Пътнически документи

Информация и услуги

Wizz Air

Информация и услуги

Пътнически документи

Изключително важно е при чекирането да разполагате с всички необходими и валидни пътнически документи и да отговаряте на визовите изисквания на страните от/през/към които летите. Ако не сте сигурни какви документи ще са ви необходими, моля, посетете IATA Travel Centre за повече информация.

Акордиони

Когато правите резервация за полет, моля, уверете се, че предоставяте точно пълното име на пътника, точно както е изписано в пътническия документ, който ще бъде използван.

Ако сте направили грешка по време на резервацията, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air в рамките на 2 часа от резервацията. След този срок ще трябва да бъде заплатена такса за промяна на име:

  • 45€, когато променяте името на нашия уебсайт
  • 60€,когато правите промяната чрез кол центъра на Wizz Air

Ако не сте сигурни за визовите изисквания на страните, до които ще пътувате, моля, посетете IATA Travel Centre за информация.

Виза за Обединените арабски емирства

След като резервирате своя полет с WIZZ, кандидатстването за виза за посещение на Обединените арабски емирства (Дубай) е бързо и лесно чрез нашия партньор BUDPORT Handling, който предоставя услуга за кандидатстване, наречена „Easy Entry“.

Не носим отговорност за услугите, предоставяни от BUDPORT, нито за решението по която и да е кандидатура за виза, тъй като то зависи от преценката на съответните власти.

В съответствие с румънски закон номер 248 от 2005 г. (засягащ правилата за свободно движение на румънски граждани в чужбина), румънски граждани, ненавършили 18 години могат да пътуват в чужбина само ако са придружени и от двамата си родители или един родител/възрастен, които притежават необходимата документация.

Ако детето не е придружавано от двамата родители, другият родител или другото лице трябва да притежава пълномощно от другия родител или двамата родители. Пълномощното трябва да включва следното:

  • държавата на дестинацията
  • продължителността на престоя
  • съгласието на другия родител или на двамата родители за пътуването
  • смъртен акт на другия или двамата родители, ако е приложимо
  • ако придружаващият възрастен не е родител, той трябва да разполага с копие от свидетелството си за съдимост, издадено от полицията

Прочетете повече за правилата и разпоредбите!

Деца под 16-годишна възраст, които са граждани на Украйна, могат да преминават границата на Украйна със съгласие на двамата родители (осиновители или настойници) или придружавани от тях или от лица, посочени от тях.

Децата трябва да имат валиден задграничен паспорт или документ за пътуване на дете или да бъдат включени в задграничния паспорт на своя родител (когато пътуват с този родител).

Когато деца под 16-годишна възраст, които са граждани на Украйна, напуснат територията на Украйна, придружавани от един родител или лице, посочено от един родител, а другият родител не присъства на граничния пункт, трябва да бъде представено нотариално заверено съгласие на другия родител, което посочва държавата на дестинацията и времето на пътуване.

Нотариално заверено пълномощно от другия родител не се изисква в следните случаи:

  • когато другият родител – който не присъства на граничния пункт – е лице без националност или с чужда националност;
  • когато в паспорт на пътуващото дете под 16 години се посочва, че лицето напуска Украйна окончателно или е регистрирано в украинското консулство в чужбина;
  • също така няма нужда от съгласието на другия родител, ако бъдат представени следните документи или копия, заверени от нотариус: смъртен акт на другия родител; съдебно решение, посочващо, че другият родител е лишен от родителски права; съдебно решение, посочващо, че другият родител липсва; съдебно решение, посочващо, че другият родител е инвалид; съдебно решение, позволяващо на детето да напуска територията на Украйна без съгласие и без да е придружавано от другия родител;

Пътнически документи - Често задаване въпроси

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Трябва да представите всички необходими, валидни пътнически документи при чекирането. Те трябва и да отговарят на разпоредбите на държавите, от, през и към които летите. Ако не разполагате с нужния паспорт или виза и ви бъде отказан достъп до дадена държава, ние не носим отговорност за свързаните с това разходи.

За да получите най-точна информация за визовите изисквания, моля, свържете се с посолствата или консулствата на държавите, които искате да посетите. Ще трябва да представите същия документ, който сте използвали при онлайн чекирането.

Ако все още нямате потвърдена резервация, силно ви препоръчваме да резервирате полетите си на отиване и на връщане под две отделни резервации. В такъв случай ще можете да използвате различни пътнически документи при чекирането. Ако вече имате потвърдена резервация, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air