Zásady ochrany osobních údajů

Informace a služby

Wizz Air

Informace a služby

Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady")

1.  ZÁZEMÍ

Wizz Air Hungary Kft. (“Wizz Air” nebo “my” nebo “nás”) (sídlo: Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapešť, Maďarsko, registrační číslo: 01-09-964332) věnuje ochraně osobních údajů zvláštní pozornost. Zpracování dat prováděné společností Wizz Air je v souladu s relevantními maďarskými zákony na ochranu osobních údajů a provádí se v souladu s těmito zásadami. Wizz Air je registrovaný kontrolor dat, zapsaný do rejstříku spravovaného Maďarským národním úřadem pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (registrační číslo související se zpracováním údajů o cestujících je 01001, registrační číslo související s přímým marketingem je NAIH-83118/2015 a registrační číslo související s rozvojem spolupráce je NAIH-83120/2015).

2.  INFORMACE, KTERÉ VYŽADUJEME A POUŽITÍ VAŠICH DAT

2.1 Osobní údaje Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s vaším spojením s Wizz Air. Pro účely těchto zásad znamenají "osobní údaje" všechny informace, které se vás týkají nebo které lze identifikovat, přímo či nepřímo (konkrétně vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo kreditní nebo bankovní karty, informace o speciální péči) a jakékoli reference získané na základě takových informací.

2.2 Shromažďování vašich osobních údajů Kdykoli používáte naše služby nebo služby nabízené třetími stranami na naší webové stránce (např. zpracujete rezervaci letu nebo letecké přepravy nebo jakékoli související aktivity), shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete (nebo našemu agentovi) přímo nebo shromážděné při použití našich služeb nebo rezervaci služeb třetích stran na naší webové stránce. Nicméně, Wizz Air nezodpovídá za použití vašich údajů třetími stranami, kdy je takové použití povoleno, pro jejich vlastní účely. V takových případech získáte další informace v jejich zásadách ochrany osobních údajů. V části 3 níže naleznete více informací o převodech dat třetím stranám.

2.3 Informace, které shromažďujeme a zpracováváme:
- informace o vás,
- informace o zakoupených službách (poskytnutých námi nebo naším agentem),
- podrobnosti vašich cestovních plánů (např. detaily o vaši rezervaci a dalších nabízených službách),
- detaily o vašem použití naší webové stránky, call center nebo mobilních aplikací a
- informace o komunikaci, kterou jste vedli s námi a našimi zaměstnanci.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že Wizz Air zpracuje vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a relevantními zákony a směrnicemi, včetně využití dat zaměstnanci společnosti Wizz Air a přenosem dat v rámci Maďarska nebo mimo něj, jak je zde uvedeno.

Ve vztahu k vašim údajům zahrnutým na seznam cestujících se zpracovávání údajů Wizz Air zakládá na vládní vyhlášce 25/1999 (II. 12.) ohledně vzdušné přepravy cestujících, zpracování vašich dat Wizz Air závisí na vašem dobrovolném souhlasu v souladu s Částí 5 zákona CXII/2011 o Nároku na informace a svobodu informací ("Zákon o informacích"). V některých případech rovněž musíme zpracovat vaše důvěrné osobní údaje (definované v části 3.3 zákona o informacích), a to když od nás žádáte speciální asistenci a/nebo obsluhu na letišti (např. zajištění kyslíku) nebo když nám poskytujete informace o vaší vhodnosti k letu (například v případě těhotenství). Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, které jsou nebo mohou být považovány za "důvěrné osobní údaje" výslovně souhlasíte, že tyto osobní údaje, popsané v těchto zásadách, můžeme shromažďovat, používat, sdílet s třetími stranami (např. při odletu, na cílovém letišti, se společnostmi zajišťujícími pozemní provoz, jako jsou letiště nebo naše telefonické centrum) a převádět je mimo území EHP. To má zajistit, že dokážeme splnit vaši žádost o speciální asistenci nebo bezpečnostní důvod (vaši vhodnost k letu). Pokud svůj souhlas odvoláte nebo údaje neposkytnete, může to znamenat, že nebudeme schopni zajistit všechny vámi požadované služby nebo jejich část. Upozorňujeme, že za takových okolností nebude možné zrušit ani získat vrácení peněz uhrazených za jakékoli poplatky.

2.4 Použití vašich osobních údajů

Účely, ke kterým vaše osobní údaje používáme, jsou:
a.) doručení služeb, které jste si od nás zakoupili nebo k usnadnění nákupu služeb třetích stran nebo produktů na naší webové stránce, prostřednictvím naší aplikace nebo call centra (data použití k tomuto účelu zahrnují všechny údaje shromážděné během procesu rezervace: např. jméno cestujícího, národnost, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo kreditní nebo bankovní karty, informace o speciální péči, detaily letu, číslo potvrzení, datum narození, místo narození, detaily cestovních dokladů a číslo účtu Wizz));
b.) za účelem zajištění služeb, nabídek nebo připomínek přizpůsobených na míru vašim požadavkům (k tomu účelu používáme osobní údaje jako jméno a kontaktní údaje, detaily vašeho vyhledávání);
c.) za účelem komunikace s vámi (například pro zasílání e-mailů s upomínkou nebo upozornění o zrušení letu) (k tomu účelu používáme takové osobní údaje jako je jméno a kontaktní údaje, informace o letu);
d.) ke komunikaci s vámi při vyplňování průzkumu spokojenosti zákazníků pro analytické účely, pro účely zlepšení, rozvoj služeb, za účelem zlepšení výkonnosti webové stránky, ke změření úspěchu našich reklamních kampaní nebo přizpůsobení našich služeb vašim potřebám (k tomu účelu používáme vaše jméno a kontaktní údaje, detaily o rezervacích)
e.) k jiným administrativním účelům (včetně, ale nejen účetních a fakturačních údajů, ověření platby kreditní kartou nebo jinou kartou, vyšetřování podvodů (včetně použití vyhledávání referenční agentury a ověření plateb šeky)), imigrační a celní kontroly, bezpečnostní, zdravotní a právní účely a testování systémů, údržba a rozvoj) (dle potřeby můžeme použít jakékoli údaje, které od vás získáme).

3.  PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

3.1 Vaše osobní údaje mohou být sdíleny v rámci Wizz Air Group. Pro více informací o Wizz Air Group klikněte, prosím, zde. Kromě předání vašich údajů třetím stranám může být nezbytné zajistit hladké poskytnutí produktů, služeb a informací, které požadujete.

3.2. Vaše osobní údaje mohou být rovněž předány třetím stranám, za účelem popsaným v těchto zásadách:
-cestovním agentům a dalším třetím stranám, které rezervují vaši cestu nebo další služby;
- poskytovatelům služeb, třetím stranám, jejichž služby zakoupíte (např. pojištění, služby přepravy) na naší webové stránce, v naší aplikaci nebo prostřednictvím našeho telefonického centra;
- našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte;
- pozemnímu odbavení a letadlům, aby vám poskytli vámi požadované služby;
- společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb na naší webové stránce, v naší aplikaci nebo prostřednictvím našeho telefonického centra;
- třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky naším jménem;
- dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, které zapojíme - kromě jiného - zpracování dat;
- třetím stranám, např. právním firmám a soudním dvorům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
- vládním úřadům nebo státním orgánům, např. policii a regulačním úřadům, na základě jejich žádosti a pouze v souladu s platnými zákony nebo za účelem ochrany našich práv nebo bezpečnosti našich zákazníků, zaměstnanců nebo majetku.

3.3. Cestovní agenti a další třetí strany. Když si koupíte u našeho agenta na letišti jakoukoli službu, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů agentem v souladu s těmito zásadami. Klikněte zde a zjistěte, který právní subjekt vaše osobní údaje zpracuje.

3.4. Poskytovatelé služeb - třetí strany. Když si na naší webové stránce, v naší aplikaci nebo prostřednictvím našeho telefonického centra koupíte službu poskytovatele třetí strany, převedeme vaše osobní údaje, abychom nákup zjednodušili. Zpracování dat třetími stranami může být upraveno jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů Abyste získali více informací o jejich postupech při zpracování dat, zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů přímo na webové stránce takových třetích stran, prosím. V některých případech je třeba odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů naše i třetích strany, abyste mohli relevantní službu získat. Kromě toho o vás dostaneme informace také od třetích stran, například v případě účasti ve věrnostním programu. Více informací o přenosu dat od třetích stran/třetím stranám naleznete zde.

3.5. Telefonické centrum. Pro poskytování služeb telefonického centra využíváme dodavatel, třetí strany. Více informací o těchto dodavatelích naleznete zde. Call centrum zpracovává vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami. Hovor se nahrává a lze ho spojit s datem rezervace a zajistit tak kvalitu a vyřízení možných budoucích stížností. Archivovat lze také stížnosti zaslané elektronicky, poštou nebo e-mailem a možná je lze spojit s dalšími údaji o rezervaci pro vyřizování budoucích stížností.

3.6. Pohraniční policie a imigrační úřady. V určitých zemích je společnost Wizz Air povinna poskytnout pohraničním kontolním úřadům přístup k informacím o rezervaci a cestě. Proto, jakékoli informace, které o vás a vašich cestovních plánech máme, mohou být předány celním a imigračním úřadům místa vašeho odletu nebo vaší destinace. Kromě toho, zákony v několika zemích vyžadují, aby Wizz Air shromáždila informace o pasech všech cestujících ještě před cestou do těchto zemí nebo z nich. Společnost Wizz Air poskytne v případě potřeby tyto informace relevantním pohraničním a imigračním úřadům.

4.  SECURITY

4.1 Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zejména pokud zpracování zahrnuje přenos dat přes síť a proti veškerým formám zpracování, přijali jsme vhodná technická a organizační opatření. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních údajů. Tyto údaje jsou z vašeho počítače přenášeny na rezervační server společnosti Wizz Air prostřednictvím šifrovaných kanálů podporujících nejmodernější technologii SSL (Secure Socket Layer).

4.2 Pokud převádíme data do země mimo území Evropské unie v souladu s těmito zásadami, nemůžeme zaručit, že  údaje budou chráněny v souladu se zákony a směrnicemi EU na ochranu dat.

Když budete pokračovat v používání našich služeb a poskytnete nám své osobní údaje, výslovně souhlasíte s takovými převody, uložením a zpracováním vašich osobních údajů mimo zemi, v které se nachází a mimo EHS, včetně zemí, kde můžete mít podle místních zákonů menší práva.

5.  POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ NEBO JINÉ ÚČELY

5.1 Během použití našich webových stránek se do prohlížeče ve vašem zařízení ukládají soubory cookies. Více informací o cookies používaných společností Wizz Air získáte kliknutím zde. Naším cílem je zajistit, že naše webová stránka nabízí návštěvníkům to, co hledáte a poskytuje jim tu nejrelevantnější marketingovou komunikaci. Abychom tohoto cíle dosáhli, můžeme vaše údaje použít k analytickým účelům, za účelem zlepšování kvality, k rozvoji služeb, ke zlepšení výkonnosti webové stránky, ke změření úspěchu našich reklamních kampaní nebo k tomu, abychom přizpůsobili služby vašim potřebám. Za těmito účely můžeme převádět vaše neosobní identifikovatelné údaje jako takové, ale nejen, anonymní demografické údaje a on-line chování pro naše smluvní partnery (např. poskytovatele služeb, třetí strany, uvedené v 3. odstavci nebo bankám vydávajícím značkové kreditní/debetní karty WIZZ, se speciálními výhodami). Během procesu rezervace ukládáme data zaslaná vaším prohlížečem a zařízením na naši webovou stránku. Žádné takové údaje nebudou předány třetím stranám s výjimkou souhrnných, neosobně identifikovatelných forem.

5.2 Pokud jste si takovou komunikaci na základě odběru našeho newsletteru objednali, můžete od nás dostávat speciální nabídky nebo pokud jste nám poskytli údaje při účasti nebo registraci do soutěže nebo propagační akce nebo pokud jste se stali členem Wizz Discount Club. Odběrem newsletterů, uzavřením členství v klubu Wizz Discount Club nebo uvedením údajů výše uvedenými způsoby výslovně souhlasíte - jste si vědomi zpracování dat - že budete dostávat komunikaci přímého marketingu včetně nabídek přímého marketingu nebo speciálních nabídek Wizz Air nebo našich smluvních partnerů (např. bank vydávajících kreditní/debetní karty WIZZ, se speciálními výhodami; Wizz Tours Ltd.) a že budete dostávat e-maily týkající se vašich rezervací, které jste nedokončili. Pro účely zaslání takového přímého marketingu/speciálních nabídek zpracujeme následující osobní údaje: jméno a e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Pro účely připomenutí e-mailu si uložíme a použijeme následující údaje vašeho vyhledávání: vybraná místa odletu a destinace, jednosměrné nebo zpáteční lety, časy odletů/příletů, počet pasažérů, vybraný typ tarifu, celková výše tarifu, to, zda je uživatel odběratelem newsletteru, typ rezervace (normální, WDC, skupinová), vybrané služby, jazyk stránek/aplikace Wizz Air. Tento soubor dat uložíme na dobu čtyř dnů.

5.3 Takový souhlas je dobrovolný. Kdykoli můžete odběr zrušit, aniž byste uvedli jakýkoli důvod, bezplatně, kliknutím zde nebo na odkazu uvedeném v každém newsletteru nebo změnou nastavení vašeho profilu Wizz nebo zasláním dopisu na adresu  Laurus Offices | Kőér street 2/A | Building B | H-1103 | Budapešť, Maďarsko.

6.  RŮZNÉ

6.1 Pokud se zaregistrujete na naší webové stránce, předpokládáme, že souhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám poskytli během registračního procesu a při provádění dalších rezervací nebudete muset své údaje zadávat znovu.

6.2 Po provedení rezervace obdržíte potvrzovací kód. Je uvedený v e-mailu s potvrzením, který dostanete po provedení rezervace. Doporučujeme, abyste svůj potvrzovací kód uchovali tajný. Zveřejnění vašeho potvrzovacího kódu může ostatním umožnit přístup k detailům vaší rezervace a itineráři v našem systému.

6.3 Vaše osobní údaje a smlouvy uzavřené mezi vámi a Wizz Air jsou uchovávány v našem rezervačním systému. Pokud byste chtěli získat informace o vašem registračním záznamu nebo jakýchkoli údajích uložených společností Wizz Air, o zpracování údajů a subjektech zpracovávajících údaje (pokud existují) nebo pokud byste chtěli požádat o změnu nebo smazání vašich údajů, kontaktujte nás výběrem kategorie “Obecné otázky/žádosti týkající se ochrany osobních údajů” na tomto odkazu.

6.4 Co se týká jakýchkoli zpracovaných dat spadajících do rozsahu zákona o informacích, máte nárok na následující práva a nápravy: Máte právo požadovat informace o zpracování dat a požadovat nápravu, vymazání nebo zablokování osobních dat. Je-li to povoleno platnými zákony, můžete se rovněž zaměřit na zpracování údajů. V nepravděpodobném případě, kdy dojde k porušení práv souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete se obrátit na Maďarský úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu infromací(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax:  +36-1-391-1410; e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu) nebo kompetentnímu soudu. Vaše podrobná práva a nároky jsou uvedená v dílčích kapitolách 13-17 a dílčí kapitole 30 zákona o informacích.

6.5 Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů změníme, jejich aktualizovanou verzi zveřejníme na naší webové stránce wizzair.com.

6.6 Vaše osobní údaje zpracujeme po dobu nutnou pro výkon výše uvedených účelů nebo po dobu omezení uvedenou v relevantních zákonech.

6.7 Webová stránka wizzair.com obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Společnost Wizz Air nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6.8 Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 23. prosince 2015.