Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

WizzAir

Wizz AirWizz

myWizz

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

odprawa online

W celu zapewnienia swym pasażerom jak najniższych kosztów i tańszych biletów, od 1 kwietnia 2010 r. Wizz Air wprowadza opłatę za odprawę na lotnisku. Opłata za odprawę na lotnisku uiszczona przy rezerwacji wynosić będzie 10 EUR lub 20 EUR, jeżeli zostanie opłacona na lotnisku w dniu odlotu. Odprawa online jest całkowicie bezpłatna.

W przypadku odprawy online, pasażer musi wydrukować swoją kartę pokładową i przedstawić ją przy wejściu do samolotu wraz z dokumentami podróży (paszportem lub dowodem osobistym). Jeśli dokumenty podróży wystawione zostały w kraju spoza Unii Europejskiej, pasażer musi zgłosić się do stanowiska odprawy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i podstemplowania karty pokładowej, zanim przejdzie do wyjścia do samolotu. Pasażerowie podróżujący z odprawionym bagażem rejestrowanym muszą udać się do punktu pozostawienia bagażu nie później niż 40 minut przed odlotem. W razie braku karty pokładowej pobrana zostanie opłata za odprawę na lotnisku za wydrukowanie karty w punkcie odprawy.

Odprawa na lotnisku podlega opłacie od pasażera za lot. Za odprawę na lotnisku można zapłacić w trakcie dokonywania rezerwacji lub w późniejszym terminie, korzystając z opcji „dodaj usługę" lub za pośrednictwem centrum obsługi telefonicznej. Odprawa na lotnisku wykupiona na lotnisku podlega wyższej opłacie. Jeśli odprawa online nie jest jeszcze dostępna dla danego lotniska wylotu, odprawa na lotnisku będzie bezpłatna do czasu udostępnienia tej usługi.

Odprawy przez Internet można dokonać od 30 dni do 3 godzin przed planową godziną odlotu.

warunki:

Pasażerowie podróżujący z bagażem rejestrowanym muszą zgłosić się w punkcie oddania bagażu nie później niż 40 minut przed planową godziną odlotu. Na niektórych lotniskach punkty odprawy służą również do oddania bagażu.

Pasażerowie, którzy dokonali odprawy przez Internet, muszą zgłosić się przy bramce wejściowej do samolotu nie później niż 30 minut przed planową godziną odlotu.

Pasażerowie z krajów nienależących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą stawić się przy stanowisku odprawy w celu kontroli dokumentów przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa. W przeciwnym razie mogą nie uzyskać pozwolenia na podróż.

Pasażerowie podróżujący w strefie Schengen nie są zobowiązani do wypełnienia dokumentów podróży, dokonanie odprawy online jest wystarczające.

Pasażerowie, którzy zamówili dodatkową pomoc, muszą przybyć na lotnisko 2 godziny przed odlotem i skontaktować się z personelem natychmiast po przybyciu do budynku terminala.

Dzieci w wieku poniżej 14 lat muszą podróżować w towarzystwie pasażera w wieku powyżej 16 lat i osoba ta musi w ich imieniu dokonać odprawy przez Internet.

Pasażerowie podróżujący z niemowlęciem muszą wydrukować dla niego kartę pokładową i okazać przy bramce wejścia do samolotu.

Należy wydrukować kartę pokładową uzyskaną przez Internet i podać ją razem z ważnymi dokumentami podróży podczas kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce wejścia do samolotu.

Przy odprawie przez Internet, przy kontroli bezpieczeństwa oraz przy bramce wyjścia do samolotu należy użyć tych samych dokumentów podróży.

Podczas odprawy online, w przypadku podróży na niektórych trasach, pasażer może zostać poproszony o podanie danych wizy. Jeżeli w kraju docelowym wiza nie jest wymagana, w polach dotyczących wizy należy wpisać xxxxx.

Po odbyciu odprawy online możliwe jest dokonanie zmian w rezerwacji (z wyjątkiem zmiany lotu i zmiany nazwiska) lub zakupienie dodatkowych usług. Przypominamy, że w razie dodania do rezerwacji usług WIZZ Xpress, WIZZ XXLong lub WIZZ Reserved Seat konieczne jest
- ponowne wydrukowanie karty pokładowej
lub
- udanie się do stanowiska odprawy na lotnisku, gdzie wydana zostanie odpowiednia etykieta świadcząca o zmianach w wydrukowanej wcześniej karcie pokładowej.

Jeżeli dane wprowadzone podczas odprawy przez Internet będą nieprawidłowe, pasażer może nie otrzymać pozwolenia na lot.

Kliknij tutaj, aby dokonać odprawy online

Wykaz lotnisk, na których nie jest dostępna odprawa online (odprawa na lotnisku jest bezpłatna)

Dubai
Hurghada
Istanbul
Korfu
Palma De Mallorca
Turin
Zaragoza