Informace a služby

Cestovní doklady

Harmoniky

Při provádění rezervace letu zkontrolujte, že jste celé jméno pasažéra uvedli přesně, stejně tak, jak je zapsáno v cestovním dokladu, který bude pasažér používat.

V případě, že během rezervace uděláte chybu, můžete použít možnost změny jména zdarma on-line, kterou naleznete na stránce s cestovním plánem, v případě, že jde o:

 • Špatné pohlaví   (muž/žena)     
 • Zkrácené jméno     ( Thomas J. Smith vs.  Thomas John Smith)    
 • Pravopisná chyba/překlep/ až to 3 znaky

V případě ostatních oprav jména kontaktujte telefonické centrum Wizz Air a to nejpozději do 2 hodin od provedení rezervace. Po uplynutí tohoto termínu bude třeba uhradit poplatek za změnu jména:

 • [name-change location=WizzairCom]  při změně jména na naší stránce 
 • [name-change location=CallCentre] při změně prostřednictvím telefonického centra Wizz Air. Kromě poplatku za změnu jména uhradíte poplatek za transakci prostřednictvím telefonického centra.

Nejste-li si jisti vízovými požadavky zemí, do kterých budete cestovat, informace naleznete v Centru cestování IATA.

Vízum do Spojených arabských emirátů

Jakmile provedete rezervaci letu WIZZ, žádost o vízum pro návštěvu Spojených arabských emirátů (Dubaj) prostřednictvím naše partnera BUDPORT je rychlá a snadná. Vyřízení, poskytnutí služeb poskytovatele snadného vstupu.

Neneseme zodpovědnost za služby BUDPORT a za výsledek žádosti o udělení víza, neboť to podléhá zhodnocení relevantních úřadů.

V souladu s rumunským zákonem č. 248 z roku 2005 (upravující pravidla volného pohybu rumunských občanů v zahraničí), rumunští občané mladší 18 let smí do zahraničí cestovat pouze v doprovodu svých rodičů nebo jednoho rodiče/jedné dospělé osoby a pouze tehdy, mají-li požadovanou dokumentaci.

Není-li tato osoba doprovázena oběma rodiči, druhý rodič nebo jiná dospělá osoba musí mít plnou moc druhého rodiče nebo obou rodičů. Plná moc musí obsahovat následující:

 • cílovou zemi 
 • délku pobytu 
 • souhlas druhého rodiče nebo obou rodičů s cestou 
 • úmrtní list druhého rodiče nebo obou rodičů, pokud takový existuje 
 • není-li doprovázející dospělá osoba rodičem, musí mít sebou kopii svého výpisu z rejstříku trestů

Více informací o pravidlech a směrnicích!

Související

Rezervace - děti

Děti mladší 16 let, které jsou občany Ukrajiny, smí překročit hranice při odchodu z Ukrajiny pouze se souhlasem obou rodičů (adoptivních rodičů nebo pěstounů) nebo v jejich doprovodu či v doprovodu osob jimi jmenovaných.

Děti musí mít platný cestovní pas nebo dětský cestovní doklad nebo musí být uvedeny v pasu svého rodiče (při cestování s takovým rodičem).

Když děti mladší 16 let, které jsou občany Ukrajiny, opouští území Ukrajiny v doprovodu jednoho rodiče nebo osoby jmenované jedním rodičem a druhý rodič není na místě překročení hranice přítomen, musí být předložen notářsky ověřený souhlas druhého rodiče, v kterém bude specifikována cílová země a délka cesty.

Notářsky ověřený souhlas druhého rodiče není povinný v následujících případech:

 • jestliže druhý rodič - který není na místě překročení hranice přítomen - je osobou bez sttátní příslušnosti nebo cizí národnosti;
 • jestliže má cestující občan mladší 16 let v pase poznámku, že občan Ukrajinu trvale opouští, nebo že je registrován na velvyslanectví Ukrajiny v zahraničí
 • souhlas druhého rodiče není potřeba také v případě, pokud jsou předloženy následující dokumenty nebo jejich notářsky ověřené kopie: úmrtní list druhého rodiče; rozhodnutí soudu, že druhý rodič je zbaven svých rodičovských práv; rozhodnutí soudu, že se druhý rodič pohřešuje; rozhodnutí soudu, že je druhý rodič zbaven svéprávnosti; rozhodnutí soudu umožňující dítěti opustit území Ukrajiny bez souhlasu a doprovodu druhého rodiče;

Související

Rezervace - děti

 

Od 15. ledna 2017 mohou francouzští občané a obyvatelé mladší 18 let cestovat sami (bez rodiče nebo zákonného zástupce) pouze pokud mají v držení formulář s povolením k cestě (“l'autorisation de sortie du territoire")

Formulář obsahuje následující informace:

 1. Příjmení, jména, datum a místo narození nezletilé osoby oprávněné k opuštění teritoria;  
 2. Příjmení, jména, datum a místo narození osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost, která podepsala povolení, pozici, na základě které toto může vykonat, trvalé bydliště, podpis a je-li třeba, kontaktní údaje, Telefonní čísla a e-mailová adresa;  
 3. Délka trvání povolení, nesmí překročit rok od data podpisu.  

Formulář musí být vyplněn a podepsán rodičem nebo zákonným zástupcem. Rovněž musí být předložena kopie platného důkazu totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce, který podepsal.

 

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Při odbavení musí předložit všechny nezbytné a platné cestovní doklady. Rovněž musíte splnit požadavky země, do/z které letíte, nebo kterou prolétáte. Pokud nemáte správný pas nebo vízum a vstup do země je vám zamítnut, za vniklé náklady neneseme zodpovědnost.

Abyste získali nejpřesnější informace o požadavcích na vízum, kontaktujte zahraniční úřady, ambasády nebo konzuláty zemí, které byste chtěli navštívit. Budete muset předložit stejný doklad, který jste předložili během odbavení (check-in).

Pokud není vaše rezervace ještě potvrzena, důrazně vám doporučujeme, abyste odchozí a příchozí lety zarezervovali ve dvou samostatných rezervacích. V takovém případě budete moci při odbavení použít různé cestovní doklady. V případě, že je vaše rezervace již potvrzená, kontaktujte telefonické centrum Wizz Air