Вашият браузър е много остарял
Не поддържаме тази версия на вашия браузър!
Виждате тази страница, защото засякохме остарял и неподдържан браузър. За да продължите да разглеждате wizzair.com и уебсайтът да работи възможно най-добре, препоръчваме да актуализирате вашия браузър.
Препоръчваме следните:
Mozilla Firefox
Изтеглете безплатно
Google Chrome
Изтеглете безплатно

Information & Services

Пътнически документи

FAQ

Accordions

Когато правите резервация за полет, моля, уверете се, че предоставяте точно пълното име на пътника, както е изписано в пътническия документ, който ще бъде използван.

В случай че допуснете грешка при резервацията, можете да използвате опцията за безплатна промяна на името онлайн на страницата с обобщена информация за полета, в случай на:

 • Грешно обръщение (мъж/жена)
 • Съкратено име (Томас Дж. Смит вместо Томас Джон Смит)
 • Правописна/печатна грешка до 3 символа

За други корекции по името, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air в рамките на 2 часа след извършване на резервацията. След изтичането на този срок ще трябва да бъде заплатена такса за промяна на име:

 • [name-change location=WizzairCom] при промяна на името в нашия сайт
 • [name-change location=CallCentre] при промяна чрез кол центъра на Wizz Air. В допълнение към таксата за промяна на името ще бъде начислена и такса за трансакция през кол център.

Всички клиенти по международни полети трябва да имат валиден паспорт и, когато се изисква, валидна виза. Граждани на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария могат да пътуват в рамките на Европа, като използват национална лична карта или паспортна карта, издадени в ЕС/ЕИЗ/Швейцария.

Паспортът ви трябва да бъде в добро състояние и подписан от вас. Някои държави изискват паспортите да бъдат валидни за определен минимален период след пътуването ви. Тези изисквания може да се различават за отделните държави, затова не пропускайте да ги проверите и да се уверите, че ги спазвате, преди да пътувате.

За по-конкретни изисквания за визите и паспортите се свържете с консулството или посолството на държавата, която планирате да посетите. Екипът за обслужване на клиенти на Wizz Air не може да ви даде съвет за конкретните изисквания за визите или паспортите. Вие носите пълна отговорност за съществуването и валидността на пътническите ви документи и доколко подходящи са те, както и за това да се уверите, че имате право да пътувате до и да влезете на територията на съответната държава с пътническите си документи. Wizz Air не носи отговорност за каквито и да е разходи за щети, породени от неизпълнението на по-горните изисквания от ваша страна.

Вие носите пълна отговорност за всякакви разходи и щети, причинени на Wizz Air поради неизпълнението на по-горните изисквания.

Вие носите пълна отговорност за всякакви разходи и щети, причинени на Wizz Air поради неизпълнението на по-горните изисквания.

На пътниците може да бъде отказано влизане, ако Wizz Air основателно счита, че те не отговарят на изискванията за влизане в държавата на договореното място на спиране или мястото на дестинацията, или ако нямат средства, за да покрият престоя си. Пътници, които могат да докажат, че влизат в държавата, за да бъдат част от пакетна екскурзия, младежки лагер или спортно събитие, поради медицинско лечение, участие в международно договорена програма, или такива, за които вече са били заплатени разходите по престоя, трябва да имат потвърждение на гореспоменатата резервация.

За да проверите какви пътнически документи ще са ви необходими, за да преминете през границата в друга държава от ЕС, следвайте връзките по-долу:
Пътнически документи за граждани на ЕСПътнически документи за граждани извън ЕС

Важна забележка: Wizz Air не изпълнява свързващи полети. Ако имате 2 или повече отделни резервации в един и същ ден, те се считат за несвързани и ще трябва да напуснете транзитната зона. По тази причина трябва да се уверите, че документите ви са валидни за всяка държава, в която влизате или която напускате.
Притежателите на документи за пътуване съгласно Kонвенцията от 1951 г. трябва да предоставят документи от посолство или консулство, които посочват, че могат да пътуват без виза или да притежават виза за своята дестинация.

Издадените от Руската федерация електронни визи може да не се приемат за пътуване, ако има несъответствие между паспорта ви и информацията в електронната виза.

Преди полета, моля, проверете следната информация на вашата електронна виза:

 • Вашият номер на паспорт е правилен
 • Пълното ви име е попълнено (включително всичките ви имена) и няма правописни грешки
 • Използват се само символи на латиница, специални национални символи (като Ñ, É, Ü или Ç) не се приемат
 • Датата ви на раждане е правилна

Съветваме ви да проверите “машинночетимите line” от вашия паспорт, които ще намерите най-долу на същата страница и се уверете, че всички данни са идентични на данните във вашата електронна виза, включително вашето име и номер на паспорт. Например, ако имената във визуалната област на паспорта са „Séo Türre“, тогава се изисква да използвате имена от машинночетимата линия „Seo Tuerre“.

P<UTOTUERRE<<SЕО<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B<<<<<14

Не забравяйте, че вашата електронна виза ще бъде приета за пътуване само ако името ви е напълно идентично с това в “ машинночетима линия ” на паспорта ви.

За повече информация посетете https://evisa.kdmid.ru/

Ако забележите несъответствие, моля, коригирайте данните си за електронната виза преди пътуването.

Непълнолетните лица трябва да притежават собствен паспорт или пътнически документ, когато пътуват в ЕС.

В допълнение към собствения си валиден паспорт или лична карта всяко дете, което пътува:

 • само; или
 • с възрастни, които не са му законен настойник; или
 • само с един родител,

може да се нуждае от допълнителен (официален) документ, подписан от неговите родители, втори родител или законен настойник(ци), с който те дават разрешението си детето да пътува.

За повече информация кликнете тук.

От 15 януари 2017 г. френски граждани и жители на страната, които не са навършили 18 години, могат да пътуват сами (без родител или настойник) само ако представят формуляр с разрешение за пътуване („l'autorisation de sortie du territoire“)

Небиометричните паспорти вече не са валидни за пътувания извън Албания (независимо от датата на изтичане на валидността) и ще бъдат приемани само за пътувания към Албания.

Не се приемат пътнически документи, издадени повече от 10 години преди пристигането.

На пътниците, които не притежават билети за отиване/връщане или други приемливи доказателства за пътуване на отиване/връщане, може да бъде отказано влизане.

Паспортите трябва да са валидни поне 3 месеца след датата на връщане.

Грузински граждани, които притежават биометрични паспорти, могат да пътуват до Шенгенската зона без виза за период от 90 дни в рамките на който и да е период от 180 дни за цели, различни от работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУЗИНСКИ ГРАЖДАНИ

Използване на опцията ePassport gates

Когато пристигате в Обединеното кралство, можете да спестите време, като използвате опцията ePassport gates (машинна проверка на самоличността), която се предлага на повечето летища в Обединеното кралство. Паспортът ви трябва да има машинночетима зона (MRZ), за да използвате опцията ePassport gates. За повече информация прегледайте уебсайта на граничните служби Border Force.

Схема за регистрирани пътуващи

Ако притежавате паспорт, издаден от държава извън ЕС, все пак можете да се възползвате от предимствата на използването на ePassport gates, като се включите към схемата за регистрирани пътуващи. За повече информация за схемата, както и за списък на отговарящите на условията държави, прегледайте уебсайта на граничните служби Border Force.

Може да бъде отказано влизане в държавата на пътници, които нямат средства да покрият престоя си.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ИЗРАЕЛ

На пътници, които притежават само временен паспорт, може да бъде отказано влизане в държавата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ОАЕ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Трябва да представите всички необходими, валидни пътнически документи при чекирането или на изхода за качване в самолета. Също така трябва да отговаряте на всички изисквания за влизане и миграционни разпоредби на държавите, от, през и към които летите. Ако не разполагате с нужния паспорт или виза или друг необходим пътнически документ и ви бъде отказано влизане в дадена държава, може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и свързаните разходи.

За да получите най-точна информация за визовите изисквания, моля, свържете се с посолствата или консулствата на държавите, които искате да посетите. Ще трябва да представите същия документ, който сте използвали при онлайн чекирането.

Ако все още нямате потвърдена резервация, силно ви препоръчваме да резервирате полетите си на отиване и на връщане под две отделни резервации. В такъв случай ще можете да използвате различни пътнически документи при чекирането. Ако вече имате потвърдена резервация, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air

Граничните власти може да решат да ви откажат влизане в държавата въз основа на информация, с която ние не разполагаме. Няма да ви възстановим сумите за никакъв полет или услуга, които не можете да използвате поради отказа, но може да се наложи да заплатите допълнителната сума за транспорт и за свързаните разходи.