Vrácení peněz a kompenzace

Prozkoumejte možnosti cestování

Celou dovolenou zorganizujete snadno

Informace a služby

Vrácení peněz a kompenzace

Up to 2 weeks

Až 2 týdny

[cancellation location=CallCentre] POPLATEK
Zrušte svoji rezervaci dříve než 14 dnů před odletem a jediné co budete muset uhradit, je poplatek za zrušení.

within 2 weeks

Během 2 týdnů

[seat-protection location=CallCentre] POPLATEK+SLUŽBY
Pokud zrušení provedete během 14 dnů před odletem, budete muset zaplatit vyšší poplatek a nebudete mít nárok na vrácení poplatků uhrazených za zakoupené služby.

Očekáváte změny? Získejte WIZZ Flex

Zakoupení služby WIZZ Flex vám umožní změnit datum, čas a trasu letu on-line, kolikrát budete potřebovat.

Více informací o WIZZ Flex

Harmoniky

Až 14 dnů před odletem

Zrušte svoji rezervaci až 14 dnů před odletem vašeho letu a uhraďte poplatek za zrušení rezervace ve výši [cancellation location=CallCentre] a své peníze získáte zpět. Existují různé způsoby zrušení rezervace:

Do 14 dnů od uskutečnění letu

Svoji rezervaci zrušte 14 dnů před odletem a zaplacenou částku získáte zpět po uhrazení poplatku za ochranu sedadla a další služby ve výši [seat-protection location=CallCentre].

S WIZZ Flex můžete zrušit svůj let a požádat o vrácení kupní ceny, která vám bude připsána jako kredit na váš účet WIZZ, a to až 3 hodiny před časem odletu vašeho letu: 

• Na stránce s informacemi o vašem letu 

• Prostřednictvím telefonického centra Wizz Air  

• U přepážek na letišti

Pokud jste si koupili letenku Plus Fare, nebo máte rezervaci s WIZZ Flex, můžete požádat o vrácení vaší kupní ceny. Kupní cena vaší rezervace bude připsána na váš účet WIZZ jako kredit.

Upozorňujeme, že kupní cena služby WIZZ Flex nebude vrácena na váš účet WIZZ, a její hodnota bude odečtena od výše kupní ceny.

Přečtěte si úplné všeobecné obchodní podmínky služby WIZZ Flex

Částka připsaná na váš účet WIZZ bude k dispozici po dobu 90 dnů a lze ji použít k zakoupení letů a služeb Wizz Air. 

V případě žádosti o vrácení peněz na účet WIZZ budou všechny lety všech pasažérů v rezervaci zrušeny a budou neplatné.

V případě rezervací, které zahrnovaly zakoupení členství WIZZ Discount Club nebo Privilege Pass, cena členství nebude po zrušení letu vrácena a členství bude nadále platit tak, jak je stanoveno ve všeobecných obchodních podmínkách.

V případě zpoždění a zrušení letu máte následující možnosti, v souladu s našimi Všeobecnými přepravními podmínkami, s výjimkou případů upravených nařízením (ES) č. 261/2004 ( “nařízení”), které upravuje obecná pravidla týkající se kompenzace a pomoci pasažérům v případě zamítnutí nástupu na palubu nebo zrušení letu nebo dlouhodobého zpoždění letů.

 1. Změníme vám rezervaci na jiný let provozovaný společností Wizz Air na stejné nebo – bude-li třeba – na srovnatelné trase, a to při nejbližší příležitosti, v závislosti na dostupnosti sedadel.
 2. Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám celkovou částku zaplacenou za zrušený let a bude-li to možné i další poplatky.
 3. Na váš účet WIZZ připíšeme plnou hodnotu vaší platby za zrušený let, plus 20 % z uhrazeného tarifu za zrušený let (rovněž za zpáteční cestu, je-li to relevantní). Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

Kromě výše uvedených možností vám zdarma zprostředkujeme dva telefonní hovory (případně si můžete vybrat telex, fax nebo e-mail) nebo pokud vám Wizz Air nebude moci tyto možnosti nabídnout, nahradíme vám náklady na takovou komunikaci.

V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů platí do přiměřené výše a je třeba ji podložit fakturou (fakturami).

Kromě toho vám Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s Článkem 7 směrnice:

Částka

Vzdálenost

Poznámka

250 EUR

1500 km nebo méně

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

400 EUR

1500 až 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

600 EUR

více než 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

Výše uvedená kompenzace nebude vyplacena, pokud jste o zrušení byli informováni:

 • Dva týdny před naplánovaným časem odletu (STD);
 • 2 týdny až 7 dnů před STD a je vám nabídnut alternativní let Wizz Air, jehož čas odletu není víc než 2 hodiny před STD a čas příletu je méně než čtyři hodiny po naplánovaném čase příletu (STA);
 • Méně než 7 dnů před STD a je vám nabídnut alternativní let Wizz Air, jehož čas odletu není víc než hodinu před STD a čas příletu je méně než 2 hodiny po STA.

Upozorňujeme, že nebudeme povinni kompenzaci hradit v případě, že zrušení způsobily výjimečné okolnosti, kterým se nebylo možné vyhnout ani v případě, že byla přijata všechna přiměřená opatření.

Výjimečné okolnosti se týkají, ale nejen, následujících důvodů: řízení letecké dopravy, povětrnostní podmínky, protestní akce (jiné než protestní akce zaměstnanců Wizz Air), upozornění na teroristický útok nebo jiný bezpečnostní důvod, uzavření letiště nebo ranveje, občanské nepokoje, vyšší moc, bezpečnostní důvody.

Každý případ bude vyhodnocen individuálně, aby se stanovilo, zda jde o nevyhnutelné výjimečné okolnosti.

Máte-li stížnosti týkající se implementace vašich práv v rámci nařízení, můžete kontaktovat národní úřad v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě zpoždění letu máte v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 (nařízení), které upravuje obecná pravidla kompenzace a asistence cestujícím v případě zamítnutí nástupu na palubu a zrušení nebo dlouhodobého zpoždění letu, následující možnosti.

VZDÁLENOST

DÉLKA ZPOŽDĚNÍ

ASISTENCE POSKYTNUTÁ ZA TARIF UHRAZENÝ PLATÍCÍM CESTUJÍCÍM

1500 km nebo méně

2 hodiny nebo více

 • občerstvení a jídlo v hodnotě, která odpovídá vašemu zpoždění
 • dva telefonní hovory nebo telex, faxové zprávy nebo e-maily (pokud Wizz Air tyto služby nedokáže zajistit, uhradíme náklady do přiměřené výše, podpořené fakturou (fakturami))

1500-3500 km

3 hodiny nebo více

3500 km nebo více

4 hodiny nebo více

Je-li váš let zpožděný minimálně o 5 hodin, můžete si vybrat některou z následujících možností (dodatečně k výše uvedené asistenci):

 • Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám částku, za kterou jste tarif zakoupili, za část(i) neuskutečněné cesty a za části(i), které jste již uskutečnili, pokud nelze let z jakéhokoli důvodu zajistit dle vašeho původního cestovního plánu, je-li to relevantní (tj. v případě spojovacích letů)
 • Provedeme novou rezervaci zpátečního letu provozovaného Wizz Air nebo jinou leteckou společností, za srovnatelných přepravních podmínek, na vaše první místo odletu, a to co nejdříve, v závislosti na dostupnosti sedadel. Ohledně podrobností o alternativních letech a/nebo pozemní přepravě kontaktujte informační přepážku na letišti, prosím.
 • Vaši rezervaci zrušíme a na účet WIZZ vám připíšeme plnou hodnotu vaší platby za konkrétní let plus 20 % z uhrazené částky. Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, na základě předložené faktury (předložených faktur) vám uhradíme náklady v přiměřené výši na ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Cestující jejichž let má po příletu zpoždění větší než tři hodiny, mají nárok na kompenzaci specifikovanou v Článku 7 nařízení, s výjimkou případů, kdy bylo zpoždění způsobeno výjimečnými okolnostmi, kterým nebylo možné předejít, i když byla přijata všechna přiměřená opatření.

V případě, že máte stížnosti týkající se implementace vašich práv v rámci nařízení, můžete kontaktovat příslušný orgán v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že je vám zamítnut nástup na palubu, máte, v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004 Evropského parlamentu a rady ze dne 11. února 2004, které upravuje všeobecná pravidla týkající se kompenzace a asistence cestujícím v případě zamítnutého nástupu na plubu a zrušení nebo dlouhého zpoždění letů, následující možnosti.

Pokud byste svoji rezervaci odevzdali jako dobrovolník, můžete si vybrat z následujících možností (kromě benefitů odsouhlasených Wizz Air):

 1. a) Přesměrování na let provozovaný Wizz Air nebo jinou leteckou společnosti za srovnatelných přepravních podmínek a na vaši cílovou destinaci, co nejdříve, podle dostupnosti sedadel; nebo.
 2. Vaši rezervaci zrušíme a vrátíme vám částku, za kterou jste tarif zakoupili, za část(i) neuskutečněné cesty a za části(i), které jste již uskutečnili, pokud nelze let z jakéhokoli důvodu zajistit dle vašeho původního cestovního plánu, je-li to relevantní (tj. v případě spojovacích letů), provedeme novou rezervaci zpátečního letu provozovaného Wizz Air nebo jinou leteckou společností, za srovnatelných přepravních podmínek, na vaše první místo odletu, a to co nejdříve, v závislosti na dostupnosti sedadel.
 3. c) Obdržíte kredit v plné výši vaší platby za relevantní sektory, plus 20 % uhrazeného tarifu. Tento kredit lze použít na libovolný let Wizz Air.

Pokud byl počet dobrovolníků nedostačující a společnost Wizz Air zamítla váš nástup na palubu proti vaší vůli a bez jiného důvodu, bude vám zajištěna kromě výše uvedeného také následující asistence:

 1. a) Poskytneme vám poukaz(y) na občerstvení/jídlo v hodnotě odpovídající času čekání.
 2. b) Nabízíme dva telefonní hovory, telex nebo faxové zprávy nebo e-maily zdarma nebo pokud Wizz Air tyto možnosti nedokáže zajistit, úhradu nákladů na takovou komunikaci.
 3. c) V případě změny trasy, je-li čas odletu nového letu den po datu původně plánovaného data odletu, zdarma vám zajistíme ubytování v hotelu a transfer mezi letištěm a místem ubytování. Pokud vám společnost Wizz Air nebude schopná takovou péči zajistit, uhradíme vám náklady na stravu, ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Upozorňujeme, že úhrada výše uvedených nákladů platí do přiměřené výše a je třeba ji podložit fakturou (fakturami).

Kromě toho vám Wizz Air vyplatí kompenzaci v souladu s Článkem 7 směrnice:

Částka

Vzdálenost

Poznámka

250 EUR

1500 km neboéně

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 2 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

400 EUR

od 1500 do 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 3 hodiny, tato částka bude snížena o 50%

600 EUR

více než 3500 km

Je-li vám nabídnut nový let a čas příletu nepřekračuje naplánovaný čas příletu vámi rezervovaného letu o 4 hodiny, tato částka bude snížena o 50 %

Máte-li jakékoli stížnosti související s implementací vašich práv dle směrnice, můžete kontaktovat národní úřad v místě vašeho odletu (http://apr.europa.eu).

V případě, že dle směrnice (ES) č. 261/2004 máte nárok na kompenzaci, můžete svoji žádost zaslat prostřednictvím on-line formuláře Stížnosti.

Ostatní pasažéři mohou odeslat žádost o kompenzaci vaším jménem pouze pokud jste vy a ostatní pasažéři byli součástí stejné rezervace na zvažovaném letu. V takovém případě vy nebo ostatní pasažéři, kteří žádost podávají, musíte předložit řádný důkaz oprávnění, které máte.

Na vaši žádost odpovíte do 30 dnů.

Žádost podaná třetí stranou

Nezpracujeme žádosti zaslané třetí stranou, s výjimkou případů, kdy vy nebo pasažéři v rezervaci nezaslali žádost nejprve nám.

Aby se předešlo pochybnostem, podmínky uvedené v předchozím odstavci se nesnaží omezit vaše právo nebo zakazovat konzultaci s právními poradci před tím, než zašlete žádost přímo nám.

Pokud nám třetí strana podá žádost vaším jménem (za předpokladu, že jste nám žádost již zaslali přímo vy), třetí osoba je povinna předložit správnou a vhodnou dokumentaci, která prokáže, že je oprávněna k vašemu zastupování.

Veškeré náhrady vyplacené třetí osobě, která jedná vaším jménem, budou považovány za řádnou platbu náhrady a za stejný let nelze zaplatit další odškodnění, protože neručíme za druhou platbu nebo diskusi mezi Vámi a třetí stranou.

Předání

Máto právo předat svoji žádost třetí straně. Když své právo na náhradu předáte třetí straně, "prodáváte" své právo na získání kompenzace třetí straně a po uzavření smlouvy o předání bude mít nárok na získání kompenzace třetí strana. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli všeobecné obchodní podmínky vaší smlouvy s třetí stranou ohledně vaší žádosti.

Předané žádosti můžeme zpracovat pouze pokud byly splněny následující podmínky:

 • Obdržíme písemné, vámi podepsané, oznámení o předání, v kterém je uvedeno následující:

oČíslo vaší rezervace

oOdůvodnění žádosti

oDatum a číslo letu

nebo

 • K žádosti je přiložen originál nebo ověřená kopie řádně uzavřené smlouvy o předání.

Poplatek za zpracování předání

Zpracování předaných žádostí pro nás může představovat další náklady. V souladu s maďarským občanským zákoníkem 6:200. §* takové náklady hradíte vy a třetí strana, které jste žádost předali.

V okamžiku splatnosti přiznané náhrady odečteme z vyplácené částky, důvodu uhrazení výše uvedených nákladů, administrativní poplatek.

Výše administrativního poplatku je 50 EUR. Rovněž je uvedený v části Všechny služby a poplatky.

Správná a vhodná dokumentace pro zastoupení nebo předání

V případě, že jste zastoupeni jakoukoli třetí osobou nebo jste přihlášeni k vašemu nároku, podle maďarského občanského soudního řádu 325 § *, všechny dokumenty, které nám byly předloženy, mají formu soukromého dokladu s plnou důkazní silou, který musí splnit následující:

a)byl napsán a podepsán emitentem v rukopisu; nebo -

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument napsaný vaší rukou, s vaším podpisem.

b)byl podepsán dvěma svědky, kteří ověřili, že jmenovaná osoba podepsala dokument, pokud vůbec nebyl zcela nebo částečně napsán, nebo přidala vlastní podpis, dále jméno a adresu bydliště - nebo obvyklé bydliště pokud tak neučiní - oba svědci musí být na dokumentu uvedeni čitelně; - nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Není-li dokument napsán Vámi, musí ho podepsat dva další lidé jako svědci a uvést jejich adresu.

c)podpis nebo iniciály podepisující osoby musí být na dokumentu ověřeny soudcem nebo notářem; nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument je notářsky ověřený. Znamená to, že notář ověří podpis na dokumentu před vámi.

d)*advokát nebo advokátní komora právní zástupce poskytuje dokument - řádně podepsaný - ověřuje, že dokument byl přepisován jinými a byl podepsán signatářem před ním, nebo vyhlásil podpis před sebou jako svůj vlastní; - nebo

Pouze pro účely vysvětlení: Dokument musí být podepsán podepsaným advokátem a vy [pokud byl dokument předložen právníkem]

e)elektronickýdokument je proveden certifikovaným elektronickým podpisem nebo pokročilýmelektronickým podpisem signatáře na základě kvalifikovaného osvědčení neborazítka, včetně - pokud to zákon stanoví - časovou značku;

Pouze pro účely vysvětlení: Elektronický dokument byl vytvořen certifikovaným zařízením, které vás identifikuje a poskytne kvalifikovaný certifikát nebo razítko na dokumentu

* Obecná přepravní podmínka, kterou jste přijali během rezervace, což je smlouva mezi vámi a námi, je podle maďarského práva a jako taková řídí naše smluvní vztahy maďarské právo.

V případě úmrtí vašeho blízkého člena rodiny (matka, otec, manželka, muž, registrovaný/á partner/ka, sestra, bratr, prarodič, dítě, pravnouče) až 30 dnů před odletem, můžete požádat o vrácení uhrazené částky prostřednictvím formuláře pro podání žádosti. Úmrtní list musíte předložit do 7 dnů od odeslání formuláře se stížností.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Vyplňte formulář pro podání stížnosti, speciální pozornost věnujte relevantní kategorii.

Obdržíte unikátní ID - vždy ho uvádějte, prosím. Uděláme maximum, abychom vaši žádost zpracovali co nejdříve to bude možné. Zcela jistě vám odpovíme do 30 dnů.

Zkontaktujeme vás, abychom vás seznámili se změnami a možnostmi prostřednictvím e-mailu, který bude zaslán na adresu uvedenou v okamžik rezervace.

Zkontrolujte si nastavení e-mailové filtru a všech poštovních schránek, abyste si byli jisti, že naše důležitá upozornění nezmeškáte, prosím. Rovněž můžete sledovat aktualizace zveřejněné na naší webové stránce, v části Stav letu.