Вашият браузър е много остарял
Не поддържаме тази версия на вашия браузър!
Виждате тази страница, защото засякохме остарял и неподдържан браузър. За да продължите да разглеждате wizzair.com и уебсайтът да работи възможно най-добре, препоръчваме да актуализирате вашия браузър.
Препоръчваме следните:
Mozilla Firefox
Изтеглете безплатно
Google Chrome
Изтеглете безплатно

Information & Services

Промяна на резервацията ви

Flight change

ПРОМЯНА НА ПОЛЕТ

Промяна на датата, часа или маршрута

billing_as_company

ПРОМЯНА НА ПЪТНИК

Променете пътниците в резервацията
 

seat_allocation_assigned

ПРОМЕНИ ПО УСЛУГИ

Промяна или закупуване на допълнителни услуги дори след като сте се чекирали онлайн!

Accordions

Промените по резервацията трябва да бъдат завършвани до 3 часа преди планирания час на излитане. Моля, имайте предвид, че промяната ще се счита за завършена, след като плащането (ако е приложимо) бъде получено. Моля, имайте предвид, че е възможно единствено плащане с кредитна карта.

Възможни са следните промени:

а. В случай на еднопосочни резервации:

i. Датата, часът и дестинацията на резервирания полет могат да бъдат променяни максимум до 3 часа преди планирания час на заминаване на полета. (Промяната трябва да бъде завършена до 3 часа преди планирания час на заминаване на полета.)

б. В случай на двупосочни резервации:

i. Ако резервацията включва полет на връщане, дестинациите трябва да бъдат променени и в двата случая, както за първоначалния, така и за полета на връщане. Първоначалното летище за първия полет не може да се различава от летището за дестинацията на полета на връщане, по същия начин дестинацията на първия полет не може да се различава от първоначалното летище за полета на връщане. (Напр.: резервация за полети Будапеща – Лондон Лутън – Будапеща може да бъде променена на полети Варшава – Барселона – Варшава, но не и на полети Будапеща – Лондон Лутън – Варшава.)

ii. Ако първият полет вече е заминал, единствено датата и часът на полета на връщане могат да бъдат променяни.

в. Процес на промяна на резервации, които включват повече от един пътник (без групови резервации, 2 – 10 души)

 1. За да промените полета, моля, влезте във вашия Wizz Профил
 2. Изберете резервацията, която искате да промените
 3. Изберете пътниците, за които ще се отнасят промените (в случай че искате да направите една и съща промяна за всички пътници, можете да изберете всички пътници в същия процес)
 4. Посочете подробностите (дата, час и маршрут) на новия(те) полет(и), за който искате да промените първоначалния(те) полет(и).
 5. Потвърдете промяната и заплатете разликата в цената и таксите за смяна на полетите, ако е приложимо
 6. Моля, имайте предвид, че в случай че първоначалната резервация е изцяло или частично платена с WIZZ ваучер, промените са възможни само за всички пътници и всички полети едновременно.

Приложими плащания в случай на промяна на полет

1. Разлика в цената на билета:е разликата между цените на билетите за първоначалния полет и новоизбрания полет (това включва всички типове тарифи, например Basic, WIZZ GO и WIZZ Plus)

 • Ако цената на билета за новия полет е по-висока от тази на първоначалния, разликата между цените на билетите трябва да бъде заплатена;
 • Ако цената на новия билет е по-ниска от тази на първоначалния, пътниците не трябва да заплащат допълнителни такси, но разликата между цените на билетите няма да бъде възстановена;
 • Ако цените на първоначалния и новия полет са еднакви, пътникът не трябва да заплаща разликата в цената на билета;

2. Такса за промяна на полета

Таксата за промяна на полета зависи от дните, които остават до заминаването, и се начислява на пътник на полет в допълнение към разликата в цената на билета според посоченото по-долу.

 • Повече от 30 дни преди полета: 32 евро на пътник на полет
 • Между 7 и 30 дни преди полета: 37 евро на пътник на полет
 • В рамките на 7 дни до полета: 42 евро на пътник на полет

Пътниците, закупили WIZZ Flexпо време на резервацията на първоначалния си полет, няма да е необходимо да заплащат такса за промяна на полета.

3.Възстановяване на предимствата на WIZZ Discount Club

Дължимата сума се състои в разликата между редовната цена на билета и цената на билета с WIZZ Discount Club и между редовната такса за багаж и таксата за багаж с WIZZ Discount Club. Тази такса е приложима за пътниците, които не пътуват с члена на WIZZ Discount Club след промяната на полета. Това означава, че те ще загубят предимствата на WIZZ Discount Club.

 • След промяна на полета, пътниците трябва да се уверят, че са се чекирали за новия полет и разполагат с новата си бордна карта.
 • Услуги, закупени от трети страни по време на резервацията на първоначалния полет (напр. застраховка, летищен трансфер), не се променят автоматично по време на процеса на промяна на полета. За да промените тези услуги, моля, свържете се директно с доставчика, предоставящ съответните услуги.

Моля, имайте предвид, че ако бъде заявена промяна на полет чрез кол центъра на Wizz Air,ще бъде начислена такса за трансакцияпрез кол центъра.

Не е възможно да добавяте допълнителни възрастни пътници към съществуваща резервация, трябва да бъде създадена нова резервация.

Възможно е да добавите бебе или дете към вече съществуваща резервация единствено чрез кол центъра на Wizz Air. В този случай таксата за трансакция чрез кол центъраняма да бъде прилагана.

Можете да променяте името на пътника до 3 часа преди планирания час на заминаване!

Ще трябва да платите такса за промяна на името от [name-change location=WizzairCom] на полет:

Моля, имайте предвид, че ако заявите промяна на полет чрез кол центъра на Wizz Air, ще бъде приложена такса за трансакция чрез кол центъра.

Промяната на име е безплатна онлайн, ако трябва да бъдат коригирани погрешно изписано имеили правописна грешка, например:

 • ако трябва да бъдат променени не повече от 3 знака в името, добавено към резервацията ви,
 • ако трябва да разширите съкратено име (например Иван Ванев Петров), за да отговаря на пътническия документ,
 • ако трябва да промените пола (обръщението) на името, добавено към резервацията. Можете да правите само еднабезплатна корекция на име в резервацията.

В случай че личното име и фамилията са разменени, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air, за да заявите промяната. Тази корекция е безплатна и няма да бъде начислена такса за трансакция през кол центъра.


Можете да закупувате допълнителни услуги дори след като сте се чекирали онлайн!

 • След закупуване на допълнителни услуги, пътниците трябва да се уверят, че са се чекирали за новия полет и разполагат с новата си бордна карта.

Отмяната на резервацията трябва да бъде завършена до 3 часа преди планирания час на заминаване на полета. Моля, имайте предвид, че отмяната ще се счита за завършена, след като плащането (ако е приложимо) бъде получено. Моля, имайте предвид, че е възможно единствено плащане с кредитна карта.

a. В случай на резервации на еднопосочни полети: отмяната на резервацията трябва да бъде завършена до 3 часа преди планирания час на заминаване на полета

б. В случай на резервации на двупосочни полети:

i. Ако резервацията включва полет на връщане, отмяната може да бъде направена преди заминаването на първия полет. В този случай и двата полета ще бъдат отменени. Например, в случай на полет Будапеща – Лондон Лутън – Будапеща отмяната е възможна единствено преди заминаването на полета Будапеща – Лондон Лутън. В този случай и двата полета – Будапеща – Лондон Лутън и Лондон Лутън– Будапеща – ще бъдат отменени.

ii. Ако първият полет вече е заминал, отмяната не е възможна.

За да отмените резервацията, моля, влезте и направете този избор в своя WIZZ Профил (собственик на резервацията). Ако имате някакви затруднения, моля, свържете се с кол центъра на Wizz Air.

в. Процес на отмяна на резервации, които включват повече от един пътник (без групови резервации, 2–10 души)

 1. За да отмените резервацията, моля, влезте във Вашия WIZZ профил
 2. Изберете резервацията, която искате да отмените
 3. Изберете пътниците, за които ще се отнася отмяната (в случай че искате да отмените резервацията за всички пътници, можете да изберете всички пътници наведнъж)
 4. Потвърдете отмяната и извършете плащането, свързано с отмяната, ако е приложимо
 5. Моля, имайте предвид, че ако първоначалната резервация е частично или изцяло платена с Wizz ваучер, отмяната на резервацията е възможна само за всички пътници и всички полети едновременно.

Приложими плащания в случай на анулиране на резервацията

1. Таксата за отмяна зависи от дните, които остават до заминаването, и се начислява на пътник на полет, според посоченото по-долу.

 • Повече от 14 дни до полета, такса за отмяна: [cancellation location=WizzairComCallCentre] на пътник на полет
 • В рамките на 14 дни до полета, такса за запазване на място: [seat-protection location=WizzairComCallCentre] на пътник на полет
 • Ако отмяната е направена повече от 14 дни преди заминаването, пътникът има право на възстановяване на общата цена след приспадане на таксата за отмяна и възстановяване на предимствата на WIZZ Discount Club.
 • Ако отмяната е направена в рамките на 14 дни преди заминаването, пътникът има право на възстановяване на общата цена след приспадане на таксата за запазване на място, възстановяване на предимствата на WIZZ Discount Club и други услуги

2. Възстановяване на предимствата на WIZZ Discount Club

Дължимата сума се състои в разликата между редовната цена на билета и цената на билета с WIZZ Discount Club и разликата между редовната такса за багаж и таксата за багаж с WIZZ Discount Club. В случай че член на WIZZ Discount Club отмени своята резервация, тези цени са приложими за оставащите пътници в резервацията, тъй като те губят предимствата на WIZZ Discount Club.

Таксата за отмяна и възстановяването на предимствата на WIZZ Discount Club се приспадат от сумата, изплатена за пътника, чиято резервация е отменена, както следва:

 • Ако сумата, платена за пътника, чиято резервация е отменена, е по-висока от таксите, свързани с отмяната (такса за отмяна/такса за запазване на място, възстановяване на предимства на WIZZ Discount Club), разликата ще бъде възстановена към WIZZ профила на собственика на резервацията (лицето, което първоначално е създало резервацията) под формата на WIZZ кредит;
 • Ако сумата, платена за пътника, чиято резервация е отменена, е по-ниска от таксите, свързани с отмяната (такса за отмяна/такса за запазване на място, възстановяване на предимства на WIZZ Discount Club), трябва да бъде платено единствено възстановяването на предимствата на WIZZ Discount Club.
 • Ако сумата, платена за пътника, чиято резервация е отменена, е равна на таксата, свързана с отмяната (такса за отмяна/такса за запазване на място, възстановяване на предимства на WIZZ Discount Club)

Допълнителна важна информация:

Ако бъде поискано възстановяване на суми към WIZZ Профил, всички полети за всички пътници, включени в резервацията, ще бъдат отменени и ще станат невалидни. След като сте извършили доброволна отмяна онлайн и сте поискали кредит за WIZZ Профил , този процес е необратим и не могат да бъдат направени повече промени. WIZZ кредитите не могат да бъдат конвертирани в първоначалния метод на плащане.

В случай че искате да получите възстановимата сума по вашата дебитна/кредитна карта, чрез банков превод или друг начин на плащане, по който сте направили първоначалната резервация, трябва да се свържете с кол центъра на Wizz Air (все още не е налична онлайн алтернатива). В този случай таксата за трансакция чрез кол центъраняма да бъде прилагана.

Моля, имайте предвид, че ако първоначално сте платили за резервацията си с кредити от WIZZ Акаунт, можете да поискате възстановяване само под формата на WIZZ Кредити – не е възможно да конвертирате към друг начин на плащане.

Ако сте закупили билет Plus Fare или имате резервация с WIZZ Flex, можете да поискате възстановяване на закупната си цена. Закупната цена на резервацията ви ще бъде върната във вашия WIZZ Профил под формата на кредит. Моля, имайте предвид, че закупната цена на услугата WIZZ Flex не може да бъде възстановена към вашия WIZZ Профил и цената ѝ ще бъде приспадната от пълната закупна цена. Моля, имайте предвид, че ако отмяната на резервацията бъде направена с WIZZ Flex, правилата за изтичане на кредита са различни. Моля, вижте Правилата и условията на WIZZ Flex.

След като приложите съответните такси, възстановимата сума (ако е приложима) ще бъде кредитирана в WIZZ Сметката на собственика на резервацията в WIZZ Credit, в рамките на 72 часа от искането. Кредитираната сума ще бъде налична във вашия WIZZ Профил в продължение на 1 година (с изключение на WIZZ Flex, където срокът на изтичане е 90 дни), през която ще може да бъде използвана за закупуването на полети и услуги на Wizz Air.

Членства в WIZZ Discount Club и Privilege Pass, закупени по време на резервацията на първоначалния полет, няма да бъдат отменени автоматично с отмяната на резервацията. Моля, вижте допълнителни подробности на WIZZ Discount Club и Privilege Pass.

Услуги, закупени от трети страни по време на резервацията на първоначалния полет (напр. застраховка, летищен трансфер), не се отменят автоматично по време на отмяната на резервацията. За да отмените тези услуги, моля, свържете се директно с третата страна доставчик, предоставящ съответните услуги.