קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

הזמנה לילדים

תינוקות

תינוקות מתחת לגיל שנתיים רשאים לטוס בישיבה על ברכי המבוגר המלווה אותם, תמורת תשלום על תינוק. לכל מבוגר מלווה יתלווה תינוק אחד בלבד. ניתן לבצע את התשלום עבור התינוק במהלך ההזמנה באתר האינטרנט או דרך המוקד הטלפוני. מלבד התשלום על תינוק, לא תידרש לשלם דמי הזמנה או מסים. תינוק אינו זכאי לכבודה, למעט עגלת תינוק (שהובלתה אינה כרוכה בתשלום). לא ניתן להעלות לטיסה מושב בטיחות לתינוק.

כרגע, התשלום ש-Wizz Air גובה על טיסה של תינוק הוא תשלום אחיד של 25 אירו לכל כיוון. ואולם מעכשיו, אם מחיר הטיסה לכיוון אחד של המלווה נמוך מ-25 אירו, ייגבה בעבור התינוק תשלום על תינוק בסכום זהה. מחיר הטיסה לכיוון אחד של המלווה גבוה מ-25 אירו, גובה התשלום על תינוק יישאר 25 אירו.

על התינוק להיות מתחת לגיל שנתיים הן בטיסה הלוך והן בטיסה חזור. אם התינוק הגיע לגיל שנתיים לאחר הטיסה הלוך ולפני הטיסה חזור, יש להזמין עבורו מושב. פעוטות מעל גיל שנתיים לא יורשו לטוס על ברכי המלווה.

ילדים

ילדים גילאי שנתיים עד 14 יירשמו כילדים אך עליהם לשבת במושב משלהם וטיסתם תתבצע במחיר הרגיל למבוגר

Wizz Air תאשר טיסה של קבוצת ילדים, ובלבד שיתלווה לקבוצה לכל הפחות מבוגר אחד (גיל 16 ומעלה) לכל 10 ילדים.

ילדים מתחת לגיל 14 יכולים לטוס רק בליווי של מבוגר בן 16 לפחות, אשר יקבל על עצמו אחריות מלאה על הילד.

ילדים גילאי 14 ו-15 רשאים לטוס ללא ליווי ואולם הם לא יכולים להיות אחראים לנוסעים שגילם פחות מ-14 שנים.

על המלווה הבוגר להיות רשום באותה הזמנה שבה רשום הילד. אם המושב של הילד בטיסה הוזמן בנפרד מהמושב של המלווה, על שתי ההזמנות להכיל אותם פרטי לקוח וכתובת.

ילדים שגילם מעל 14 שנים רשאים לטוס בטיסות Wizz Air ללא ליווי.

הודעה חשובה לאזרחי רומניה שגילם פחות מ-18 שנים

תנאים מיוחדים חלים על אזרחי רומניה שגילם מתחת ל-18 שנים.

בהתאם לחוק הרומני מספר 248 משנת 2005 [בנוגע למדיניות התנועה החופשית של אזרחי רומניה בחו"ל], אזרחי רומניה שגילם מתחת ל-18 שנים רשאים לטוס לחו"ל רק אם הם מלווים בשני הוריהם או בהורה אחד או במבוגר אחר כשברשותם המסמכים הנדרשים.

Wizz Air תסרב להוביל נוסעים אשר לא יציגו את המסמכים הנדרשים.

יש לברר את ההליכים הפורמליים לפני הנסיעה.

נוהלי יציאה מגבולות אוקראינה החלים על ילדים אזרחי אוקראינה

אזרחי אוקראינה שגילם פחות מ-16 שנים מורשים לצאת את גבולות אוקראינה רק באישור שני הוריהם (הוריהם המאמצים, מטפליהם), בליווי אנשים אלה או אנשים אחרים שמונו על ידם. על ילדים לשאת דרכון בר-תוקף או מסמך נסיעה של ילד, או להיות רשומים בדרכונו של ההורה (בעת נסיעה עם אותו הורה).

לצורך יציאה של אזרח אוקראינה שגילו פחות מ-16 את גבולות אוקראינה כשהוא מלווה בהורה אחד בלבד או באדם אחר שמונה על ידי הורה אחד בלבד וההורה השני אינו נוכח בנקודת היציאה מן המדינה, יש להציג את הסכמת ההורה השני בחתימת נוטריון ולציין בה את מדינת היעד ואת מועד הנסיעה.

הסכמת ההורה השני בחתימת נוטריון אינה נדרשת במקרים הבאים:

  • כאשר ההורה השני, שאינו נוכח בנקודת היציאה מן המדינה, הוא נתין זר או אדם חסר נתינות, כאשר פרטים אלה מצוינים בתעודת הלידה של הילד;
  • כאשר בדרכונו של אזרח אוקראינה שגילו פחות מ-16 שנים מופיעה הערה המציינת כי אותו אזרח יוצא את גבולות אוקראינה לצמיתות או כאשר אותו אזרח רשום בקונסוליה של אוקראינה בחו"ל.

בנוסף, אין צורך להציג הסכמה של ההורה השני בחתימת נוטריון אם יוצגו המסמכים הבאים או עותקים שלהם בחתימת נוטריון:

  • תעודת פטירה של ההורה השני;
  • פסיקת בית משפט השוללת מההורה השני את זכויותיו ההוריות;
  • פסיקת בית משפט המכריזה על ההורה השני כנעדר;
  • פסיקת בית משפט שלפיה ההורה השני אינו כשיר;
  • פסיקת בית משפט המתירה לילד לצאת את גבולות אוקראינה ללא הסכמה וללא ליווי ההורה השני;
  • תעודת הלידה של הילד, שבה מצוין כי פרטי האב נכללים בהתאם לאמור בסעיף 1, ס"ק 135 לדיני המשפחה של אוקראינה (כאשר הילד מלווה באמו החד-הורית);

אזרחי אוקראינה שגילם פחות מ-16 שנים רשאים לצאת את גבולות אוקראינה כאשר הם מלווים באדם או בני אדם שמונו על ידי שני ההורים על סמך אישור של שני ההורים בחתימת נוטריון, אשר יצוינו בו מדינת היעד ומועד הנסיעה.

ילדים שאינם אזרחי אוקראינה ומי שגילם 16 שנים ומעלה רשאים לצאת את גבולות אוקראינה ללא הגבלות.