Garantia d’arribada a l’hora

Informació i serveis

Garantia d’arribada a l’hora

On time guarantee

Una hora de retard? Cap problema!

Amb la garantia d’arribada a l’hora, si el vol arriba amb una hora o més de retard o si s'ha cancel·lat, rebreu 100 € de crèdit de WIZZ.

Accordions

La garantia d’arribada a l’hora cobreix tot tipus de retards i cancel·lacions, fins i tot les provocades per esdeveniments que no es puguin controlar, com ara condicions atmosfèriques o vagues.

El retard es calcula en base a l’hora d’aterratge de l’avió.

Els diners s’abonaran automàticament al vostre compte de Wizz en el termini de 7 dies després del retard del vol.

No és vàlid per als retards i cancel·lacions de vols que s'han comunicat als clients amb almenys 48 hores d'antelació.

No és vàlid en cas d'un canvi de vol si la sortida del vol nou té lloc en les 48 hores posteriors al canvi.