Връщане на суми и компенсации

Запознайте се с възможностите си за пътуване

Организирайте лесно цялата си ваканция

Информация и услуги

Връщане на суми и компенсации

Up to 2 weeks

До 2 седмици

ТАКСА [cancellation location=wizzairComCallCentre]
Ако отмените резервацията си по-рано от 14-тия ден преди заминаването, ще трябва да заплатите само таксата за отмяна, за да получите възстановяване на сума.

within 2 weeks

В рамките на 2 седмици

ТАКСА + УСЛУГИ [seat-protection location=wizzairComCallCentre]
Ако отмените в рамките на 14 дена от заминаването на полета си, ще трябва да заплатите по-висока такса и няма да можем да възстановим цената на закупените услуги.

Очаквате промени? Вземете WIZZ Flex

Закупуването на WIZZ Flex ще ви позволи да променяте датата, часа и маршрута на полета си онлайн, неограничен брой пъти.

Научете повече за WIZZ Flex

Акордиони

До 14 дни преди полета

Можете да отмените резервацията си до 14-ия ден преди заминаването на полета си срещу такса за отмяна от [cancellation location=wizzairComCallCentre] и сумата да ви бъде възстановена. Има различни начини, по които можете да отмените резервацията си:

В рамките на 14 дни до полета

Ако отмените резервацията си в рамките на 14 дни преди полета си, първоначалната сума ще ви бъде възстановена, след като платите таксата за други услуги и такса за запазване на място от [seat-protection location=wizzairComCallCentre].

Можете да отмените полета си с WIZZ Flex и да заявите възстановяване на закупната ви цена под формата на кредит към вашия WIZZ Профил до 3 часа преди часа на заминаване на полета ви на отиване: 

• На страницата с обобщена информация за полета ви 

• Чрез кол центъра на Wizz Air   

• На летищните гишета

Ако сте закупили билет Plus Fare или имате резервация с WIZZ Flex, може да поискате възстановяване на закупната си цена. Закупната цена на резервацията ви ще бъде върната във вашия WIZZ Профил под формата на кредит.

Моля, имайте предвид, че закупната цена на услугата WIZZ Flex няма да бъде върната във вашия WIZZ Профил, а стойността му ще бъде приспадната от пълната закупна цена.

Моля, прегледайте пълните правила и условия на услугата WIZZ Flex

Сумата, възстановена към вашия WIZZ Профил, ще остане налична в продължение на 90 дни, през които ще може да бъде използвана за закупуването на полети и услуги на Wizz Air.

Ако бъде поискано възстановяване на суми към WIZZ Профил, всички полети за всички пътници, включени в резервацията, ще бъдат отменени, а самата резервация също ще бъде отменена и ще стане невалидна.

В случай на резервации, които са включвали закупуването на членство в WIZZ Discount Club или Privilege Pass членство, цената на членството няма да бъде възстановена при отмяната на полета, а членството ще остане валидно в съответствие с правилата и условията.

В случай на забавяне и отмяна на полет разполагате със следните опции според нашите Общи условия за превоз, освен ако не е указано друго в Регламент (ЕО) No 261/2004 (Регламента), установяващ основни правила за компенситането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

 1. Ние ще ви резервираме друг полет, опериран от Wizz Air по същия или – ако е необходимо – подобен маршрут, при първа възможност, в зависимост от наличността на свободни места.
 2. Ще възстановим общата цена, платена за отменения полет, включително полета на връщане, ако е приложимо.
 3. Ще кредитираме пълната стойност на плащането ви за отменения полет плюс 20% от цената, платена за него (включително полета на връщане, ако е приложимо), във вашия WIZZ профил. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Освен която и да е от посочените по-горе опции, ние ще осигурим безплатно два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация.

В случай на промяна на маршрута, когато моментът на заминаване на новия полет е в деня след оригинално планираното заминаване на отменения полет, ще осигурим безплатно хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хранене, хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване.

Моля, имайте предвид, че възстановяването на разходите за съдействието, посочено по-горе, трябва да е в разумни граници и за разходите трябва да бъдат представени фактури.

В допълнение Wizz Air ще изплати компенсация в съответствие с член 7 на Регламента:

Сума

Разстояние

Забележка

250 EUR

1500 км или по-малко

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 2 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

400 EUR

между 1500 и 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 3 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

600EUR

 над 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 4 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

Посочените по-горе компенсации няма да бъдат изплатени, ако сте били информирани за тази отмяна:

 • Две седмици преди планираните ден и час на заминаване (STD);
 • между 2 седмици и 7 дни преди планираните ден и час на заминаване или ви е бил предложен друг полет на Wizz Air, като часът му на заминаване е не повече от два часа преди планираните ден и час на заминаване и часът на пристигане е по-малко от четири часа след планираните ден и час на заминаване;
 • по-малко от 7 дни преди планираните ден и час на заминаване и ви е бил предложен друг полет на Wizz Air, като часът му на заминаване е не повече от един час преди планираните ден и час на заминаване и часът на пристигане е по-малко от два часа след планираните ден и час на заминаване.

Моля, имайте предвид, че няма да имаме задължението да изплащаме компенсацията, ако отмяната е причинена от изключителни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати дори ако са били предприети всички разумно възможни мерки.

Изключителни обстоятелства са, без списъкът да е изчерпателен, следните причини: контрол на въздушния трафик, метеорологичното време, стачни действия (различни от стачни действия на служители на Wizz Air), терористично предупреждение или причини, свързани със сигурността, затваряне на летище или писта, граждански вълнения, природни бедствия, причини, свързани с безопасността на полетите.

Всеки случай ще бъде оценяван индивидуално, за да се прецени дали съществуват изключителни обстоятелства, които не могат да бъдат избегнати.

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

В случай на забавяне на полет разполагате със следните опции според Регламент (ЕО) No 261/2004 (Регламента), установяващ основни правила за компенсирането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

РАЗСТОЯНИЕ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАБАВЯНЕТО

ОСИГУРЕНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЗАПЛАЩАЩ БИЛЕТ ПЪТНИК

1500 км или по-малко

2 часа или повече

 • освежителни напитки и храна, чиято стойност е пропорционална на забавянето ви
 • два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация до разумна сума, доказана от фактури

1500 – 3500 км

3 часа или повече

3500 км или повече

4 часа или повече

Ако полетът ви се забави поне 5 часа, можете да изберете сред следните опции (в допълнение към посоченото по-горе съдействие):

 • Отмяна на резервацията ви и възстановяване на общата сума, заплатена за отменения полет, на цената, на която той е бил закупен, за частта или частите от пътуването, които не са били осъществени, и за частта или частите от пътуването, които са били осъществени, ако полетът вече не изпълнява никаква цел във връзка с първоначалния ви план за пътуване, както и, когато е приложимо (напр. в случай на свързващи полети)
 • Ние ще ви направим нова резервация за обратен полет, опериран от Wizz Air или друга авиокомпания, при сравними условия на превоз до началната ви точка на заминаване възможно най-скоро, в зависимост от наличността на места. За подробности за алтернативни полети и/или наземен транспорт, моля, свържете се с информационната служба на летището.
 • Ще отменим резервацията ви и ще кредитираме пълната стойност на плащането ви за съответния полет плюс 20% от заплатената сума във вашия WIZZ профил. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Ако в резултат на дългото забавяне, часът и датата на забавения полет са в деня след планирания ден на заминаване, ще осигурим безплатно настаняваме в хотел и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване до разумна сума, която трябва да докажете с фактури.

На пътниците, чийто полет е забавен с повече от три часа при пристигане, се полага компенсация, както е посочено в член 7 на Регламента, освен ако забавянето не е било причинено от извънредни обстоятелства, които не е могло да бъдат избегнати дори ако са били взети всички разумни мерки

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

В случай на отказано качване на борда, имате следните опции според Регламент (ЕО) No 261/2004 и Европейския парламент и на Съвета от дата 11 февруари 2004 г., установяващ основни правила за компенсирането и помощта към пътници в случай на отказано качване на борда и отмяна или дълги забавяния на полети.

Ако трябва да се откажете от резервацията си в замяна на ползи като доброволец, можете да избирате след следните опции (в допълнение към предимствата, договорени от Wizz Air):

 1. a) Пренасочване към полет, опериран от Wizz Air или друга авиокомпания при сравними условия на превоз до крайната ви дестинация, в зависимост от наличността на места.
 2. b) Възстановяване на общата сума, заплатена за отменения полет, на цената, на която той е бил закупен, за частта или частите от пътуването, които не са били осъществени, и за частта или частите от пътуването, които са били осъществени, ако полетът вече не изпълнява никаква цел във връзка с първоначалния ви план за пътуване, както и, когато е приложимо (напр. в случай на свързващи полети), нова резервация за обратен полет, опериран от Wizz Air или друга авиокомпания при сравними условия на превоз до началната ви точка на заминаване възможно най-скоро, в зависимост от наличността на места.
 3. c) Получаване на кредит за пълната стойност на плащането ви за съответните сектори плюс 20% от заплатената сума. Този кредит може да бъде използван за който и да е полет на Wizz Air.

Ако броят на доброволците е бил недостатъчен и Wizz Air ви е отказала качване на борда противно на желанието ви и без никаква друга причина, ще получите съдействие в съответствие с по-горното и по-долното:

 1. a) Ще предоставим освежителни напитки/ваучер(и) за храна на стойност, пропорционална на времето за чакане.
 2. b) Ще предложим два телефонни разговора (по ваш избор те могат да бъдат заменени с телекс, факс или имейл) или, ако за Wizz Air не е възможно да ви предостави тези възможности, ще ви възстановим разходите по такава комуникация.
 3. c) В случай на промяна на маршрута, когато моментът на заминаване на новия полет е в деня след оригинално планираното заминаване на отменения полет, ще осигурим безплатно хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване. Ако за Wizz Air е невъзможно да ви предостави такива услуги, ще възстановим разходите ви за хранене, хотелско настаняване и транспорт между летището и мястото на настаняване.

Възстановяването на разходите за съдействието, посочено в раздели b) и c) по-горе, е до разумна сума, доказана с фактури.

В допълнение Wizz Air ще изплати компенсация в съответствие с член 7 на Регламента:

Сума

Разстояние

Забележка

250 EUR

1500 км или по-малко

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 2 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

400 EUR

между 1500 и 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 3 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

600 EUR

над 3500 км

Ако ви бъде предложен нов полет и часът на пристигане е не повече от 4 часа след планирания час на пристигане на резервирания от вас полет, тази сума ще бъде намалена с 50%

Ако имате някакви оплаквания, свързани с прилагането на правата ви според Регламента, можете да се свържете със съответния национален компетентен орган по прилагане на мястото на заминаването си (http://apr.europa.eu).

Ако имате право да получите компенсация по Регламент (ЕО) No 261/2004, можете да подадете иска си чрез съответния онлайн формуляр.

Други пътници могат да подадат иск за компенсация от ваше име само ако Вие и другите пътници сте включени по една и съща резервация за съответния полет. В този случай Вие и другия пътник(ци) трябва да предоставите нужните доказателства за оправомощяването, което сте предоставили.

Ще отговорим на Иска ви в рамките на 30 дни.

Искове от трети страни

Няма да обработваме никакви искове, подадени от която и да е друга страна, ако Вие или пътникът(пътниците) по резервацията Ви вече не сте подали иск директно към нас.

За избягване на всякакви съмнения, условията на предходния параграф не целят да ограничат правата Ви или да Ви попречат да се консултирате с правни съветници, преди да подадете иска си директно към нас.

Ако иск бъде подаден към нас от трета страна от Ваше име (ако вече сте подали иск директно към нас), третата страна трябва да представи нужната и надлежна документация, доказваща, че има правното правомощие да Ви представлява.

Всякакви компенсации, изплатени на трети страни, действащи от Ваше име, ще бъдат считани за надлежно изплащане на компенсацията и никаква друга компенсация не може да бъде изплатена за същия полет, тъй като не носим отговорност вторични плащания или каквито и да е повдигнати възражения между Вас и третата страна.

Възлагане

Имате правото да възложите иска си на трета страна. Когато възложите правото на иск, вие „продавате“ правото си да получавате каквато и да е компенсация от нас към третата страна, а след края на възлагането третата страна ще има правото да получи компенсацията вместо Вас. Съветваме Ви внимателно да прочетете правата и условията на договора си с третата страна по отношение на иска.

Имаме правото да обработваме възложените искове само ако са изпълнени следните условия:

 • Получим писмено известие за възлагането, подписано от Вас и включващо следното:

oНомера на резервацията Ви

oОснованието за иска

oДатата и номера на полета

или

 • Оригинала на или нотариално заверено копие на надлежно изпълнения договор за възлагане, прикачени към иска.

Административна такса за възлагане

Обработката на възложени искове водят до допълнителни разходи за нас. Според Унгарския граждански кодекс 6:200. §* такива разходи ще бъдат покривани от Вас и третата страна, на която сте възложили иска си.

Ако компенсацията по възложения иск трябва да бъда изплатена, ще удържим Таксата за обработка на възлагането от изплатената компенсация.

Сумата за обработка на възлагане е 50 EUR. Тя е също така посочена в раздела Всички услуги и такси.

Изисквана и надлежна документация за представляване или възлагане

В случай че бъдете представлявани от която и да е трета страна или сте възложили иска си, според унгарския Граждански кодекс 325 §* всички документи, представени към нас, трябва да бъдат под формата на личен документ с пълна оправомощителна сила, който трябва да отговаря на следните условия:

a)да е бил изготвен и подписан от оправомощителя ръкописно; или -

Само за разяснителни цели: Вие напишете документа и той носи Вашия подпис.

b)той е бил подписан от двама свидетели, които потвърждават, че съответно посоченото лице е подписало документа, ако той не е бил написан от лицето частично или изцяло, в тяхно присъствие или лицето е обявило подписа за свой, като върху документа четливо са посочени името и адресите – или мястото на обичайно пребиваване, ако адрес липсва – на двамата свидетели; - или

Само за разяснителни цели: Ако документът не е бил написан от Вас, други две лица, които го подпишат като свидетели и посочат своите адреси.

c)подписът или инициалите на подписалия документа бъдат удостоверени от съдия или нотариус; или

Само за разяснителни цели: Документът е нотариално заверен. Това означава, че нотариус удостоверява, че подписът върху документа принадлежи на Вас.

d)*адвокат или правен съветник, регистриран към колегия, предостави документ – надлежно подписан – удостоверяващ, че документът е транскрибиран от друго лице и е бил подписан от възложителя пред него, или е декларирал подписа пред него като собствен; - или

Само за разяснителни цели: Документът трябва да бъде подписан и от адвокат, и от Вас [ако документът е бил изготвен от адвокат]

e) електронният документ носи сертифицирания електронен подпис на подписващия или разширен електронен подпис, базиран на отговарящ на условията сертификат или печат, включително – когато това е предвидено от закона – клеймо за дата и час;

Само за разяснителни цели: Електронният документ е бил създаден със сертифицирано устройство, което Ви идентифицира и предоставя квалифициран сертификат или печат върху документа

* Общите условия за превоз, приети от Вас по време на резервацията, които обуславят договора между нас и Вас, се определят от унгарското законодателство и по тази причина унгарското законодателство управлява договорните ни взаимоотношения.

В случай на смърт на близък член на семейството ви (майка, баща, съпруга, съпруг, законен партньор, сестра, брат, баба, дядо, дете, внуче) до 30 дни преди датата на заминаване, можете да заявите връщане на сумата, като подадете молба. Трябва да предоставите смъртен акт в рамките на 7 дни от подаването на молбата.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Моля, попълнете формуляра за искове, като обърнете специално внимание на това да изберете подходящата категория.

Ще получите уникален идентификационен номер – моля, използвайте го при всякаква кореспонденция. Ще направим всички възможно да обработим запитването ви възможно най-скоро. Със сигурност ще получите отговор от нас в рамките на 30 дни.

Ще се свържем с вас, за да ви информираме за всякакви промени и възможности чрез имейл, изпратен до адреса, който сте предоставили в момента на извършването на резервацията си.

Моля, проверете настройките за филтри на имейла си, както и всички папки, за да не изпуснете важни известия. Можете да следите и актуализациите, публикувани на нашия уебсайт под Състояние на полета.