Soubory cookie na webových stránkách společnosti Wizz Air

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu Wizz Air, aniž byste změnili nastavení vašich cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s přijímáním všech souborů cookies na webu Wizz Air. Nastavení cookies můžete změnit kdykoliv. Více informací lze nalézt v našich Zásadách o používání souborů cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

Zadejte uživatelské jméno (e-mailová adresa). Zašleme vám nové heslo na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Zaregistrovat se

užitečné informace & podmínky cesty

REZERVACE


CESTOVNÍ PODMÍNKY


REZERVACE

Provádění rezervací

Cestující mohou provádět rezervace online (wizzair.com), prostřednictvím telefonického centra, v cestovní kanceláři nebo u většiny prodejních přepážek na letištích. Cestující provádějící rezervace prostřednictvím telefonického centra uhradí zvláštní poplatek za využití telefonního centra.

Společnost Wizz Air je bezletenková letecká společnost a v žádném případě nevystavuje letenky. Místo toho je cestujícím při rezervaci poskytnut kód potvrzení. Tento kód potvrzení musí být předložen u odbavovací přepážky spolu s platnými osobními doklady opatřenými fotografií, aby bylo možné vystavit palubní vstupenku. V závislosti na způsobu rezervace obdrží cestující kód rezervace e-mailem (u rezervací provedených přes internet) nebo poštou či telefonicky (u rezervací provedených prostřednictvím telefonního centra).

Navazující lety

Jestliže jste si u společnosti Wizz Air objednali navazující let, jedná se o samostatnou smlouvu. Společnost Wizz Air přepravuje cestující pouze přímo mezi dvěma městy, nenabízí přestupní lety, a proto je třeba, abyste se před každou cestou samostatně dostavili k odbavení před odletem (check-in) se svými zavazadly. Transfer cestujících nebo zavazadel není poskytován. Z toho důvodu také neručíme za žádné navazující lety, které by cestujícím mohly odletět. Důrazně doporučujeme, abyste si mezi plánovaným termínem příletu příchozího letu a plánovaným termínem odletu navazujícího letu ponechali dostatek času na vyzvednutí odbavených zavazadel a odbavení (check-in) a bezpečnostní kontrolu před odletem navazujícího letu.

Ceny letenek, letištní poplatky, příplatky a ostatní poplatky

Wizz Air bietet Einzelflugpreise an. Es gibt also keinen vorgegebenen Mindest- bzw. Höchstaufenthalt. Die Flugpreise enthalten Pflichtsteuern, Gebühren und andere Abgaben, die für Reservierungen unvermeidlich sind. Gebühren für optionale Dienste, die den Passagieren auf Wunsch zur Verfügung stehen, sind nicht im Flugpreis enthalten.

Im Preis für Ihr Ticket ist eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro pro Passagier pro Flug enthalten.

Platba

Lety společnosti Wizz Air je možné rezervovat nebo zaplatit online nebo prostřednictvím našeho telefonického centra pomocí platební karty nebo embosované kreditní karty. Rezervaci a platbu můžete také provést u některé z našich partnerských cestovních kanceláří a u prodejních překážek na letištích prostřednictvím platební karty nebo v hotovosti. V některých případech je možné zaplatit také bankovním převodem. Více informací naleznete na stránce věnované postupu provedení rezervace.

Změny rezervace

a) Změna času letu a destinace

Můžete si změnit datum vašeho letu, čas a destinaci online, prostřednictvím telefonního střediska nebo cestovní agentury nejpozději 3 hodiny před plánovaným odletem. Budete muset zaplatit poplatek za změnu a případný rozdíl v ceně letu. Jestliže jsou cena letenky nebo příslušné letištní poplatky, poplatky nebo příplatky u nového letu nižší, bude vrácen pouze rozdíl ceny letištního poplatku.

Lety rezervované u některé z poboček společnosti Wizz Air – Wizz Air Maďarsko (kód letecké společnosti W6) nebo Wizz Air Ukrajina (kód letecké společnosti WU) – nelze vzájemně měnit za lety provozované jinou pobočkou letecké společnosti Wizz Air. Vnitrostátní lety nelze vyměnit za mezinárodní, ani naopak.

b) Změna jména cestujícího

Jméno cestujícího lze změnit online nebo prostřednictvím telefonního střediska nejpozději 3 hodiny před plánovaným časem odletu. Budete muset zaplatit poplatek za změnu každého jména u každého letu.

Po odbavení online je stále možné provést změny v rezervaci (kromě změny letu, změny jména) nebo si zakoupit další služby. Upozorňujeme, že v případě přidání služby WIZZ Xpress, WIZZ XXLong nebo WIZZ Reserved Seat k rezervaci musíte
- znovu vytisknout palubní vstupenku
nebo
- dostavit se k odbavovací přepážce na letišti, abyste na stávající palubní vstupenku dostali nálepku s vyznačenými změnami.

Po odbavení online je možné provést změny letu a jména online nebo prostřednictvím telefonního střediska nejpozději 4 hodiny před plánovaným časem vašeho letu. Budete muset zaplatit poplatek za změny. Pamatujte, že u změn letu nebo jména provedených po odbavení online budete muset znovu provést odbavení a vytitsknout nový palubní listek. Poplatek za změny letu je vyšší, pokud změnu provedete v průběhu 30 dnů před odleteme.

Vrácení peněz

Částky uhrazené za ceny letenek a poplatků jsou vratné pouze v případech uvedených ve Všeobecných přepravních podmínkách při splnění stanovených podmínek.

V případě úmrtí nejbližšího člena rodiny cestujícího (matky, otce, manželky, manželka, druha, družky, sestry, bratra, prarodiče, dítěte, vnoučete) méně než 30 dní před plánovaným termínem odletu rezervovaného letu mohou být peníze vráceny na základě předložení žádosti oddělení péče o zákazníky společnosti Wizz Air během 30 dní po úmrtí za předpokladu předložení úmrtního listu do 7 dní po předání žádosti o vrácení peněz.

Upozornění

Společnost Wizz Air může před plánovaným termínem odletu potřebovat kontakt na cestujícího pro případ oznámení změn týkajících se příslušného letu. Z toho důvodu je při rezervaci nutné uvést platné kontaktní údaje, na nichž bude možné cestujícího kdykoliv zastihnout (telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu). Společnost Wizz Air neručí za škody vzniklé v případě, že poskytnutá e-mailová adresa nebo telefonní číslo nebyly platné nebo cestující neměl přístup k uvedené e-mailové adrese nebo si pravidelně nekontroloval svoji e-mailovou schránku nebo jej nebylo možné zastihnout na žádném z uvedených telefonních čísel.

Pokud byla rezervace provedena prostřednictvím cestovní kanceláře a cestující nevlastní e-mailovou adresu, cestovní kancelář uvede u rezervace svoji vlastní e-mailovou adresu a bude informovat cestující o všech upozorněních odeslaných společností Wizz Air a týkajících se rezervace.

Cestovní plán

Cestovní plán / doklad bude v případě rezervace online odeslán na e-mailovou adresu cestujícího. Cestovní plán obsahuje podrobné informace o rezervovaných letech a kód potvrzení, který je jedinečným označením rezervace.

Cestující, kteří provádějí rezervaci prostřednictvím telefonického centra, obdrží cestovní plán / doklad e-mailem nebo faxem zdarma nebo poštou za zvláštní poplatek za poštovné .

Při rezervaci letu v cestovní kanceláři bude cestovní plán cestujícímu předán cestovní kanceláří.

CESTOVNÍ PODMÍNKY

Odbavení před odletem (check-in) a nástup na palubu

Pro lety provozované společnostmi Wizz Air Maďarsko:

Odbavení před odletem začíná 2 hodiny a končí 40 minut před odletem uvedeným v letovém řádu na letišti v místě odletu. Jestliže (a) nedokončíte náležitosti odbavení před odletem (check-in) v uvedeném termínu nebo (b) se z jakéhokoliv důvodu nedostavíte k odbavení před odletem (check-in) nebo k odletové bráně včas, bude vaše rezervace zrušena, nebude vám umožněn nástup na palubu a bude vám vrácena celková cena letenky po odečtení poplatku za ostatní služby a poplatku za rezervaci místa. Doporučujeme vám zakoupit si pojištění, které by krylo vaše případné ztráty, jestliže z jakéhokoliv důvodu nebudete moci odcestovat nebo dorazit na letiště v termínu potřebném pro odbavení před odletem (check-in).

Cestující se zvláštními požadavky nebo potřebami se k odbavení před odletem (check-in) dostaví 2 hodiny před plánovaným termínem odletu nebo nemusíme být schopni provést odbavení v čase potřebném k nástupu cestujícího na palubu letadla.

Pro lety provozované společností Wizz Air Ukrajina:

Odbavení před odletem začíná 2 hodiny a končí 40 minut před odletem uvedeným v letovém řádu na letišti v místě odletu. Jestliže (a) nedokončíte náležitosti odbavení před odletem (check-in) v uvedeném termínu nebo (b) se z jakéhokoliv důvodu nedostavíte k odbavení před odletem (check-in) nebo k odletové bráně včas, bude vaše rezervace zrušena a nebude vám umožněn nástup na palubu letadla bez náhrady, s výjimkou případů výslovně uvedených v zákonech Ukrajiny a ve Všeobecných podmínkách přepravy cestujících a zavazadel.

Cestující se zvláštními požadavky nebo potřebami se k odbavení před odletem (check-in) dostaví 2 hodiny před plánovaným termínem odletu nebo nemusíme být schopni provést odbavení v čase potřebném k nástupu cestujícího na palubu letadla.

Cestovní doklady

Společnost Wizz Air vyžaduje předložení potřebných a platných cestovních dokladů všech cestujících při odbavení před odletem (check-in) a splnění předpisů všech zemí, z nichž se odlétá, přes něž se letí a kam se přilétá. Společnost Wizz Air neručí za žádné další související náklady, jestliže cestujícímu nebude umožněn vstup do země z důvodu nepředložení platného pasu nebo víz.

Jste povinni poskytnout nám úplné jméno cestujícího tak, jak je uvedeno v cestovních dokladech cestujícího, které budou použity při cestování. Pokud tak neučiníte při rezervaci nebo do 2 hodin od rezervace prostřednictvím našeho telefonního centra, budete muset zaplatit poplatek za změnu jména, aby bylo možné opravit jméno cestujícího (výše účtovaného poplatku je k dispozici na webových stránkách a našem telefonním centru)

Přiřazení sedadla, větší prostor pro nohy a přednostní nástup Wizz Xpress

Společnost Wizz Air provozuje všechna letadla v jednotném uspořádání kabiny a nepřiřazuje cestujícím sedadla.

Můžete však využít možnosti rezervace sedadla s větším prostorem pro nohy a sedět v jednom z nejpohodlnějších sedadel v letadle. Lze jej zakoupit online při provádění rezervace nebo později prostřednictvím telefonického centra nebo dokonce i na letišti po odbavení před odletem. Jestliže si přejete zakoupit tuto službu, klikněte sem a seznamte se s cenami našich jednotlivých služeb.

Případně si také můžete zakoupit naši službu přednostního nástupu a vstoupit na palubu letadla mezi prvními. Také tuto službu si můžete zakoupit online při provádění rezervace nebo později prostřednictvím telefonického centra nebo dokonce i na letišti po odbavení před odletem. Jestliže si přejete zakoupit tuto službu, klikněte sem a seznamte se s cenami našich jednotlivých služeb. Upozorňujeme však, že při zakoupení přednostního nástupu nezaručujeme, že budete moci sedět v upřednostňovaném sedadle.

Zásada společnosti Wizz Air o přednostním nástupu cestujících s malými dětmi a postižených cestujících zůstává nezměněna.

Služby na palubě letadla

Jako nízkonákladový letecký dopravce nepodává společnost Wizz Air jídlo na palubě letadla. Cestující si ale na palubě mohou zakoupit občerstvení nebo lehkou svačinu z nabídky Wizz Café.

Použití elektronických zařízení na palubě letadla:

Použití následujících elektronických zařízení je přísně zakázáno během celé doby trvání letu:

• přenosné krátkovlnné radiopřijímače a televizní přijímače,

• skenery,

• mobilní telefony,

• zařízení na dálkové ovládání (včetně hraček),

• rádiové vysílače a přijímače,

• přenosné videopřehrávače,

• přehrávače disků CD, minidisků a disků CD-ROM,

• vysílačky pracující v občanském pásmu (CB),

• počítačové tiskárny,

• laserová ukazovátka.

Následující elektronická zařízení mohou být použita pouze při letu v běžné letové hladině:

• notebooky a přenosné počítače,

• počítačové hry,

• videokamery.

Následující elektronická zařízení lze používat v průběhu celé doby trvání letu bez omezení:

• srdeční stimulátory,

• naslouchadla,

• implantovaná zdravotní zařízení,

• elektronické nervové stimulátory.