Soubory cookie na webových stránkách společnosti Wizz Air

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu Wizz Air, aniž byste změnili nastavení vašich cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s přijímáním všech souborů cookies na webu Wizz Air. Nastavení cookies můžete změnit kdykoliv. Více informací lze nalézt v našich Zásadách o používání souborů cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check-in
PŘIDAT ZAVAZADLO
Vyhledat rezervace

Zadejte uživatelské jméno (e-mailová adresa). Zašleme vám nové heslo na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Zaregistrovat se

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Podklady

Wizz Air Hungary Airlines Ltd. („WAH“) a/nebo Wizz Air Ukraine LLC („WAU“) se speciálně zaměřují na ochranu osobních údajů. Zpracování údajů, prováděné WAH a WAU je v souladu s příslušnými maďarskými nebo případně ukrajinskými zákony na ochranu dat a splňuje zde uvedé zásady. WAH je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Maďarským národním úřadem pro ochranu údajů a svobodu informací pod číslem 01001.


2. Informace, které si vyžádáme a použití vašich údajů


2.1 Informace.

Za účelem zpracování vaší rezervace a poskytnutí letecké dopravní služby a veškerých souvisejících činností (např. fakturace, účetnictví, dodržování bezpečnostních předpisů, celní řízení apod.), požadujeme určité osobní údaje. Shromažďujeme informace, které poskytnete při rezervaci (včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, emailové adresy, čísla z kreditní nebo bankovní platební karty, informací o zvláštní péči) nebo při vyhledávání cestovních lístků nebo jiných produktů či služeb na našich webových stránkách a jiných stránkách z nich přístupných.

2.2 Použití vašich údajů.

Vaše údaje používáme pro poskytování našich služeb. Vaše údaje budou použity hlavně k tomu, abychom vyhovověli vašim požadavkům. Vaše údaje mohou být použity a zachovány pro tyto účely: účetnictví, fakturace a audit, na ověřování kreditních nebo jiných platebních karet, k proti-podvodovým prověrkám, pro imigrační a celní kontroly, bezpečnost, zabezpečení, systémové zkoušky, údržba, zlepšování a rozvoj, zdraví, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy. Můžeme také vaše údaje použít pro komunikaci s vámi z administrativních nebo provozních důvodů, např. změna letu.

Ponecháváme si údaje, které čas od času poskytujete, včetně historie vašich nákupů a údaje, které shromažďujeme, zatímco používáte naše služby a zařízení.

2.3 Váš souhlas.

Poskytnutím svých osobních údajů berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, aby WAH / WAU (dle potřeby) zpracovalo vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony a předpisy, včetně využití těchto údajů zaměstnanci WAH / WAU a přenosu dat na území či mimo Maďarska nebo Ukrajiny, jak je uvedeno v těchto zásadách. Pokud budete potřebovat speciální péči a požadáte o zvláštní pomoc poskytnutím informací o vašem fyzickém stavu, souhlasíte tím a dovolujete nám použít (v nezbytném rozsahu) a předat tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky k poskytnutí této služby.

2.4 Zpracování dat, které provádí WAH je založené na vyhlášce č. 25/1999 (II. 12.) a na vašem dobrovolném souhlasu. Zpracování vašich údajů, které provádí WAU je založené na zákoně Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“ ze dne 01.06.2010 č. 2297-VI, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o osobních údajích“) a na vašem dobrovolném souhlasu.

3. Zpřístupnění údajů třetím osobám a zpracovatelům dat

3.1 Zpřístupnění dat jiným stranám může být nezbytné k zajištění řádného poskytování služeb, produktů a informací dle vašich požadavků. Je možné, že z těchto a výše uvedených důvodů (viz „Použití dat“) povolíme přístup k informacím jiným stranám, které jednají za nás jako naši zpracovatelé dat pro účely stanovené v těchto zásadách nebo pro jiné, vámi schválené, účely.

Tímto jste byli upozorněni a výslovně udělujete WAU váš souhlas, a to bez dalšího upozornění, ke zveřejnění vašich údajů následujícími zpracovateli dat, představenými WAU: Wizz Air Hungary Airlines Ltd, ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр »), a dále všem odbavovacím agentůrám, které poskytují služby společnosti WAU. Ani WAH ani WAU nenese odpovědnost za škody vyplývající z použití vašich údajů třetími stranami uvedenými výše, v rozsahu povoleném povinnými platnými zákony.

Získáte-li váš cestovní lístek pro cesty s WAH nebo WAU prostřednictvím smluvní agentůry WAH a WAU pro letenky a odbavení, automaticky tím poskytujete souhlas ke zpracování vašich osobních údajů těmito třetími stranama v roli zpracovatele dat pro WAH / WAU (jednotlivě).

3.2 Vaše osobní údaje mohou být předány a použity našimi přidruženými společnostmi na území nebo mimo Evropskou unii. V okamžiku, kdy nám poskytujete vaše údaje berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme předávat našim přidruženým společnostem.

3.3 Můžeme také předat vaše údaje vládním nebo donucovacím orgánům, a to na základě jejich žádosti a pouze dle podmínek platných právních předpisů.

3.4 Prostřednictvím našich webových stránek poskytujeme nabídky některých třetích stran. Pokud se rozhodnete přijmout takové nabídky od třetích stran (např. pojištění, přepravní služby nebo SMS potvrzení apod.), předáme vaše kontaktní, fakturační a další údaje třetím stranám, které nabídku poskytly, a to v rozsahu vyžádaném třetí stranou. Objednáním těchto služeb výslovně souhlasíte s zpřístupněním vašich údajů, a to bez dalšího upozornění. Při převádění vašich osobních údajů budeme co nejvíce usilovat o dosažení souladu s platnými právními předpisy, o zajištění toho, aby třetí strany také postupovaly v souladu s těmito zásadami a o získání veškerých potřebných povolení (pokud jsou povinné).

3.5 Služby poskytované třetími stranami:

- v případě pojištění: AIG Europe Limited, Londýn, (AIG, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Velká Británie) a příslušné místní pobočky a přidružené společnosti (pobočka Belgie, pobočka Bulharsko, pobočka Kypr, pobočka pro Českou republiku, AIG Europe Limited sivuliike, pobočka Francie, pobočka Řecko, Magyarországi Fióktelep, pobočka Irsko, Rappresentanza Generale per l'Italia, AIG Europe Limited Nizozemsko, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK, Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti, pobočka Curych);

- v případě přepravy: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Maďarsko, www.p-airbus.com)

- v případě rezervace na určitý let, jak je stanoveno v rezervačním systému: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Švédsko)

- v případě SMS potvrzení: 15below.com Ltd (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

Služby třetích stran také mohou být řízeny jejich vlastními zásadami. Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů přímo na webových stránkách těchto třetích stran, kde získáte více informací o jejich postupech při zpracování dat. V některých případech budou akceptovány podmínky a zásady ochrany osobních údajů naší společnosti i třetí strany, aby bylo možné získat příslušné služby.

4. Zabezpečení

4.1 K zajištění ochrany a bezpečného uložení vašich osobních údajů provádíme přiměřená technická a bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, zneužitím a změnami nebo neoprávněným zničením. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat. Tato data jsou přenášena z vašeho počítače do rezervačního serveru společnosti Wizz Air a/nebo WAU, prostřednictvím šifrovaných kanálů s podpůrnou technologií state-of-the-art Secure Socket Layer (SSL).

4.2 Pokud budeme přenášet data do státu mimo Evropskou unii nebo na Ukrajinu v souladu s těmito zásadami, nemůžeme zaručit, že údaje budou chráněny v souladu s EU nebo ukrajinskými zákony a předpisy.

5 . Použití vašich osobních údajů pro marketingové nebo jiné účely

5.1 Snažíme se, aby naše webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že použijeme vaše údaje k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení našich služeb vaší poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytneme informace, kterými vás nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb, uvedeným v bodě 3.5 nebo bankám, které vydávají WIZZ značkové kreditní/debetní karty se speciálními výhodami). Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.

5.2 Přihlášením k odběru našeho zpravodaje výslovně souhlasíte - po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat - s příjímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek společnosti Wizz Air/WAU nebo našich smluvních partnerů (např. banky vydávající WIZZ značkové kreditní/debetní karty se speciálními výhodami). Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o vás zpracujeme následující osobní údaje: jméno, emailová adresa.

5.3 Tento souhlas je dobrovolný. Odhlášení je možné kdykoliv, bez udání odůvodnění, zdarma přes následující odkaz: http://wizzair.com/cs-CZ/NewsletterUnsubscribe , nebo na odkaze uvedeném v každém zpravodaji nebo v možnostech pro změnu preferencí ve vašem profilu Wizz.

6. Různé

6.1 Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách, budeme předpokládat, že souhlasíte se zpracováním vašich údajů, uvedených při registraci a nebudete proto muset poskytovat údaje znovu při další rezervaci.

6.2 Po provedení rezervace vám bude poskytnut potvrzovací kód. Tento kód se objeví v potvrzovacím emailu, který obdržíte po provedení rezervace. Doporučujeme, aby jste váš potvrzovací kód vždy drželi v tajnosti. Zveřejnění potvrzovacího kódu by jiným umožnilo přístup k vaší rezervaci a itineráři prostřednictvím našeho systému.

6.3 Vaše osobní údaje a smlouvy uzavřené mezi vámi a WAH nebo WAU (jednotlivě) jsou uchovávány v našem rezervačním systému. Pokud si přejete získat evidenční informace k vaší registraci nebo jakékoliv údaje uložené u WAH nebo WAU (jednotlivě) o zpracování údajů a subjektech, provádějících zpracování dat (existují-li), nebo chcete-li požádat, aby vaše údaje byly změněny nebo odstraněny, kontaktujte nás prosím zvolením kategorie „ Obecné otázky/žádosti, týkající se zásad ochrany osobních údajů“ na http://wizzair.com/cs-CZ/Claims .

4 Co se týká zpracování dat spadající do působnosti maďarského zákona CXII z roku 2011 o Informačním sebeurčení a svobodě informací, máte nárok na následující práva a oprávněné prostředky:

Máte právo požadovat informace o zpracování údajů a požadovat opravu, vymazání nebo blokování osobních údajů. Pokud je to povoleno podle platného vnitrostátního práva, můžete rovněž vznést námitku proti zpracování údajů. Byla-li v neočekávaném případě porušena práva týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na maďarský dohlížecí orgán na ochranu osobních údajů (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) nebo k příslušnému soudu. Vaše detailní Práva a opravné prostředky jsou uvedeny v dílčích kapitolách 13 až 17 a v dílčí kapitole 30 zákona CXII z roku 2011 o Informačním sebeurčení a svobodě informací nebo v článku 8 Zákona o ochraně osobních údajů.

6.5 Co se týká zpracování údajů společností WAU, spadající do působnosti Zákona o osobních údajích, můžete se obrátit na státní služby Ukrajiny na ochranu osobních údajů (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyjev, Ukrajina; telefon: +38 044 5176800 , fax : +38 044 5176800, email: info@zpd.gov.ua) do 31. prosince 2013 a od 1. ledna 2014 - na ukrajinského zmocněnce parlamentu pro lidská práva (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyjev, Ukrajina, telefon: +38 044 253 75 89, email: hotline@ombudsman.gov.ua) nebo k příslušnému soudu.

6.6 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely nebo na dobu předepsanou příslušnými zákony.

6.7 Webové stránky wizzair.com obsahují odkazy na jiné webové stránky pro vaše pohodlí a informaci. Pamatujte prosím, že tyto stránky mohou být vlastněny a řízeny jinými společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady bezpečnosti a ochrany soukromí. Ani WAH ani WAU nad nimi nemají kontrolu a nepřebírají odpovědnost za jakékoliv informace, materiály, výrobky nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6.8 Při používání našich webových stránek jsou soubory cookies uloženy v prohlížeči na vašem zařízení. Přečtěte si více o cookies používaných společností Wizz Air/WAU kliknutím zde . Data odeslaná vaším prohlížečem a zařízením ukládáme na našich webových stránkách v průběhu rezervačního procesu. Takové údaje použijeme pouze v souhrnné podobě pro statistické účely a k tomu, aby nám umožnily dále rozvíjet nabídku našich služeb.

6.9 Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od listopadu 2013.