Váš prohlížeč je velmi zastaralý.
Tuto verzi vašeho prohlížeče nepodporujeme.
Tuto stránku vidíte, protože jsme objevili zastaralý nebo nepodporovaný prohlížeč. Abyste mohli i nadále prohlížet stránky wizzair.com a při prohlížení získali ten nejlepší zážitek, doporučujeme, abyste svůj prohlížeč aktualizovali.
Doporučujeme tyto:
Mozilla Firefox
Stáhnout zdarma
Google Chrome
Stáhnout zdarma

Informace a služby

Vrácení peněz a kompenzace

Up to 2 weeks

Až 2 týdny

[cancellation location=wizzairComCallCentre] POPLATEK
Zrušte svoji rezervaci dříve než 14 dnů před odletem a jediné, co budete muset uhradit, abyste částku dostali zpět, je poplatek za zrušení.

within 2 weeks

Během 2 týdnů

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] POPLATEK+SLUŽBY
Pokud zrušení provedete během 14 dnů před odletem, budete muset zaplatit vyšší poplatek a nebudete mít nárok na vrácení poplatků uhrazených za zakoupené služby.

wizz-flex-icon

Očekáváte změny? Získejte WIZZ Flex

Zakoupení služby WIZZ Flex vám umožní změnit datum, čas a trasu letu on-line, kolikrát budete potřebovat.

Více informací o WIZZ Flex

Harmoniky

Až 14 dnů před odletem

Zrušte svoji rezervaci až 14 dnů před odletem vašeho letu, uhraďte poplatek za zrušení rezervace ve výši [cancellation location=CallCentre] za pasažéra a let a své peníze získáte zpět. Existují různé způsoby zrušení rezervace:

Do 14 dnů od uskutečnění letu

Svoji rezervaci zrušte 14 dnů před odletem a po uhrazení poplatku za ostatní služby a poplatku za rezervaci místa ve výši [seat-protection location=wizzairComCallCentre], získáte zaplacenou částku za pasažéra a za let zpět.

S WIZZ Flex můžete zrušit svůj let a požádat o vrácení kupní ceny, která vám bude připsána jako kredit na váš účet WIZZ, a to až 3 hodiny před časem odletu vašeho letu: 

• Na stránce s informacemi o vašem letu 

• Prostřednictvím telefonického centra Wizz Air  

• U přepážek na letišti

Pokud jste si koupililetenku Plus Fare, nebo máte rezervaci s WIZZ Flex, můžete požádat o vrácení vaší kupní ceny. Kupní cena vaší rezervace bude připsána na váš účet WIZZ jako kredit.

Upozorňujeme, že kupní cena služby WIZZ Flex nebude vrácena na váš účet WIZZ, a její hodnota bude odečtena od výše kupní ceny.

Přečtěte si úplné všeobecné obchodní podmínky službyWIZZ Flex

Částka připsaná na váš účet WIZZ bude k dispozici po dobu 90 dnů a lze ji použít k zakoupení letů a služeb Wizz Air.

V případě žádosti o vrácení peněz na účet WIZZ budou všechny lety všech pasažérů v rezervaci zrušeny a budou neplatné.

V případě rezervací, které zahrnovaly zakoupení členství WIZZ Discount Club nebo Privilege Pass, nebude cena členství po zrušení letu vrácena a členství bude nadále platit tak, jak je stanoveno ve všeobecných obchodních podmínkách.

V případě zpoždění a zrušení letu máte následující možnosti, v souladu s našimi Všeobecnými přepravními podmínkami, s výjimkou případů upravených nařízením (ES) č. 261/2004 ( “nařízení”), které upravuje obecná pravidla týkající se kompenzace a pomoci pasažérům v případě zamítnutí nástupu na palubu nebo zrušení letu nebo dlouhodobého zpoždění letů.

 1. Změníme vám rezervaci na jiný let provozovaný společností Wizz Air na stejné nebo – bude-li třeba – na srovnatelné trase, a to při nejbližší příležitosti, v závislosti na dostupnosti sedadel.
 2. Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám celkovou částku zaplacenou za zrušený let a případně i další poplatky.
 3. Na váš účet WIZZ připíšeme plnou hodnotu vaší platby za zrušený let, plus 20 % z uhrazeného tarifu za zrušený let (rovněž za zpáteční cestu, je-li to relevantní). Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

Kromě výše uvedených možností vám zdarma zprostředkujeme dva telefonní hovory (případně si můžete vybrat telex, fax nebo e-mail) nebo pokud vám Wizz Air nebude moci tyto možnosti nabídnout, nahradíme vám náklady na takovou komunikaci.

V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů platí do přiměřené výše a je třeba ji podložit fakturou (fakturami).

Kromě toho vám Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s Článkem 7 směrnice:

Částka

Vzdálenost

Poznámka

250 €

1500 km nebo méně

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

400 €

1500 až 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

600 €

více než 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

Výše uvedená kompenzace nebude vyplacena, pokud jste o zrušení byli informováni:

 • Dva týdny před naplánovaným časem odletu (STD);
 • 2 týdny až 7 dnů před STD a je vám nabídnut alternativní let Wizz Air, jehož čas odletu není víc než 2 hodiny před STD a čas příletu je méně než čtyři hodiny po naplánovaném čase příletu (STA);
 • Méně než 7 dnů před STD a je vám nabídnut alternativní let Wizz Air, jehož čas odletu není víc než hodinu před STD a čas příletu je méně než 2 hodiny po STA.

Upozorňujeme, že nebudeme povinni kompenzaci hradit v případě, že zrušení způsobily výjimečné okolnosti, kterým se nebylo možné vyhnout ani v případě, že byla přijata všechna přiměřená opatření.

Výjimečné okolnosti se týkají mimo jiné následujících důvodů: řízení letecké dopravy, povětrnostní podmínky, protestní akce (jiné než protestní akce zaměstnanců Wizz Air), upozornění na teroristický útok nebo jiný bezpečnostní důvod, uzavření letiště nebo ranveje, občanské nepokoje, vyšší moc, bezpečnostní důvody.

Každý případ bude posouzen individuálně, aby se stanovilo, zda jde o nevyhnutelné výjimečné okolnosti.

Máte-li stížnosti týkající se implementace vašich práv v rámci nařízení, můžete kontaktovat národní úřad v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě zpoždění letu máte v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 (nařízení), které upravuje obecná pravidla kompenzace a asistence pasažérům v případě zamítnutí nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhodobého zpoždění letu, následující možnosti.

VZDÁLENOST

DÉLKA ZPOŽDĚNÍ

ASISTENCE POSKYTNUTÁ ZA TARIF UHRAZENÝ PLATÍCÍM CESTUJÍCÍM

1500 km nebo méně

2 hodiny nebo více

 • občerstvení a jídlo v hodnotě, která odpovídá vašemu zpoždění
 • dva telefonní hovory nebo telex, faxové zprávy nebo e-maily (pokud Wizz Air tyto služby nedokáže zajistit, uhradíme náklady do přiměřené výše, podpořené fakturou (fakturami))

1500-3500 km

3 hodiny nebo více

3500 km nebo více

4 hodiny nebo více

Je-li váš let zpožděný minimálně o 5 hodin, můžete si vybrat některou z následujících možností (dodatečně k výše uvedené asistenci):

 • Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám částku, za kterou jste tarif zakoupili, za část(i) neuskutečněné cesty a za části(i), které jste již uskutečnili, pokud nelze let z jakéhokoli důvodu zajistit dle vašeho původního cestovního plánu, je-li to relevantní (tj. v případě navazujících letů)
 • Provedeme novou rezervaci zpátečního letu provozovaného Wizz Air nebo jinou leteckou společností, za srovnatelných přepravních podmínek, na vaše první místo odletu, a to co nejdříve, v závislosti na dostupnosti sedadel. Ohledně podrobností o alternativních letech a/nebo pozemní přepravě kontaktujte prosím informační přepážku na letišti.
 • Vaši rezervaci zrušíme a na účet WIZZ vám připíšeme plnou hodnotu vaší platby za konkrétní let plus 20 % z uhrazené částky. Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, vám zdarma zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, na základě předložené faktury (předložených faktur) vám uhradíme náklady v přiměřené výši na ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Pasažéři, jejichž let má po příletu zpoždění větší než tři hodiny, mají nárok na kompenzaci specifikovanou v Článku 7 nařízení, s výjimkou případů, kdy bylo zpoždění způsobeno výjimečnými okolnostmi, kterým nebylo možné předejít, i když byla přijata všechna přiměřená opatření.

Máte-li stížnosti týkající se implementace vašich práv v rámci nařízení, můžete kontaktovat národní úřad v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že je vám zamítnut nástup na palubu, máte v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a rady ze dne 11. února 2004, které upravuje všeobecná pravidla týkající se kompenzace a asistence pasažérům v případě zamítnutého nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhého zpoždění letů, následující možnosti.

Pokud svoji rezervaci postoupíte výměnou za výhody dobrovolníka, můžete si vybrat následující možnosti (kromě výhod dohodnutých ze strany společnosti Wizz Air):

 1. a) Přesměrování na let provozovaný společností Wizz Air nebo jinou leteckou společnosti za srovnatelných přepravních podmínek a na vaši cílovou destinaci co nejdříve, podle dostupnosti sedadel; nebo.
 2. b) Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám částku, za kterou jste tarif zakoupili, za část(i) neuskutečněné cesty a za části(i), které jste již uskutečnili, pokud nelze let z jakéhokoli důvodu zajistit dle vašeho původního cestovního plánu, je-li to relevantní (tj. v případě navazujících letů). Provedeme novou rezervaci zpátečního letu provozovaného společností Wizz Air nebo jinou leteckou společností za srovnatelných přepravních podmínek, na vaše první místo odletu, a to co nejdříve, v závislosti na dostupnosti sedadel.
 3. c) Obdržíte kredit v plné výši vaší platby za relevantní sektory, plus 20 % uhrazeného tarifu. Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

Pokud byl počet dobrovolníků nedostačující a společnost Wizz Air odmítla váš nástup na palubu proti vaší vůli a bez jiného důvodu, bude vám zajištěna pomoc v souladu s následujícím:

 1. a) Zajistíme občerstvení/poukazy na jídlo v hodnotě odpovídající času čekání.
 2. b) Nabídneme dva telefonní hovory, telex nebo faxové zprávy nebo e-maily zdarma nebo pokud společnost Wizz Air tyto možnosti nedokáže zajistit, úhradu nákladů na takovou komunikaci.
 3. c) V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, vám zdarma zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů v sekcích b) a c) platí do přiměřené výše a je třeba ji podložit fakturou (fakturami).

Kromě toho vám společnost Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s Článkem 7 směrnice:

Částka

Vzdálenost

Poznámka

250 €

1500 km nebo méně

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

400 €

od 1500 do 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

600 €

více než 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

Máte-li jakékoli stížnosti související s implementací vašich práv dle směrnice, můžete kontaktovat národní úřad v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že dle směrnice (ES) č. 261/2004 máte nárok na kompenzaci, můžete svoji žádost zaslat prostřednictvím on-line formuláře pro podání stížnosti

Ostatní pasažéři mohou odeslat žádost o kompenzaci vaším jménem pouze pokud jste vy a ostatní pasažéři byli součástí stejné rezervace v rámci zvažovaného letu. V takovém případě vy nebo ostatní pasažéři, kteří žádost podávají, musíte předložit řádný důkaz nároku.

Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

Žádost podaná třetí stranou

Žádosti zaslané třetí stranou nezpracujeme, s výjimkou případů, kdy jste vy nebo pasažéři v rezervaci zaslali žádost přímo nám.

Aby se předešlo pochybnostem, podmínky uvedené v předchozím odstavci se nesnaží omezit vaše právo nebo zakazovat konzultaci s právními poradci před tím, než žádost zašlete přímo nám.

Pokud nám třetí strana zašle žádost vaším jménem (za předpokladu, že jste nám žádost již zaslali vy sami), třetí strana je povinna předložit správnou a vhodnou dokumentaci, která prokáže, že je oprávněna k vašemu zastupování.

Veškeré náhrady vyplacené třetí osobě, která jedná vaším jménem, budou považovány za řádnou platbu náhrady a za stejný let nelze zaplatit další odškodnění, protože neručíme za druhou platbu nebo ujednání mezi vámi a třetí stranou.

Pověření

Máto právo předat svoji žádost třetí straně. Když své právo na náhradu předáte třetí straně, „prodáváte“ své právo na získání kompenzace třetí straně a po uzavření smlouvy o předání bude mít nárok na získání kompenzace místo vás třetí strana. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli všeobecné obchodní podmínky vaší smlouvy s třetí stranou, kterou jste uzavřeli ohledně vašeho nároku.

Předané žádosti můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud byly splněny následující podmínky:

 • Obdržíme písemné, vámi podepsané, oznámení o předání, v kterém je uvedeno následující:

Číslo vaší rezervace

Důvod, na kterém se nárok zakládá

Datum a číslo letu

nebo

 • Originál nebo ověřenou kopii řádně uzavřené smlouvy, která bude přiložena k podané žádosti.

Poplatek za zpracování

Zpracování podaných žádostí nám může generovat další náklady. V souladu s maďarským občanským zákoníkem 6:200. §*takové náklady hradíte vy a třetí strana, které jste svoji žádost postoupili.

V okamžiku splatnosti přiznané náhrady odečteme z vyplácené částky, z důvodu úhrady výše uvedených nákladů administrativní kompenzační poplatek.

Výše administrativního poplatku je 50 €. Rovněž ho naleznete v části Všechny služby a poplatky.

Správná a vhodná dokumentace v případě zastupování nebo postoupení

V případě, že vás zastupuje jakákoli třetí strana, nebo pokud jste svůj nárok postoupili, v souladu s maďarským občanským soudním řádem, část 325 §*, všechny dokumenty, které nám byly předloženy, musí mít povahu soukromého dokumentu s plnou důkazní silou a musí splňovat následující podmínky:

a) byly sepsány a podepsány vydavatelem; nebo -

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument sepíšete manuálně a bude obsahovat váš podpis.

b) byl podepsán dvěma svědky, kteří ověřili, že jmenovaná osoba dokument podepsala, pokud nebyl zcela nebo částečně napsán před nimi nebo tato osoba deklarovala, že se jedná o vlastní podpis, dále jméno a adresu bydliště - nebo obvyklé adresy v případě, že neexistuje trvalé bydliště obou svědků musí být jasně označena v dokumentu; - nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Není-li dokument sepsán vámi, musí ho podepsat další dva lidé jako svědci a musí uvést svoje adresy.

c) podpis nebo iniciály podepisující osoby musí být na dokumentu ověřeny soudcem nebo notářem; nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument je ověřený notářem. Znamená to, že notář ověří, že podpis na dokumentu patří vám.

d)* advokát nebo právní zástupce advokátní komory poskytuje dokument - řádně podepsaný - k ověření, že dokument byl transkribován jinými a byl podepsán signatářem před ním, nebo označil podpis před sebou za svůj vlastní; - nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument musí být podepsán právním zástupcem a vámi [pokud byl vyhotoven právním zástupcem]

e) elektronický dokument je vyhotoven ověřenou podepisující osobou nebo na základě pokročilého elektronického podpisu na základě ověřeného certifikátu nebo razítka, včetně - je-li tak stanoveno zákonem - časového razítka;

Pouze pro účely vysvětlení: Elektronický dokument byl vytvořen prostřednictvím certifikovaného zařízení, které vás identifikuje a dokument označí způsobilým certifikátem nebo razítkem

*Všeobecné přepravní podmínky, s kterými jste souhlasili v průběhu rezervace, představují smlouvu mezi vámi a námi, jsou v souladu s maďarskými zákony a jako takový se náš smluvní vztah řídí maďarským právem.

V případě úmrtí vašeho blízkého člena rodiny (matka, otec, manželka, muž, registrovaný/á partner/ka, sestra, bratr, prarodič, dítě, pravnouče) až 30 dnů před odletem, můžete požádat o vrácení uhrazené částkyprostřednictvím zaslání žádosti. Úmrtní list musíte předložit do 7 dnů od odeslání formuláře se stížností.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Vyplňteformulář pro podání stížnosti, speciální pozornost věnujte relevantní kategorii.

Obdržíte unikátní ID - vždy ho uvádějte, prosím. Uděláme maximum, abychom vaši žádost zpracovali co nejdříve to bude možné. Zcela jistě vám odpovíme do 30 dnů.

V případě změny harmonogramu letu nebo zrušení letu ze strany společnosti Wizz Air pře naplánovaným časem odletu vašeho letu vás budeme o takových změnách informovat, a na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli během rezervace obdržíte informace o vašich možnostech. V takových případech si můžete vybrat z následujících možností:

 • Přihlaste se na svůj profil WIZZ a zdarma proveďte změnu své rezervace na jiný let provozovaný Wizz Air nebo – v případě potřeby – srovnatelnou trasu, na základě dostupnosti sedadel. Pokud nejste s lety, které jsou k dispozici, spokojeni, v průběhu procesu opakované rezervace on-line vám nabídneme možnost vrácení peněz.
 • Přihlaste se na svůj profil WIZZ a požádejte o připsání uhrazené částky v plné výšinebo o změněnýlet plus 20 % uhrazeného tarifu za zrušený nebo změněný let (a za zpáteční cestu, je-li to relevantní) na váš účet WIZZ. Takové cestovní kredity lze použít na nákup libovolného letu WIZZ nebo přidání služeb k vašim stávajícím rezervacím.
 • Požádejte o vrácení celé částky zaplacené za zrušený nebo změněný let, včetně, je-li to relevantní, zpátečního letu. Veškeré podrobnosti týkající se žádosti o vrácení peněz naleznete v e-mailovém oznámení zaslaném na adresu, kterou jste uvedli v průběhu rezervace.