Soubory cookie na webových stránkách společnosti Wizz Air

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu Wizz Air, aniž byste změnili nastavení vašich cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s přijímáním všech souborů cookies na webu Wizz Air. Nastavení cookies můžete změnit kdykoliv. Více informací lze nalézt v našich Zásadách o používání souborů cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check-in
PŘIDAT ZAVAZADLO
Vyhledat rezervace

Zadejte uživatelské jméno (e-mailová adresa). Zašleme vám nové heslo na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Zaregistrovat se

Zadejte informace pro Privilege Pass a stiskněte pokračovat

Dospělý 1

Omlouváme se - vaše údaje pasažéra nejsou úplné. Podívejte se na níže zvýrazněná pole a pomozte nám dokončit vaši rezervaci, prosím!

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ  Uveďte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno ve vašich cestovních dokladech, bez jakýchkoli iniciál, rozlišovacích znamének nebo speciálních znaků. Neváhejte použít velká písmena (A-Z), malá písmena (a-), tečky (.) a mezery ( ), dle potřeby.

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ  Uveďte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno ve vašich cestovních dokladech, bez jakýchkoli iniciál, rozlišovacích znamének nebo speciálních znaků. Neváhejte použít velká písmena (A-Z), malá písmena (a-), tečky (.) a mezery ( ), dle potřeby.


SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO WIZZ PRIVILEGE PASS

Výluky / omezení:

1. Definice

Wizz Air znamená Wizz Air Hungary Ltd.

WIZZ Privilege Pass znamená členství ve dvanáctiměsíčním programu, což opravňuje člena si volit přednostní nástup do letadla a velké kabinové zavazadlo při rezervaci letu, provozovaného společností Wizz Air, a to bez poplatku za přednostní nástup do letadla nebo za velké kabinové zavazadlo.

Členem se myslí osoba, která používá přepravní služby společnosti Wizz Air pro přepravu cestujících, a jehož jméno je uvedeno jako člen Wizz Privilege Pass během nákupu služby Wizz Privilege Pass.

Zavazadlový poplatek je poplatek na vrub cestujícího za každý kus odbaveného zavazadla, dle definice na wizzair.com.

Wizz Rezervace místa je služba, která cestujícímu zajišťuje místo v prvních dvou řadách kabiny. Použití této služby podléhá určitým omezením, která lze shlédnout na wizzair.com.

WIZZ Poplatek za rezervaci místa znamená poplatek na vrub cestujícího za WIZZ Rezervaci místa, dle definice na wizzair.com.

Velké kabinové zavazadlo znamená jeden kus neodbaveného zavazadla, které mají cestující povoleno s sebou přinést na palubu letadla dle Wizz Air Podmínek o zavazadlech, viz wizzair.com

Poplatek za velké kabinové zavazadlo znamená poplatek na vrub cestujícího za jeden kus velkého kabinového zavazadla dle definice na wizzair.com.

Službou Wizz Xpress prioritní nástup se rozumí služba, která umožňuje cestujícím přednostní nástup do letadla.

Službou WIZZ XXLong větší prostor pro nohy se rozumí služba, která umožňuje cestujícím sedět v jednom z nejpohodlnějších sedadel letadla, v řadách s nouzovými východy. Použití této služby podléhá určitým omezením, která lze shlédnout na wizzair.com.

2. Nákup WIZZ Privilege Pass, práva členů

2.1. Člen si může zakoupit WIZZ Privilege Pass
spolu s internetovou rezervací a během placení poplatku za WIZZ Privilege Pass; nebo

odděleně na wizzair.com

2.2. Během nákupu WIZZ Privilege Pass bude členovi účtován roční členský poplatek.

2.3. Poplatek za WIZZ Privilege Pass podléhá kdykoliv a bez předešlého upozornění člena změnám dle Wizz Air. Jakékoliv zvýšení poplatku se projeví až po obnovení služby WIZZ Priorityní průkaz.

2.4. Členové nebudou mít nárok na vrácení žádné části členského poplatku při zrušení WIZZ Privilege Pass.

" 2.5. WIZZ Privilege Pass je spojen pouze s členem, který byl uveden jako člen WIZZ Privilege Pass při nákupu služby Wizz Privilege Pass. Člen je oprávněn používat Wizz Privilege Pass jen během rezervace vlastních letů (tj. člen musí být uveden jako cestující u rezervace, u níž by on / ona chtěl/a prospět z členství ve WIZZ Privilege Pass)."

2.6. Člen si může zvolit upgrade z WIZZ Xpress Prioritní nástup na buďto WIZZ XXLong větší prostor na nohy nebo na Wizz Rezervované místo a v takovém případě u dané rezervace člen uhradí pouze rozdíl mezi poplatkem za Wizz Xpress Prioritní nástup a poplatkem za WIZZ XXLong větší prostor nebo poplatkem za WIZZ Rezervované místo (dle pořadí).

2.7. Člen klubu nemůže změnit bezplatné velké kabinové zavazadlo na zavazadlo k odbavení prostřednictvím sekcí „přidat službu“ v „moje rezervace“, „rezervace“ nebo „odbavení“.

3. Platnost služby WIZZ Privilege Pass

3.1. Doba platnosti služby Wizz Privilege Pass je období 12, po sobě jdoucích měsíců, začínající dnem nákupu služby (tj. uhrazením poplatku za WIZZ Privilege Pass) (datum počátku platnosti) a končící dnem (včetně) před následujícím výročím počátku platnosti.

4. Různé

4.1. Členství není k dispozici dětem ve věku do 14 let.

4.2. WIZZ Privilege Pass neplatí pro lety provozované Wizz Air Ukraine Airlines LLC.

4.3. WIZZ Privilege Pass nelze převést na jinou osobu, není možné změnit jméno člena na daném WIZZ Prioritním průkazu. Členové musí bez prodlení informovat WIZZ Air, pokud zjistí neoprávněné používání WIZZ Prioritního průkazu.

4.4. Členové nesmí použít WIZZ Privilege Pass k zakoupení cestovních lístků pro další prodej. Změna jména cestujícího v dané rezervaci není možná, byl-li k rezervaci použit WIZZ Privilege Pass. Výhody služby WIZZ Privilege Pass se také vztahují na nový let, v případě dobrovolné změny letu nebo změny plánu letů, provedené společností WIZZ Air.

4.5. Mimo výjímky uvedené v těchto Obchodních podmínkách se budou služby zakoupené od společnosti Wizz Air řídit Všeobecnými přepravními podmínkami společnosti Wizz Air. Neobjeví-li se rozpor, výrazy definované ve Všeobecných přepravních podmínkách společnosti Wizz Air mají stejný význam v i těchto Obchodních podmínkách.

4.6. Wizz Air výslovně zakazuje, aby byl WIZZ Privilege Pass vámi nebo třetí stranou nabízen ke komerčním účelům, zejména na internetových aukcích nebo jiných webových platformách.

4.7. Tato nabídka je platná do doby odstoupení od smlouvy. Zákazník prohlašuje že on / ona bere na vědomí současné Obchodní podmínky.

4.8. Wizz Air si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit tyto Obchodní podmínky. Wizz Air bude informovat všechny členy o těchto změnách na svých internetových stránkách (wizzair.com).

4.9. Wizz Air neručí za případné škody vzniklé z jakéhokoli zneužití Wizz Prioritního průkazu, z jeho ztráty nebo z jeho zpřístupnění jiným.

4.10. Tyto Obchodní podmínky musí být vykládány a nabudou účinnosti ve všech ohledech v souladu s Maďarskými právními předpisy. Spory vzniklé z této smlouvy musí být v první řadě řešeny jednáním mezi stranami.


S účinností od 18 prosince 2013

Souhrn

    Celkem0,00 Ft0,00 €0,00 lv0,00 Kč0,00 zł0,00 £0,00 kr0,00 lei0,00 kr0,00 din0,00 UAH0,00 kn0,00 $0,00 MKD0,00 SFr0,00 Dhs0,00 ₪0,00 KM