Garantia d arribada a l hora

Informació i serveis

Garantia d’arribada a l’hora

On time guarantee

Una hora de retard? Cap problema!

Amb la garantia d’arribada a l’hora, si el vostre vol arriba amb una hora o més de retard, o si s’ha cancel·lat, rebreu 100 € de crèdit de WIZZ que podreu utilitzar en un termini de 90 dies.

Accordions

La garantia d’arribada a l’hora cobreix tot tipus decancel·lacions iretards, fins i tot els provocats per esdeveniments que no es puguin controlar, com ara condicions atmosfèriques o vagues.

El retard es calcula en base a l’hora d’arribada de l’avió.

Els diners s’acreditaran automàticament al vostre compte de Wizz en el termini de 7 dies després del retard del vol.

La garantia no és vàlida per als retards i les cancel·lacions de vols que s’hagin comunicat als clients amb almenys 48 hores d’antelació.

La garantia no és vàlida en cas d’un canvi de vol si la sortida del vol nou té lloc en les 48 hores posteriors al canvi.