Вашият браузър е много остарял
Не поддържаме тази версия на вашия браузър!
Виждате тази страница, защото засякохме остарял и неподдържан браузър. За да продължите да разглеждате wizzair.com и уебсайтът да работи възможно най-добре, препоръчваме да актуализирате вашия браузър.
Препоръчваме следните:

Information & Services

Връщане на суми и компенсации

FAQ

Up to 2 weeks

До 2 седмици

[cancellation location=wizzairComCallCentre] ТАКСА
Ако отмените резервацията си по-рано от 14-ия ден преди заминаването, ще трябва да заплатите само таксата за отмяна, за да получите възстановяване на сума.

within 2 weeks

В рамките на 2 седмици

[seat-protection location=wizzairComCallCentre] ТАКСА+УСЛУГИ
Ако отмените в рамките на 14 дена преди заминаването на полета си, ще трябва да заплатите по-висока такса и няма да можем да възстановим цената на закупените услуги.

wizz-flex-icon

Очаквате промени? Вземете WIZZ Flex

Закупуването на WIZZ Flex ще ви позволи да променяте датата, часа и маршрута на полета си онлайн, неограничен брой пъти.

Научете повече за WIZZ Flex

Accordions

До 14 дни преди полета

Можете да отмените резервацията си до 14-ия ден преди заминаването на полета си срещу такса за отмяна от [cancellation location=wizzairComCallCentre] на пътник за полет и сумата да ви бъде възстановена. Има различни начини, по които можете да отмените резервацията си:

В рамките на 14 дни от полета

Отменете резервацията си в рамките на 14 дни преди полета си и първоначалната сума ще ви бъде възстановена, след като платите таксата за други услуги и такса за запазване на място от [seat-protection location=wizzairComCallCentre] на пътник за полет

Можете да отмените полета си с WIZZ Flex и да заявите възстановяване на закупената от вас цена под формата на кредит към вашия WIZZ Профил до 3 часа преди часа на заминаване на полета ви на отиване: 

• На страницата с обобщена информация за полета ви 

• Чрез кол центъра на Wizz Air   

• На летищните гишета

Ако сте закупили билет Plus Fare или имате резервация с WIZZ Flex, може да поискате възстановяване на закупната си цена. Закупната цена на резервацията ви ще бъде върната във вашия WIZZ Профил под формата на кредит.

Моля, имайте предвид, че закупната цена на услугата WIZZ Flex няма да бъде върната във вашия WIZZ Акаунт, а стойността му ще бъде приспадната от пълната закупна цена.

Моля, прегледайте пълните правила и условия на услугата WIZZ Flex

Сумата, възстановена към вашия WIZZ Акаунт, ще остане налична в продължение на 90 дни, през които ще може да бъде използвана за закупуването на полети и услуги на Wizz Air.

Ако бъде поискано възстановяване на суми към WIZZ Акаунт, всички полети за всички пътници, включени в резервацията, ще бъдат отменени, а самата резервация също ще бъде отменена и ще стане невалидна.

В случай на резервации, които са включвали закупуването на членство в WIZZ Discount Club или Privilege Pass членство, цената на членството няма да бъде възстановена при отмяната на полета, а членството ще остане валидно в съответствие с правилата и условията.

В случай на забавяне и отмяна на полет разполагате със следните опции според нашите Общи условия за превоз, освен ако не е указано друго в Регламент (ЕО) No 261/2004 (Регламента), установяващ основни правила за компенсирането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

 1. Ние ще ви резервираме друг полет, изпълняван от Wizz Air по същия или – ако е необходимо – подобен маршрут, при първа възможност, в зависимост от наличността на свободни места.
 2. Ще възстановим общата цена, платена за отменения полет, включително полета на връщане, ако е приложимо.
 3. Ще кредитираме пълната стойност на плащането ви за отменения полет плюс 20% от цената, платена за него (включително полета на връщане, ако е приложимо), във вашия WIZZ Акаунт. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Освен която и да е от посочените по-горе опции, ние ще осигурим безплатно два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация.

В случай на промяна на маршрута, когато моментът на заминаване на новия полет е в деня след първоначално планираното заминаване на отменения полет, ще осигурим безплатно хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хранене, хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване.

Моля, имайте предвид, че възстановяването на разходите за съдействието, посочено по-горе, трябва да е в разумни граници и за разходите трябва да бъдат представени фактури.

В допълнение Wizz Air ще изплати компенсация в съответствие с член 7 на Регламента:

Сума

Разстояние

Забележка

250 EUR

1500 км или по-малко

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 2 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

400 EUR

между 1500 и 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 3 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

600EUR

 над 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 4 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

Посочените по-горе компенсации няма да бъдат изплатени, ако сте били информирани за тази отмяна:

 • Две седмици преди планираните ден и час на заминаване (STD);
 • между 2 седмици и 7 дни преди планираните ден и час на заминаване и ви е бил предложен друг полет на Wizz Air, като часът му на заминаване е не повече от два часа преди планираните ден и час на заминаване и часът на пристигане е по-малко от четири часа след планираните ден и час на пристигане (STA);
 • по-малко от 7 дни преди планираните ден и час на заминаване и ви е бил предложен друг полет на Wizz Air, като часът му на заминаване е не повече от един час преди планираните ден и час на заминаване и часът на пристигане е по-малко от два часа след планираните ден и час на пристигане.

Моля, имайте предвид, че няма да имаме задължението да изплащаме компенсацията, ако отмяната е причинена от изключителни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати дори ако са били предприети всички разумно възможни мерки.

Изключителни обстоятелства са, без списъкът да е изчерпателен, следните причини: контрол на въздушния трафик, метеорологичното време, стачни действия (различни от стачни действия на служители на Wizz Air), терористично предупреждение или причини, свързани със сигурността, затваряне на летище или писта, граждански вълнения, природни бедствия, причини, свързани с безопасността на полетите.

Всеки случай ще бъде оценяван индивидуално, за да се прецени дали съществуват изключителни обстоятелства, които не могат да бъдат избегнати.

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

В случай на забавяне на полет разполагате със следните опции според Регламент (ЕО) No 261/2004 (Регламента), установяващ основни правила за компенсирането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

РАЗСТОЯНИЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАБАВЯНЕТО

ОСИГУРЕНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЗАПЛАЩАЩ БИЛЕТ ПЪТНИК

1500 км или по-малко

2 часа или повече

 • освежителни напитки и храна, чиято стойност е пропорционална на забавянето ви
 • два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация до разумна сума, доказана от фактури

1500 – 3500 км

3 часа или повече

3500 км или повече

4 часа или повече

Ако полетът ви се забави поне 5 часа, можете да изберете сред следните опции (в допълнение към посоченото по-горе съдействие):

 • Отмяна на резервацията ви и възстановяване на общата сума, заплатена за отменения полет, на цената, на която той е бил закупен, за частта или частите от пътуването, които не са били осъществени, и за частта или частите от пътуването, които са били осъществени, ако полетът вече не изпълнява никаква цел във връзка с първоначалния ви план за пътуване, както и, когато е приложимо (напр. в случай на свързващи полети)
 • Ние ще ви направим нова резервация за обратен полет, изпълняван от Wizz Air или друга авиокомпания, при сравними условия на превоз до началната ви точка на заминаване възможно най-скоро, в зависимост от наличността на места. За подробности за алтернативни полети и/или наземен транспорт, моля, свържете се с информационната служба на летището.
 • Ще отменим резервацията ви и ще кредитираме пълната стойност на плащането ви за съответния полет плюс 20% от заплатената сума във вашия WIZZ Акаунт. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Ако в резултат на дългото забавяне часът и датата на забавения полет са в деня след планирания ден на заминаване, ще осигурим безплатно настаняване в хотел и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване до разумна сума, която трябва да докажете с фактура(и).

На пътниците, чийто полет е забавен с повече от три часа при пристигане, се полага компенсация, както е посочено в член 7 на Регламента, освен ако забавянето не е било причинено от извънредни обстоятелства, които не е могло да бъдат избегнати дори ако са били взети всички разумни мерки

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

В случай на отказано качване на борда имате следните опции според Регламент (ЕО) No 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от дата 11 февруари 2004 г., установяващ основни правила за компенсирането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

Ако трябва да се откажете от резервацията си в замяна на предимства като доброволец, можете да избирате след следните опции (в допълнение към предимствата, договорени от Wizz Air):

 1. a) Пренасочване към полет, изпълняван от Wizz Air или друга авиокомпания при сравними условия на превоз до крайната ви дестинация, в зависимост от наличността на места.
 2. b) Възстановяване на общата сума, заплатена за отменения полет, на цената, на която той е бил закупен, за частта или частите от пътуването, които не са били осъществени, и за частта или частите от пътуването, които са били осъществени, ако полетът вече не изпълнява никаква цел във връзка с първоначалния ви план за пътуване, както и, когато е приложимо (напр. в случай на свързващи полети), нова резервация за обратен полет, изпълняван от Wizz Air или друга авиокомпания при сравними условия на превоз до началната ви точка на заминаване възможно най-скоро, в зависимост от наличността на места.
 3. c) Получаване на кредит за пълната стойност на плащането ви за съответните отсечки плюс 20% от заплатената сума. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Ако броят на доброволците е бил недостатъчен и Wizz Air ви е отказала качване на борда противно на желанието ви и без никаква друга причина, ще получите съдействие в съответствие със следното:

 1. a) Ще предоставим освежителни напитки/ваучер(и) за храна на стойност, пропорционална на времето за чакане.
 2. b) Ще предложим два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация.
 3. c) В случай на промяна на маршрута, когато моментът на заминаване на новия полет е в деня след първоначално планираното заминаване на отменения полет, ще осигурим безплатно хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хранене, хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване.

Възстановяването на разходите за съдействието, посочено в раздели b) и c) по-горе, е до разумна сума, доказана с фактура(и).

В допълнение Wizz Air ще изплати компенсация в съответствие с член 7 на Регламента:

Сума

Разстояние

Забележка

250 EUR

1500 км или по-малко

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 2 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

400 EUR

между 1500 и 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 3 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

600 EUR

над 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 4 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

Ако имате право да получите компенсация по Регламент (EC) No 261/2004, можете да подадете иска си чрез онлайн формуляра за оплаквания.

Други пътници могат да подадат иск за компенсация от ваше име само ако вие и другите пътници сте фигурирали по същата резервация за съответния полет. В този случай вие или другия пътник(ци) по иска трябва предоставите надлежни доказателства за предоставените правомощия.

Ще отговорим на иска ви в рамките на 30 дни.

Искове от трети страни

Няма да обработваме никакви искове, подадени от които и да е трети страни, освен ако вие или пътникът(ците) по резервацията ви вече не са подали иск директно към нас.

За избягване на всякакви съмнения, условията на предходния параграф не целят да ограничат правата ви или да ви попречат са получите правен съвет, преди да подадете иск директно към нас.

Ако иск бъде подаден към нас от трета страна от ваше име (ако вече сте подали иск към нас директно), третата страна трябва да предостави надлежна и подходяща документация, която доказва, че е правно упълномощена да ви представлява.

Всякакви компенсации, изплатени на трети страни, действащи от ваше име, ще бъдат считани за надлежно изплащане на компенсацията и никаква друга компенсация не може да бъде изплатена за същия полет, тъй като не носим отговорност вторични плащания или каквито и да е спорове между вас и третата страна.

Възлагане

Имате правото да възложите иска си на трета страна. Когато възложите правото на иск, вие „продавате“ правото си да получавате каквато и да е компенсация от нас към третата страна, а след края на възлагането третата страна ще има правото да получи компенсацията вместо вас. Съветваме ви внимателно да прочетете правата и условията на договора си с третата страна по отношение на иска.

Имаме правото да обработваме възложените искове само ако са изпълнени следните условия:

 • Получим писмено известие за възлагането, подписано от вас и включващо следното:

oНомера на резервацията ви

oОснованието за иска

oДатата и номера на полета

или

 • Оригинала или заверено копие на надлежно изготвения договор за възлагане като приложение към иска.

Такса за обработка на възложен иск

Обработката на възложени искове води до допълнителни разходи за нас. Според Унгарския граждански кодекс 6:200. §* такива разходи ще бъдат покрити от вас и третата страна, на която възложите иска си.

Ако компенсацията по възложения иск трябва да бъда изплатена, за да покрием горепосочените разходи, ще удържим Таксата за обработка на възложен иск от изплатената компенсация.

Сумата за обработка на възложен иск е 50 EUR. Тя е също така посочена в раздела Всички услуги и такси.

Подходяща и надлежна документация за представляване или възлагане

В случай че бъдете представлявани от която и да е трета страна или сте възложили иска си, според унгарския Граждански процесуален кодекс 325 §* всички документи, които ни бъдат представени, трябва да са под формата на личен документ с пълна доказателствена сила, който трябва да изпълнява следните условия:

a) да е бил написан и подписан от упълномощителя на ръка; или -

Само за обяснителни цели: Вие напишете документа на ръка и той носи вашия подпис.

b) да е бил подписан от двама свидетели, които потвърждават, че съответно посоченото лице е подписало документа, ако той не е бил написан от лицето частично или изцяло в тяхно присъствие или лицето е обявило подписа за свой, като върху документа четливо са посочени името и адресите на местоживеене – или мястото на обичайно пребиваване, ако адрес липсва – на двамата свидетели; - или

Само за обяснителни цели Ако документът не е бил написан от вас, други две лица трябва да го подпишат като свидетели и да посочат своите адреси.

c) подписът или инициалите на подписалия документа трябва да бъдат удостоверени от съдия или нотариус; или

Само за обяснителни цели: Документът е нотариално заверен. Това означава, че нотариус потвърждава, че положеният върху документа подпис е ваш.

d)* адвокат или правен съветник, регистриран към колегия, предостави документ – надлежно подписан – удостоверяващ, че документът е транскрибиран от друго лице и е бил подписан от възложителя пред него, или е декларирал подписа пред него като собствен; - или

Само за обяснителни цели: Документът трябва да бъде подписан и от адвокат, и от вас [ако документът е бил изготвен от адвокат]

e) електронният документ е бил подписан със сертифицирания електронен подпис или разширен електронен подпис въз основа на отговарящ на условията сертификат или клеймо, включително – където това е предвидено от закона – клеймо за дата и час;

Само за обяснителни цели: Електронният документ е бил създаден със сертифицирано устройство, което ви идентифицира и осигурява отговарящ на условията сертификат или печат върху документа

* Общите условия за превоз, приети от вас по време на резервацията, които представляват договора между вас и нас, са изготвени според унгарското законодателство и по тази причина унгарското законодателство управлява нашите договорни взаимоотношения.

В случай на смърт на близък член на семейството ви (майка, баща, съпруга, съпруг, законен партньор, сестра, брат, баба, дядо, дете, внуче) до 30 дни преди датата на заминаване, можете да заявите връщане на сумата, като подадете молба. Трябва да предоставите смъртен акт в рамките на 7 дни от подаването на молбата.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Моля, попълнете формуляра за искове, като обърнете специално внимание на това да изберете подходящата категория.

Ще получите уникален идентификационен номер – моля, използвайте го при всякаква комуникация с нас. Ще направим всичкo възможно да обработим запитването ви възможно най-скоро. Със сигурност ще получите отговор от нас в рамките на 30 дни.

В случай на промяна на разписанието на полет или отмяна на полет от страна на Wizz Air преди планирания час на заминаване на полета ви, ще ви информиране за такива промени и за опциите ви във връзка с тях чрез имейл до адреса, който сте предоставили при създаването на резервацията си. В такива случаи можете да избирате сред следните възможности:

 • Влезте в своя WIZZ Профил и резервирайте отново пътуването си безплатно с друг полет, изпълняван от Wizz Air по същия или – ако е необходимо – сравним маршрут, в зависимост от наличността на места. Ако не сте удовлетворени от наличните полети, ще ви предложим опции за възстановяване на суми при процеса на повторна резервация онлайн.
 • Влезте в своя WIZZ Профил и поискайте кредит на стойност пълната сума на плащането ви за отменения или променен полет плюс 20% от цената, платена за отменения или променен полет (и за полета на връщане, ако има такъв), към вашия WIZZ Профил. Такива кредити за плащане могат да бъдат използвани за закупуването на който и да е полет на WIZZ или за добавянето услуги към съществуващите ви резервации.
 • Поискайте възстановяване на цялата сума, платена за отменения или променения полет, включително, ако е приложимо, полета на връщане. Ще намерите всички подробности за молбата за възстановяване на сума в известието по имейл, изпратено до адреса, предоставен при извършването на резервацията ви.