Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

użyteczne informacje & warunki podróży

REZERWACJA


REGULAMIN PODRÓŻY


REZERWACJA

Sposób rezerwacji

Pasażerowie mogą dokonać rezerwacji przez Internet (wizzair.com), telefonicznie, w biurach podróży lub przed odlotem w większości kas biletowych na lotniskach. Pasażerowie dokonujący rezerwacji telefonicznie zostaną obciążeni opłatą za call centre.

Linie lotnicze Wizz Air nie używają tradycyjnych biletów. Podczas rezerwacji, zamiast tradycyjnego biletu, pasażer otrzymuje kod rezerwacji. Przy odprawie biletowo-bagażowej, po podaniu kodu rezerwacji i okazaniu odpowiedniego dowodu tożsamości ze zdjęciem, pasażer otrzyma kartę pokładową. W zależności od sposobu rezerwacji, pasażer otrzyma kod rezerwacji pocztą elektroniczną (rezerwacja przez Internet), zwykłą pocztą lub telefonicznie (rezerwacja telefoniczna).

Połączenia i przesiadki

W razie dokonania rezerwacji dalszego lotu z Wizz Air, rezerwacja ta stanowi osobną umowę. Wizz Air zapewnia wyłącznie transport z jednego miasta do drugiego, lecz nie oferuje połączeń, co oznacza, że pasażer musi dokonać odprawy bagażu, w celu kontynuowania podróży kolejnym lotem. Nie zapewniamy transferu pasażerów ani bagażu. Z tego powodu nie przyjmujemy odpowiedzialności za ewentualne dalsze rejsy, na które pasażer może się spóźnić. Pasażerowie powinni upewnić się, że posiadają wystarczająco dużo czasu pomiędzy planową godziną lądowania pierwszego lotu oraz planową godziną kolejnego odlotu na odebranie bagażu rejestrowanego oraz dokonanie czynności związanych z odprawą bagażu i kontrolą bezpieczeństwa przed kontynuowaniem podróży.

Cena za przewóz, podatki i inne opłaty

Wizz Air oferuje opłaty za przelot w jedną stronę, więc nie ma wymogu minimalnej lub maksymalnej długości pobytu. Opłata za przelot obejmuje obowiązkowe podatki i inne opłaty, których nie da się uniknąć w procesie rezerwacji, natomiast nie obejmuje opłat za usługi opcjonalne dostępne dla pasażerów na ich życzenie.

Cena biletu zawiera opłatę manipulacyjną w wysokości 7 EUR za pasażera za lot.

Dokonanie płatności

Lot Wizz Air można zarezerwować i opłacić przez Internet lub telefonicznie kartą kredytową lub wypukłą (embosowaną) kartą debetową. Rezerwacji i płatności kartą kredytową lub gotówką można również dokonać w jednym z partnerskich biur podróży oraz w kasach biletowych na lotnisku. W wielu przypadkach możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe. Więcej informacji znajduje się na stronie „jak rezerwować” .

Zmiany rezerwacji

a) Zmiana terminu i celu podróży lotu

Pasażer może dokonać zmiany daty, godziny i celu podróży lotu przez Internet, za pośrednictwem telecentrum lub w biurze podróży nie później niż na 3 godziny przed planowanym odlotem po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej oraz ewentualnej różnicy w stosunku do ceny lotu. Jeżeli aktualna cena za przewóz, podatki i inne opłaty za nowy lot są niższe, pasażer otrzyma zwrot różnicy wyłącznie za niższe podatki.

Lotów zarezerwowanych w jednej z jednostek linii lotniczych Wizz Air – tzn. Wizz Air Hungary (kod linii lotniczej W6) lub Wizz Air Ukraine (kod linii lotniczej WU) nie można zamieniać na loty realizowane przez inne jednostki Wizz Air. Nie można również zamieniać lotów krajowych na loty międzynarodowe i odwrotnie.

b) Zmiana nazwiska pasażera

Nazwisko pasażera można zmienić przez Internet lub za pośrednictwem telecentrum nie później niż na 3 godziny przed planowanym odlotem po opłaceniu opłaty za zmianę nazwiska. Opłata za zmianę nazwiska należna jest za każdego pasażera i za podróż w jedną stronę.

Po odbyciu odprawy online możliwe jest dokonanie zmian w rezerwacji (z wyjątkiem zmiany lotu i zmiany nazwiska) lub zakupienie dodatkowych usług. Przypominamy, że w razie dodania do rezerwacji usług WIZZ Xpress, WIZZ XXLong lub WIZZ Reserved Seat konieczne jest
- ponowne wydrukowanie karty pokładowej
lub
- udanie się do stanowiska odprawy na lotnisku, gdzie wydana zostanie odpowiednia etykieta świadcząca o zmianach w wydrukowanej wcześniej karcie pokładowej.

Po dokonaniu odprawy online możliwość dokonania zmiany lotu i nazwiska pasażera istnieje wyłącznie za pośrednictwem telecentrum do 4 godzin przed planowym odlotem. Obowiązuje opłata za zmianę. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany lotu lub nazwiska po odprawie online należy dokonać ponownej odprawy i ponownie wydrukować kartę pokładową. Opłata za zmianę lotu jest wyższa w przypadku dokonania zmiany w ciągu 30 dni przed odlotem.

Zwroty

Cena za przewóz i opłaty podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w Ogólnych warunkach przewozu.

W razie śmierci członka najbliższej rodziny pasażera (matki, ojca, żony, męża, konkubenta, siostry, brata, dziadka/babci, dziecka lub wnuka) w ciągu 30 dni przed planowaną datą lotu, pieniądze mogą zostać zwrócone na prośbę pasażera zgłoszoną do biura obsługi klientów Wizz Air w ciągu 30 dni od śmierci pod warunkiem okazania świadectwa zgonu w ciągu 7 dni od zgłoszenia prośby o zwrot kosztów.

Powiadomienia

Może zajść konieczność skontaktowania się Wizz Air z pasażerem przed planową godziną odlotu, jeżeli konieczne będą ewentualne zmiany dotyczące lotu. W związku z powyższym pasażer obowiązany jest przekazać Wizz Air odpowiednie informacje umożliwiające kontakt o każdej porze (numer telefonu stacjonarnego lub/i numer telefonu komórkowego i adres e mail). Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody poniesione w przypadku, gdy podany przez pasażera adres e mail i/lub numer telefonu były nieprawidłowe lub jeżeli pasażer nie posiadał dostępu do podanego adresu e-mail lub nie sprawdzał go regularnie, lub jeżeli pasażer nie był dostępny pod żadnym z podanych numerów telefonu.

Jeżeli rezerwacji dokonano przez biuro podróży, a pasażer nie posiada adresu e-mail , biuro podróży musi podać własny adres e-mail w celu rezerwacji oraz poinformować pasażera o wszelkich powiadomieniach przesłanych przez Wizz Air mających wpływ na rezerwację.

Plan podróży

Plan podróży/potwierdzenie zostanie przesłane do pasażera na adres poczty elektronicznej podany podczas rezerwacji przez Internet. Plan podróży zawiera szczegółowe informacje na temat zarezerwowanych rejsów oraz kod identyfikacyjny potwierdzający rezerwację.

Pasażerowie dokonujący rezerwacji telefonicznie otrzymają plan podróży/potwierdzenie płatności bezpłatnie pocztą elektroniczną lub faksem, lub zwykłą pocztą za dodatkową opłatą.

Pasażerowie dokonujący rezerwacji w biurze podróży, otrzymają plan podróży od pracownika biura podróży.

REGULAMIN PODRÓŻY

Odprawa oraz wejście na pokład

Jeśli lot obsługiwany jest przez Wizz Air Hungary:

Odprawa rozpoczyna się na 2 godziny przed godziną odlotu i kończy się na 40 minut przed godziną odlotu zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu. W przypadku, gdy Pasażer (a) nie dopełni procedur na stanowisku odprawy do chwili jej zakończenia lub (b) nie stawi się w stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie z dowolnego powodu, jego rezerwacja zostanie anulowana przez Wizz Air, Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład, a Wizz Air zwróci Pasażerowi Cenę Całkowitą po potrąceniu Opłat za Inne Usługi oraz Opłaty za Ochronę Miejsca. Wizz Air zaleca wykupienie ubezpieczenia pokrywającego straty spowodowane brakiem możliwości odbycia podróży lub dotarcia na lotnisko przed odprawą z jakichkolwiek powodów.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejście pasażera na pokład.

Jeśli lot obsługiwany jest przez Wizz Air Ukraine:

Odprawa rozpoczyna się 2 godziny, a kończy 40 minut przed odlotem zgodnie z Rozkładem na lotnisku Miejsca Wylotu. W przypadku, gdy Pasażer (a) nie dopełni procedur odprawy w Terminie Odprawy lub (b) nie stawi się na stanowisku odprawy lub przy bramce wejściowej w odpowiednim czasie z jakiegokolwiek powodu, jego rezerwacja zostanie anulowana, a Pasażer nie zostanie przyjęty na pokład i nie otrzyma zwrotu kosztów, za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w przepisach Ukrainy lub ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu.

Pasażerowie posiadający specjalne wymogi lub specjalne potrzeby muszą się stawić na stanowisku odprawy na 2 godziny przed planowanym odlotem. W innym razie możemy nie być w stanie dopełnić procedur odprawy w odpowiednim czasie umożliwiającym wejściem pasażera na pokład.

Dokumenty podróży

Wizz Air wymaga od pasażerów okazania odpowiednich, ważnych dokumentów podróży przy odprawie zgodnych z wymogami państwa wylotu, tranzytu i państwa docelowego. Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty poniesione przez pasażera z powodu odmowy wjazdu do danego kraju z powodu braku ważnego paszportu lub wizy.

Klient jest zobowiązany do podania Wizz Air pełnego imienia i nazwiska Pasażera zgodnie z Dokumentem Podróży Pasażera, który zostanie wykorzystany w czasie podróży. Jeśli Klient nie poda tych danych w czasie rezerwacji lub za pośrednictwem Telecentrum w ciągu 2 godzin od dokonania rezerwacji, za korektę nazwiska Pasażera zostanie pobrana opłata za zmianę nazwiska. Wysokość opłaty dostępna jest na Stronie Internetowej lub w Telecentrum.

Przydział miejsc, miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi i pierwszeństwo na pokładzie Wizz Xpress

Wizz Air posiada samoloty z kabiną pasażerską w jednolitej konfiguracji, gdzie nie oferuje się przydziału miejsc.

Jednakże można zarezerwować miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi i siedzieć w jednym z najwygodniejszych miejsc w samolocie. Usługę tą można nabyć przez Internet jednocześnie z dokonaniem rezerwacji lub w późniejszym terminie telefonicznie lub nawet na lotnisku po dokonaniu odprawy. W przypadku zainteresowania tą usługą prosimy kliknąć tutaj , aby zapoznać się z cenami.

Istnieje również możliwość nabycia pierwszeństwa na pokładzie umożliwiającego wejście do samolotu w pierwszej kolejności. Usługę tą można również nabyć przez Internet jednocześnie z dokonaniem rezerwacji lub w późniejszym terminie telefonicznie lub nawet na lotnisku po dokonaniu odprawy. W przypadku zainteresowania tą usługą prosimy kliknąć tutaj , aby zapoznać się z cenami. Należy jednak zauważyć, że zakup pierwszeństwa na pokładzie nie gwarantuje pasażerowi możliwości wyboru dowolnego siedzenia.

Stosowana przez Wizz Air zasada dotycząca przyznawania pierwszeństwa pasażerom z małymi dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym pozostaje bez zmian.

Usługi na pokładzie

Podobnie jak inne tanie linie lotnicze, Wizz Air nie oferuje bezpłatnych posiłków w czasie lotu. Wizz Air oferuje na pokładzie sprzedaż napojów i lekkich przekąsek.

Używanie sprzętu elektronicznego na pokładzie:

W czasie trwania lotu obowiązuje zakaz korzystania z następujących urządzeń elektronicznych:

• przenośne radia FM i odbiorniki telewizyjne;

• skanery;

• telefony komórkowe;

• urządzenia zdalnie sterowane (w tym zabawki);

• nadajniki i odbiorniki radiowe;

• przenośne odtwarzacze wideo;

• odtwarzacze dysków CD, minidysków i CD-ROM;

• radia CB;

• drukarki komputerowe;

• wskaźniki laserowe.

Następujących urządzeń elektronicznych można używać jedynie po osiągnięciu przez samolot wysokości rejsowej:

• laptopy/komputery przenośne;

• gry komputerowe;

• kamery wideo.

Następujących urządzeń elektronicznych można używać w trakcie całego lotu bez ograniczeń:

• rozruszniki serca;

• aparaty słuchowe;

• wszczepione urządzenia medyczne;

• elektroniczne stymulatory nerwów.