Бисквитки на уебсайта на Wizz Air

Ние използваме бисквитки, за да ви гарантираме най-добър опит на нашия уебсайт. Ако продължите да браузвате уебсайта на Wizz Air, без да промените настройките си за бисквитки, ще приемем, че сте съгласни да получавате всички бисквитки от уебсайта на Wizz Air. Можете да промените настройките си за бисквитки по всяко време. Повече информация можете да намерите в нашите Правила за бисквитки.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
ЧЕК-ИН
ДОБАВЯНЕ НА БАГАЖ
Намери резервации

Въведете потребителското си име (имейл адрес). Изпращаме нова парола на Вашия регистриран имейл адрес.


Регистриране

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Основни положения

Wizz Air Hungary Airlines Ltd. ("WAH"), и/или Wizz Air Ukraine Airlines LLC (“WAU”) обръщат особено внимание на защитата на данни. Обработването на данни от WAH и WAU следва съответните унгарски и украински закони за защита на данните. WAH е регистрирана в Регистъра на Унгарския национален орган за защита на личните данни и свобода на информацията под номер 01001.


2. Информацията, която изискваме, и използване на вашите данни


2.1 Информация.

За да обработим вашата резервация и да извършим услугата въздушен транспорт и всички свързани с нея дейности (например, фактуриране, осчетоводяване, изпълнение на правилата за сигурност, митнически контрол и др.) ние изискваме определени лични данни. Ние събираме информацията, която ни предоставяте, когато правите резервация (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или банкова карта, информация за специални грижи), или когато търсите билети, други продукти или услуги на нашия уебсайт и други сайтове, достъпни от него.

2.2 Използване на вашите данни.

Ние използваме вашите данни, за да ви предоставяме услугите си. Данните ви ще се ползват предимно, за да отговаряме на вашите искания. Данните ви може да се използват или съхраняват за следните цели: осчетоводяване, фактуриране и проверки, проверка на кредитни или други разплащателни карти и за скрининг за борба с измамите, имиграционен и митнически контрол, безопасност, сигурност, изпробване, поддръжка, усъвършенстване и разработване на системата, здравни, административни и законови цели, статистически и пазарни анализи. Може да използваме данните ви и за контакт с вас с административни или оперативни цели, например промяна на полет.

Ние съхраняваме данните, които предоставяте от време на време, включително архив на покупките ви и данните, които събираме, когато ползвате нашите услуги.

2.3 Вашето съгласие.

Като ни предоставяте личните си данни, вие изрично потвърждавате и приемате WAH/WAU (ако е приложимо) да обработва вашите лични данни в съответствие с тази Политика и съответстващите закони и регулации, включително използването на данните от служители на WAH /WAU и предаване на данните в рамките или извън рамките на Унгария или Украйна, както е посочено тук. Ако имате нужда от специални грижи и поискате специална помощ като ни предоставите информация, свързана с физическото ви състояние, вие се съгласявате и ни упълномощавате да използваме и, в необходимата степен, да предаваме такива данни, за да можем да предприемем стъпки за предоставянето на тази услуга.

2.4 Обработването на вашите данни от WAH се основава на Правителствено постановление 25/1999 (ІІ.12.) и на вашето доброволно съгласие. Обработването на вашите данни от WAU се основавава на Закона на Украйна „За защита на личните данни” с дата от 1 юни 2010, № 2297-VІ както е поправен („Закон за личните данни") и на вашето доброволно съгласие.

3. Предоставяне на данни на трети страни и страни, обработващи данни

3.1 Предоставянето на ваши данни на други страни може да е необходимо, за да се осигури гладкото предоставяне на продуктите, услугите и информацията, която сте поискали. За тези и за гореспоменатите цели (виж „Използване на вашите данни”) ние може да позволим достъп до вашите данни на други страни, които ни служат за обработвате на данни за целите, посочени в тази Политика или за други цели, одобрени от вас.

С настоящото сте уведомени и изрично съгласни с предоставянето на данните ви, без никакви допълнителни уведомления във връзка с въпросното предоставяне на вашите данни от WAU на следните страни, обработващи данни, ангажирани от WAU: Wizz Air Hungary Airlines Ltd.; ContactCenter LTD (ТОВ «КонтактЦентр») и на всички наземни агенти, предоставящи услуги на WAU. Нито WAH, нито WAU носят отговорност за щети, възникнали от използването на вашите данни от третите страни, посочени по-горе, до степента, позволена от задължителните приложими закони.

Ако сте си осигурили WAH или WAU билет чрез билетни или наземни агенти, с които WAH и WAU са в договорни отношения, вие автоматично се съгласявате с обработването на вашите лични данни от тези страни, обработващи данни за WAH/WAU (съответно).

3.2 Вашите данни може да бъде предадени на и използвани от свързани с нас компании в рамките или извън рамките на Европейския съюз. Когато ни предоставяте ваши данни, вие потвърждавате и приемате, че можем да предадем ваши лични данни на свързани с нас компании.

3.3 Ние можем също да предадем ваши данни на компетентните власти или правоприлагащи органи по тяхно искане и само в съгласие с изискванията на действащия закон.

3.4 Ние предоставяме на нашия уебсайт достъп за определени оферти на трети страни. Ако решите да приемете подобни оферти (напр. застраховка, транспортни услуги или потвърждение с SMS и др.), изпълнявани от трети страни, ние ще предоставим ваши данни за контакт, фактуриране и други на третата страна, която е направила офертата, до степента, нужна на тези страни, а, като поръчвате такива услуги, вие изрично се съгласявате с предаването на ваши данни, без никакви допълнителни уведомления. Като предаваме ваши лични данни, ние ще положим всички усилия да се спазва действащото законодателство, да гарантираме, че третите страни също ще го спазват, както и че ще вземат всички необходими разрешения (ако се изискват такива).

3.5 Трети страни, които предоставят услуги:

- в случай на застраховка: AIG Europe Limited, London, (the AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom) и съответните й местни клонове и филиали (клон Белгия, клон България, клон Кипър, клон Чешка република, AIG Europe Limited sivuliike, клон Франция, клон Гърция, Magyarországi Fióktelep, клон Ирландия, Rappresentanza Generale per l’Italia, AIG Europe Limited Netherlands, AIG Europe Limited (NUF), AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, AIG Europe Limited (Sucursal en España), AIG Europe Limited UK Filial i Sverige AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucuresti Zurich Branch);

- в случай на транспорт: P-AIR Magyarország Kft. (1034 Budapest, Csillaghegyi street 19-21., Hungary, www.p-airbus.com)

- в случай на резервация на определени полети, както е посочено в системата за резервации: Travellink AB (Box 1108, SE 172 22 Sundbyberg, Sweden)

- в случай на потвърждаване чрез SMS: 15below.com Ltd. (Lyndean House, 43-46 Queens Road, Brighton, BN1 3XB, UK, www.15below.com)

Услугите от трети страни може също да се управляват от тяхна политика за защита на личните данни; Моля, преглеждайте политиката за защита на личните данни направо на уебсайта на такива трети страни за повече информация за тяхната практика при обработка на данни. В някои случаи трябва да се приемат както нашите, така и на третата страна Общи условия и Политика за защита на личните данни, за да получите съответната услуга.

4. Сигурност

4.1 Ние предприемаме разумни технически и охранителни мерки, за да гарантираме защитата и надеждното съхранение на вашите лични данни от непозволен достъп, използване и фалшифициране или неразрешено изтриване. Ние обръщаме специално внимание са безопасното прехвърляне на лични и финансови данни. Тези данни се прехвърлят от вашия компютър към сървъра за резервации на Wizz Air и/или WAU чрез криптирани канали с подкрепата на най-съвременната технология Secure Socket Layer (SSL).

4.2 Ако предаваме данни на страна извън Европейския съюз или Украйна, в съответствие с тази Политика ние не можем да гарантираме, че данните ще бъдат защитени в съответствие със законите и регулациите на ЕС или Украйна.

5. Използване на вашите лични данни за маркетингови или други цели

5.1 Ние се стремим да гарантираме, че нашият уебсайт предлага на посетителите това, което те търсят. За да постигнем тази цел, ние може да използваме вашите данни за аналитични цели, за повишаване на качеството, за разработката на услуги, за подобряване функционирането на уебсайта, за измерване успеха на наши рекламни кампании или за приспособяване на услугите към вашите изисквания. За тези цели ние може да предадем ваша неразкриваща самоличността информация като, но не само, анонимна демографска информация, онлайн поведение към наши договорни партньори (напр. предоставящи услуги трети страни, посочени в точка 3.5 или банки, издаващи WIZZ брандирани кредитни/дебитни карти, със специални предимства). Никои от тези данни няма да се разкриват на трети страни, освен в обобщена, неразкриваща самоличността форма.

5.2 Като се абонирате за бюлетини, вие изрично приемате – като сте запознати с адекватната информация за обработка на данни - да получавате директно маркетингови комуникации, включително директен маркетинг или специални оферти от Wizz Air/WAU или от нашите договорни партньори (напр. банките, издаващи WIZZ брандирани кредитни/дебитни карти, със специални предимства). С цел да ви се изпращат такива директни маркетингови комуникации/специални оферти, ние ще обработваме следните ваши лични данни: име, имейл адрес.

5.3 Това съгласие е доброволно. Вие можете да прекратите абонамента си безплатно, по всяко време, без да давате никакви обяснения, чрез следната връзка: http://wizzair.com/bg-BG/NewsletterUnsubscribe или на връзката, посочена във всеки бюлетин, или като промените предпочитанията си на вашия WIZZ профил.

6. Разни

6.1 Ако се регистрирате в нашия уебсайт, ние приемаме, че нямате нищо против да обработваме вашите данни, предоставени по време на процеса на регистранция и не е нужно да предоставяте данните си отново, когато правите друга резервация.

6.2 Когато правите резервация, ще ви бъде даден код за потвърждение. Той се показва в имейла за потвърждение, който ще получите след резервирането. Съветваме ви винаги да пазите в тайна своя код за потвърждение. Разкриването на вашия код за потвърждение пред други може да им позволи да имат достъп до детайлите на вашата резервация и пътен план през нашата система.

6.3 Вашите лични данни и договорите, сключени между вас и WAH или WAU (съответно), се съхраняват в нашата система за резервации. Ако желаете да получите информация за своите регистрационни данни на пътник или каквито и да било данни, съхранявани от WAH или WAU (съответно), за обработката на данни или организациите за обработка на данни (ако има такива), или желаете да направите промяна, или изтриване на данните си, моля, свържете се с нас, като изберете категорията „Общи запитвания/въпроси, свързани с Политиката за защита на личните данни” на http://wizzair.com/bg-BG/Claims .

6.4 По отношение на всякаква обработка на данни, попадаща в обхвата на унгарския Act CXII от 2011 за Информационното самоопределение и свобода на информация, вие имате право на следните права и средства за защита:

Имате правото да изисквате информация за обработката на данни, да поискате коригиране, изтриване или блокиране на ваши лични данни. Ако се разрешава от действащия закон, може също да възразите срещу обработката на данни. В неочаквания случай, когато правата, свързани с личните данни, са нарушени, можете да се обърнете към Унгарския надзорен орган за защита на личните данни (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) или до компетентния съд. Вашите права и средства за защита са посочени детайлно в под-глави 13-17 и под-глава 30 от Act CXII от 2011 за Информационното самоопределение и свобода на информация или в Член 8 на Закона за защита на личните данни.

6.5 По отношение на всякаква обработка на данни от WAU, попадащи в обхвата на Закона за защита на личните данни, можете да се обърнете към Държавната служба на Украйна за защита на личните данни (Державнa служба України з питань захисту персональних даних, 15 Maryny Raskovoi St. 02660 Kyiv, Ukraine; telephone: +38 044 5176800; fax: +38 044 5176800; email: info@zpd.gov.ua) до 31 декември 2013 г., а от 1 януари 2014 г. – към Комисаря за човешките права към украинския парламент (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 21/8 Instytutska St., 01008 Kyiv, Ukraine; telephone: +38 044 253-75-89; e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua), или към компетентния съд.

6.6 Ние управляваме вашите лични данни за периода от време, необходим за изпълнението на горните цели или за срока от време, предписван в съответните закони.

6.7 Уебсайтът wizzair.com предоставя връзки към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Моля, имайте предвид, че тези сайтове може да са собственост и да се управляват от други компании и организации и да имат различна политика на сигурност и на защита на личните данни. Нито WAH, нито WAU имат контрол над тях и не поемат отговорност за всякаква информация, материал, продукти или услуги, съдържащи се в или достъпни чрез тези уебсайтове.

6.8 По време на ползването на нашия уебсайт вашият браузър съхранява бисквитки на вашия компютър. Прочетете повече за бисквитките, използвани от Wizz Air /WAU, като кликнете тук . Ние съхраняваме данните, изпратени от вашия браузър и компютър до нашия уебсайт по време на процеса на резервация. Ние ще използваме тези данни само в обобщен вид за статистически цели и за да получаваме възможност за по-нататъшно развиване на предлаганите от нас услуги.

6.9 Тази Политика за защита на личните данни е в сила от ноември 2013 г.