Cestovní doklady

Prozkoumejte možnosti cestování

Celou dovolenou zorganizujete snadno

Informace a služby

Cestovní doklady

Harmoniky

Při provádění rezervace letu zkontrolujte, že jste celé jméno pasažéra uvedli přesně, stejně tak, jak je zapsáno v cestovním dokladu, který bude pasažér používat.

V případě, že během rezervace uděláte chybu, můžete použít možnost změny jména zdarma on-line, kterou naleznete na stránce s cestovním plánem, v případě, že jde o:

 • Špatné pohlaví (muž/žena)
 • Zkrácené jméno (Thomas J. Smith vs. Thomas John Smith)
 • Pravopisná chyba / překlep / až to 3 znaky

V případě ostatních oprav jména kontaktujte telefonické centrum Wizz Air, a to nejpozději do 2 hodin od provedení rezervace. Po uplynutí tohoto termínu bude třeba uhradit poplatek za změnu jména:

 • [name-change location=WizzairCom] při změně jména na naší stránce
 • [name-change location=CallCentre] při změně prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. Kromě poplatku za změnu jména uhradíte poplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Nejste-li si jisti vízovými požadavky zemí, do kterých budete cestovat, informace naleznete v Centru cestování IATA.

V souladu s rumunským zákonem č. 248 z roku 2005 (upravující pravidla volného pohybu rumunských občanů v zahraničí), rumunští občané mladší 18 let smí do zahraničí cestovat pouze v doprovodu svých rodičů nebo jednoho rodiče/jedné dospělé osoby a pouze tehdy, mají-li požadovanou dokumentaci.

Není-li tato osoba doprovázena oběma rodiči, druhý rodič nebo jiná dospělá osoba musí mít plnou moc druhého rodiče nebo obou rodičů. Plná moc musí obsahovat následující:

 • cílovou zemi
 • délku pobytu
 • souhlas druhého rodiče nebo obou rodičů s cestou
 • úmrtní list druhého rodiče nebo obou rodičů, pokud takový existuje
 • není-li doprovázející dospělá osoba rodičem, musí mít sebou kopii svého výpisu z rejstříku trestů

Více informací o pravidlech a směrnicích!

Související

Rezervace - děti

Děti mladší 16 let, které jsou občany Ukrajiny, smí překročit hranice při odchodu z Ukrajiny pouze se souhlasem obou rodičů (adoptivních rodičů nebo pěstounů) nebo v jejich doprovodu či v doprovodu osob jimi jmenovaných.

Děti musí mít platný cestovní pas nebo dětský cestovní doklad nebo musí být uvedeny v pasu svého rodiče (při cestování s takovým rodičem).

Když děti mladší 16 let, které jsou občany Ukrajiny, opouští území Ukrajiny v doprovodu jednoho rodiče nebo osoby jmenované jedním rodičem a druhý rodič není na místě překročení hranice přítomen, musí být předložen notářsky ověřený souhlas druhého rodiče, v kterém bude specifikována cílová země a délka cesty.

Notářsky ověřený souhlas druhého rodiče není povinný v následujících případech:

 • Jestliže druhý rodič – který není na místě překročení hranice přítomen – je osobou bez státní příslušnosti nebo má cizí národnost.
 • Jestliže má cestující občan mladší 16 let v pase poznámku, že občan Ukrajinu trvale opouští, nebo že je registrován na velvyslanectví Ukrajiny v zahraničí.
 • Souhlas druhého rodiče není potřeba také v případě, pokud jsou předloženy následující dokumenty nebo jejich notářsky ověřené kopie: úmrtní list druhého rodiče; rozhodnutí soudu, že druhý rodič je zbaven svých rodičovských práv; rozhodnutí soudu, že se druhý rodič pohřešuje, rozhodnutí soudu, že je druhý rodič zbaven svéprávnosti, rozhodnutí soudu umožňující dítěti opustit území Ukrajiny bez souhlasu a doprovodu druhého rodiče.

Související

Rezervace – děti

 

Od 15. ledna 2017 mohou francouzští občané a obyvatelé mladší 18 let cestovat sami (bez rodiče nebo zákonného zástupce) pouze pokud mají v držení formulář s povolením k cestě (“l'autorisation de sortie du territoire")

Formulář obsahuje následující informace:

 1. Příjmení, jména, datum a místo narození nezletilé osoby oprávněné k opuštění teritoria;  
 2. Příjmení, jména, datum a místo narození osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost, která podepsala povolení, pozici, na základě které toto může vykonat, trvalé bydliště, podpis a je-li třeba, kontaktní údaje, Telefonní čísla a e-mailová adresa;  
 3. Délka trvání povolení, nesmí překročit rok od data podpisu.  

Formulář musí být vyplněn a podepsán rodičem nebo zákonným zástupcem. Rovněž musí být předložena kopie platného důkazu totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce, který podepsal.

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Při odbavení (check-in) nebo u brány musíte předložit všechny nezbytné, platné cestovní doklady. Rovněž musíte splnit veškeré vstupní a migrační požadavky země, do které/z které nebo skrz kterou letíte. Pokud nemáte dostačující pas nebo vízum nebo jiné požadované cestovní doklady a je vám zamítnut vstup do země, ponesete zodpovědnost za následné náklady s přepravou a náklady řízení.

Abyste získali nejpřesnější informace o požadavcích na vízum, kontaktujte zahraniční úřady, ambasády nebo konzuláty zemí, které byste chtěli navštívit. Budete muset předložit stejný doklad, který jste předložili během odbavení (check-in).

Pokud není vaše rezervace ještě potvrzena, důrazně vám doporučujeme, abyste odchozí a příchozí lety zarezervovali ve dvou samostatných rezervacích. V takovém případě budete moci při odbavení použít různé cestovní doklady. V případě, že je vaše rezervace již potvrzená, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air

Pohraniční úřady mohou rozhodnout o zamítnutí vstupu do jejich země na základě informací, které nám nejsou k dispozici. Nevrátíme vám peníze za žádný let nebo službu, kterou nebudete schopni využít z důvodu zamítnutí vstupu, ale můžete být nuceni uhradit následné poplatky za zpáteční přepravu a související náklady.