozí lety zarezervovali ve dvou samostatných rezervacích. V takovém případě budete moci při odbavení použít různé cestovní doklady. V případě, že je vaše rezervace již potvrzená, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air

Pohraniční úřady mohou rozhodnout o zamítnutí vstupu do jejich země na základě informací, které nám nejsou k dispozici. Nevrátíme vám peníze za žádný let nebo službu, kterou nebudete schopni využít z důvodu zamítnutí vstupu, ale můžete nést následné poplatky za zpáteční přepravu a náklady za řízení.